contact zoeken wedstrijden

Vanaf 2020 drie hoofdsponsoren voor de KNKB

Drie Friese organisaties sponsoren vanaf 2020 gezamenlijk kenmerkende Fryske sporten. Bouwgroep Dijkstra Draisma, FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken gaan samen het fierljeppen, schaatsen en kaatsen ondersteunen. Zij doen dit door een sponsorovereenkomst aan te gaan voor 5 jaar met de drie individuele bonden. Vandaag tekenden de directieleden van de sponsoren de contracten met de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB), de Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB.
 
“Binnen het Friese bedrijfsleven weten we elkaar goed te vinden”, sprak Jelmer Algra, directievoorzitter Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, namens de drie sponsoren. “Ieder afzonderlijk draagt in belangrijke mate bij aan culturele en sportieve initiatieven in Fryslân. Wij voelen ons alle drie nauw betrokken bij onze provincie. Daarom ondersteunen wij initiatieven die Fryslân op de kaart zetten en zorgen voor verbinding. Wij dragen graag bij aan een sterke, duurzame en vitale leefomgeving. Deze drie sportorganisaties dagen hun aangesloten verenigingen, leden en sporters uit om te excelleren binnen de sport. Dat spreekt ons aan, wij doen dat binnen onze bedrijven ook. Daarom hebben we elkaar gevonden in dit initiatief. Om het een duurzaam karakter te geven en de organisaties een financieel stevige basis te bieden, is het een verbintenis voor vijf jaar”, besluit Algra.
 
Teije Dijk, voorzitter van de Fryske Ljeppers Boun (FLB), was “Bliid en grutsk, hjir meitsje wy in grutte sprong mei”. Die sprong reikt tot het jaar 2025. De FLB werkt aan haar beleidsplan met dat jaar als spreekwoordelijke stip op de horizon. Voorzitter Dijk sprak onder andere over het vergroten van de attractiviteit van de fierljepwedstrijden, versterking van de profilering en investeringen in opleidingen en trainingen.
 
Bauke Jonkman, voorzitter van de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB, had één van zijn schaatsers meegenomen in de nieuwe kleding van het topteam. Jonkman refereerde aan vroegere tijden toen de Rabobank ook bij het regionale schaatsen betrokken was. “Wij zitten al midden in ons seizoen”, aldus Jonkman, “mede dankzij deze sponsoring kunnen we echt duurzaam investeren in de trainingen van onze leden”.
 
De KNKB ziet naast de organisatorische samenwerking tussen de verschillende sportorganisaties nu ook een mooie samenwerking ontstaan op commercieel vlak. “Dit soort samenwerkingen zijn onontbeerlijk voor de kenmerkende Friese sporten. Samen zijn we een prachtig podium om de Friese cultuur uit te dragen”, aldus bestuurslid Jan van Erve.

Durk Mous namens de Friese Rabobanken en Jan van Erve en Marco Hoekstra namens de KNKB
Durk Mous namens de Friese Rabobanken en Jan van Erve en Marco Hoekstra namens de KNKB
Alle betrokken partijen
Alle betrokken partijen

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers