contact zoeken wedstrijden

,,Wy wolle wat mear ferkearing mei de gemeente’’

Amendement kaatsen aangenomen door gemeente Waadhoeke

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Waadhoeke op donderdagavond 28 november werd het concept-amendement van de KNKB met algemene stemmen aangenomen. ,,Wy wolle wat mear ferkearing mei de gemeente’’, zo zei KNKB-voorzitter Wigle Sinnema als samensteller van het concept-amendement waar de gemeenteraad zich over boog. 
 
Voorlopig heeft het amendement de status van beleidsnota en dat betekent dat op papier is vastgelegd wat de plannen zijn om de kaatssport en de gemeente nader tot elkaar te brengen. Aanknopingspunten genoeg natuurlijk en die stonden allemaal in het concept. Bijvoorbeeld: Franeker als kaatshoofdstad, sporthal de Trije als de plek waar de internationaal getinte wallball toernooien plaatsvinden, en de gemeente Waadhoeke die maar liefst 31 kaatsverenigingen heeft. 
 
Om die reden drong het amendement erop aan om de kaatssport een ‘status aparte’ te geven. Dat betekent in de praktijk dat de kaatssport net even iets meer aandacht krijgt dan de andere sporten. Ook al omdat de gemeente Waadhoeke ‘It thúslân’ is van de kaatssport, zoals Sinnema het zegt.
 
De doelstelling is eigenlijk dat kaatsbond en gemeente beter met elkaar in contact willen komen. Bijvoorbeeld door de ambtenaren een kaatsclinic aanbieden, of de sport gemeentelijk wat meer uitdragen door meer kaatstermen te gebruiken voor beleidsvoornemens. Dat alles moet gestalte krijgen in de uitvoeringsnota die volgt op de beleidsnota van nu. Daarin verplicht de gemeente zich in te spannen voor de kaatssport. ,,It oannimmen fan it amendemint is troch alle riedsfraksjes ûndertekene en soks bart hast noait’’, zo zegt Sinnema.
 
Binnenkort hoopt het ‘Klavertje vier’ van PC, KNKB, KV Jan Bogtstra en het Kaatsmuseum een diavoorstelling te presenteren aan het college van B&W om zo inzichtelijk te maken wat het kaatsen precies inhoudt. De productie van de presentatie wordt uitgevoerd door De Bey Communicatie & Vormgeving BV uit Franeker.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers