contact zoeken wedstrijden

Geïntegreerde wedstrijdagenda

De KNKB werkt sinds dit jaar ook mee aan het aanbod op wedstrijd- en recreatieniveau (federatie/vereniging).

Eind september hebben alle federaties bericht ontvangen over hoe verder te gaan met het inplannen van wedstrijden binnen hun gebied/regio en zo bij te dragen aan de geïntegreerde wedstrijdagenda. Onderdeel van de nieuwe opzet is de vaststelling van samenwerkingsregio's.

Hieronder vindt u een weergave van de vastgestelde samenwerkingsregio's. De volgende federaties vallen binnen de samenwerkingsregio's:
Regio Noard-East Fryslân
- Federatie Tusken Waed en Ie
- Federatie Dongeradeel
- Federatie De Wâlden

Regio Waadhoeke
- Federatie Barradeel
- Federatie Franekeradeel
- Federatie Menaldumadeel

Regio Súd West Fryslân
- Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum
- Federatie Sneek e.o.

Regio Mid Fryslân
- Federatie Mid Fryslân
- Federatie Zuid Westhoek
- Federatie Littenseradiel

Regio Buiten
- Federatie voor Buitenafdelingen

Een overzicht van de verenigingen die zijn aangesloten bij de federaties en nu binnen de regio's vallen vindt u in dit document.

Regio-indeing opzet Boukje

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers