contact zoeken wedstrijden

Cijfers achter de ranking – seizoen 2019

Met de laatste officiële wedstrijden achter de rug is het kaatsseizoen 2019 ten einde gekomen.

Voor de ranking luidt de afsluiting van het huidige seizoen meteen de start van het volgende seizoen in. De ranking houdt geen rekening met seizoenen. De ranking neemt slechts de laatste acht vrije formatie wedstrijden in ogenschouw. Bij de start van het seizoen 2020 zijn de parturen daarom gerankt op basis van hun laatste acht resultaten uit het seizoen 2019. Vervolgens valt voor ieder resultaat dat in 2020 wordt behaald het meest gedateerde resultaat weg. Hierdoor telt altijd de reeks van de acht meest recente resultaten mee voor de ranking.
 
Het einde van het seizoen biedt de mogelijkheid om terug te blikken op de cijfers achter de ranking over het afgelopen seizoen. Eén van de meest interessante indicatoren van de ranking over het afgelopen seizoen is de ‘dynamiek’. Met dynamiek wordt hier bedoeld ‘het gemiddeld aantal parturen dat per week promoveert/degradeert vanuit de ene klasse naar de andere en omgekeerd’. Een dynamiek van ‘1’ betekent dat er gemiddeld 1 partuur per week promoveert vanuit bijvoorbeeld de 2e klasse naar de 1e klasse en dat er vanuit de 1e klasse gemiddeld 1 partuur per week degradeert naar de 2e klasse.
 
De dynamiek is als uitgangspunt genomen bij het opzetten van de ranking. De punten die de kaatsers verdienen (zie figuur 1) bij het winnen van een omloop en bij deelname aan een wedstrijd, zijn er op gericht om de gewenste dynamiek te behalen. De gewenste dynamiek is ruim 1 per wedstrijd. In de weken waarin zowel de hoofd- als 1e klasse één wedstrijd speelt, is het gewenst dat er gemiddeld ‘ruim 1’ partuur promoveert vanuit de 1e klasse naar de hoofdklasse en omgekeerd. In de weken waarin zowel de hoofd- als 1e klasse twee wedstrijden spelen, is het gewenst dat er gemiddeld ‘ruim 2’ parturen promoveren/degraderen.
 

Ranking 1

In tabel 1 is de dynamiek tussen de verschillende klassen van de afgelopen jaren te zien. In het seizoen 2019 degradeerden er bij de heren gemiddeld 1,6 parturen per week vanuit de hoofdklasse naar de 1e klasse. Omgekeerd promoveerden er gemiddeld 1,6 parturen per week vanuit de 1e klasse naar de hoofdklasse. Lichte schommelingen in de dynamiek kunnen worden veroorzaakt door vele factoren. Eén van de factoren is het gemiddeld aantal wedstrijden dat per week wordt gespeeld. Iedere maandag wordt de ranking gepubliceerd, als er drie nieuwe resultaten in één week zijn toegevoegd is de kans op promoties/degradaties groter dan wanneer er slechts één wedstrijd zou zijn gespeeld. Het gemiddeld aantal wedstrijden dat een klasse  per week speelt is afhankelijk van de wedstrijdagenda.

Ranking 2

Een andere interessante indicator is het aantal plekken dat een partuur daalt of stijgt per week. Er is gekeken naar alle parturen die zich respectievelijk bij de heren/dames hebben opgegeven voor de ranking voor het seizoen 2019. Per week is voor ieder partuur bekeken hoeveel plekken het partuur is gedaald/gestegen. Uiteindelijk blijkt dat zowel bij de heren als de dames in de meeste gevallen het partuur niet daalt of stijgt, maar gelijk blijft. Uit grafiek 1 is op te maken dat in het seizoen 2019 de maximale daling en stijging 5 is bij de dames. Er zijn 3 parturen geweest die in één week 5 plekken zijn gedaald en er zijn 2 parturen geweest die in één week 5 plekken zijn gestegen. In 2019 daalde/steeg een partuur gemiddeld per week bij de dames 1,1 plekken.
 
In het seizoen 2019 was bij de heren de maximale daling 8 plekken. De maximale stijging betrof 11 plekken. Er zijn 3 parturen geweest die in één week 11 plekken zijn gestegen, één partuur steeg in één week 10 plekken. Deze stijgingen zijn het gevolg van een sterke afname in het aantal parturen dat zich opgaf voor de 3e cyclus. In de 2e cyclus gaven zich 39 parturen op. Voor de 3e cyclus waren dat er 27. Zo stegen de parturen op de plekken 38, 36 en 35 vanuit de 2e cyclus naar respectievelijk de plekken 27, 26 en 24 in de 3e cyclus. Verder valt uit grafiek 1 op te maken dat in bijna 95% van de gevallen een partuur bij de heren niet meer dan 5 plekken daalde/steeg ten opzichte van de week daarvoor. Bij de heren daalde/steeg een partuur in 2019 per week gemiddeld 1,8 plekken.

Ranking 3

Overige feiten over de het seizoen 2019 zijn dat er bij de dames 14 verschillende parturen op de hoofdklasse hebben gekaatst. Vier daarvan hebben het gehele seizoen op de hoofdklasse gestaan, namelijk de parturen van Tuinenga, Sijbrandij, Monfils en Dijkstra.

Bij de heren stonden 18 verschillende parturen op de hoofdklasse in het seizoen 2019. De parturen van Van der Bos, Bergsma en Triemstra hebben al hun wedstrijden op de hoofdklasse gespeeld.
Een andere observatie is dat drie gewonnen omlopen in de reeks van acht wedstrijden voldoende zou zijn geweest voor rechtstreekse plaatsing voor de heren PC. Het partuur van Menno van Zwieten speelde alle acht de wedstrijden die meetelden voor de plaatsing voor de PC op de hoofdklasse. Na zes wedstrijden hadden Van Zwieten c.s. twee omlopen gewonnen. In het laatste weekend dat meetelde voor de plaatsing van de PC won het partuur uiteindelijk een 3e prijs en een 2e prijs en slaagde daarmee ruimschoots in haar missie. Eén gewonnen omloop in dat laatste weekend was echter ook voldoende geweest. Partuur Lieuwe v.d. Werff was het 15e en laatste partuur dat zich rechtstreeks plaatste voor de PC met een puntentotaal van 773,6. Drie gewonnen omlopen op de hoofdklasse resulteert in het totaal van 820 punten en zou daardoor dus goed zijn geweest voor rechtstreekse plaatsing voor de PC.


Gehele document klik hier >>>

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers