contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra gekroonde koning van Bitgum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma

taeke

Op de formatie van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra staat na de verloren PC-finale geen maat.  Na Witmarsum en Kimswerd werd nu de prestigieuze Van Aismapartij op hun naam geschreven. Het was reeds de derde achtereenvolgende zege op de een na belangrijkste partij van het jaar. Het betekende tevens een evenaring van het record van Peter Rinia, Wybren van Wieren en Tunno Schurer die in de jaren 1984 t/m 1986 ook driemaal aaneen succesvol waren.
 
Voor Tjisse Steenstra was het al de vijfde zege in een tijdsbestek van zeven jaar. Eerder zegevierde hij in 2013, 2015, 2017 en 2018. Bovendien werd hij vier keer uitgeroepen tot koning van de partij.
 
De zege in Bitgum was de dertiende overwinning van het seizoen en de koningstitel in Bitgum was de tiende van het seizoen voor Tjisse Steenstra. Het koningspartuur is nu ook los van de achtervolgers die hen nog konden bedreigen voor de drie eerste plaatsen in het jaarlijkse kaatsklassement. Met nog drie wedstrijden op het programma is het verschil met Marten Bergsma die vierde staat opgelopen tot elf punten.
 
Tjisse Steenstra voert nu het klassement aan met 56 punten. Gert-Anne van der Bos is tweede met 51 en Taeke Triemstra is na de wedstrijd in Bitgum derde met 50 punten. De wedstrijden in Marsum en Leeuwarden moeten ook dit jaar weer uitwijzen wie van de drie met zege ervan door gaat. Pingjum is een vrije formatiewedstrijd dus die gaat het verschil niet meer maken.
 
De finale tegen Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra is nooit spannend geweest. Zowel aan de stuit als in het perk overheerste trio Gert-Anne van der Bos. Van der Bos sloeg geweldig op en miste over de vier partijen maar zeven keer het perk. Daar stond veel directe winst in zitballen en afgedwongen kwaadslagen tegenover. Negen om zeven. Daar het perk Triemstra-Steenstra bijna vier partijen foutloos acteerde was er zondag dan ook niets op de dertiende zege af te dingen.
 
De totaal opslag van Van Zwieten en Zijlstra was gewoon niet goed genoeg om een spaak in het wiel van Van der Bos te steken. Op 6-2, 6-0 en 6-4 miste opslager Van Zwieten het perk en de retourslag van Van der Bos op 3-0 en 6-2 deed de deur bijna al op slot. Niet voorbij slaan van de kaats op 4-0 en 2-6 deed misschien vermoeden dat er voor Van Zwieten c.s. nog iets te halen was maar via tweemaal 6-2 was het binnen het half uur einde oefening. De laatste slag op 5-1 en 6-2 was een ‘lucky’ maar dat paste prima in het totaal beeld.  Drie tegen eersten in de vier gespeelde partijen zegt wel genoeg.
 
Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong profiteerden even van een Tjisse Steenstra die even op gang moest komen. Maar na het gekregen eerste bordje werd het snel duidelijk dat een zege te hoog was gegrepen. De misser van Enno Kingma op 3-1 en 6-6 deed de rest. Op 5-2 en 6-4 miste Enno Kingma het perk.
De formatie van Haije Jan Nicolay wilde ook wel voor een stunt zorgen maar alleen al de gedachte verlamde hen. Op 5-0 en 6-2 kon de want in de tas door niet passeren van de kaats door Evert Pieter Tolsma.
 
De halve finale tegen Jelte-Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden was ook een partij waarin duidelijk werd dat er vandaag bij trio Van der Bos niets was te halen. Het werd slechts eenmaal 6-6 maar toen was het Tjisse Steenstra die een zitbal plaatste. De telegraaf wees toen al schone vier eersten aan. Op 5-0 en 6-6 sloeg Tjisse Steenstra voor de zesde maal boven.
 
Menno van Zwieten c.s. kon warm noch koud worden van het optreden van Remmelt Bouma c.s. Remmelt miste te vaak en Van der Schoot en Zijlstra pikten regelmatig een opslagbal van hem over de bovenlijn. Het was dweilen met de kraan open. Op 5-1 en 6-2 vond Kees van der Schoot voor de derde maal de bovenlijn.
 
De strijd om de premie of niets was een mooi potje tegen de winnaars van de afgelopen PC. Maar van die PC-vorm is niet veel meer over. Na het eerste bordje voor Van Zwieten liep trio Bergsma nog wel uit na een 2-1 voorsprong maar toen was al duidelijk dat het weer een moeilijk verhaal ging worden. Via driemaal 6-2 en eenmaal 6-4 liep Van Zwieten c.s. naar een 5-2 voorsprong. De bovenslag van Wassenaar op 5-2 en 4-6 deed misschien vermoeden dat er nog meer te halen was maar dat was slechts schijn want op 5-3 en 6-4 was de misser van Bergsma voldoende voor de zege van Van Zwieten c.s.
 
Trio Jelte-Pieter Dijkstra kaatste een bijzonder aardige en spannende partij tegen Bauke Triemstra c.s. Het was stuivertje wisselen en wie aan het langste eind zou trekken was tot de laatste slag onduidelijk. De uitslag domineerde maar het was de opslagbal van Jelte-Pieter Dijkstra die op 5-5 en 6-6 Dylan Drent met een diepe bal achterin verraste.
 
Cijfers Van Aismadag. Eerste omloop: 1. Haye Jan Nicolay, Pier Piersma en Evert Pieter Tolsma – 2. Auke Boomsma, Gabe-Jan van Popta en Laas Pieter van Straten 5-2 en 6-2; 3. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 4. Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 5-2 en 6-4; 5. Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 6. Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos en Tsjerk Elsinga 5-1 en 6-6; 7. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa – 8. Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra 1-5 en 2-6; 9. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 10. Jelte-Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 5-5 en 6-6 (Partuur Dijkstra wint). Tweede omloop: 1. Haye Jan Nicolai c.s. - 3. Gert-Anne van der Bos c.s. 0-5 en 2-6; 5. Marten Bergsma c.s. - 8. Menno van Zwieten c.s. 3-5 en 4-6. 10. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. - 3. Gert-Anne van der Bos c.s. 0-5 en 6-6; 8. Menno van Zwieten c.s. staand nummer. Finale: 8. Menno van Zwieten c.s. - 3. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 2-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers