contact zoeken wedstrijden

Tineke Dijkstra cs winnen Generale Frouljus PC

Tekst: Jan Braaksma
Video: KNKB media

1e wommels
2e wommels
3e wommels

De formatie van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol verraste zondag in Wommels door de zestiende vrije formatiepartij op hun naam te schrijven. In een aardige finale bleef het favoriete partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra op een eerst staan.

Op 5-1 en 6-4 passeerde Sandra Hofstra de kaats. Na eerste gelijk loopt trio Tineke Dijkstra uit naar een 4-1 voorsprong door driemaal op zes gelijk het eerste te pakken. Tweemaal via goede opslag van Tineke Dijkstra en op 3-1 en 6-6 mist Ilse Tuinenga het perk. Daarmee is de angel uit de wedstrijd en via tweemaal 6-4 pakt trio Tineke Dijkstra de eerste zege van het seizoen. Dat dat in Wommels gebeurt is wel frappant want ook in 2018 zegevierde dit partuur in Wommels.

Dijkstra c.s. bereikte de finale via zeges op onder meer Feanne Kramere c.s. (5-2 en 6-4) en Jildou Sweering c.s. (5-2 en 6-6). Een staand nummer deed de rest.

Trio Ilse Tuinenga moest er iets meer voor doen. Tegen Serena Hovenga was een kleine inspanning voldoende voor een 5-1 en 6-2 winst. Anne Berber Zeinstra c.s. wilde wel maar kwam ook duidelijk te kort getuige de 5-2 en 6-2 nederlaag. De halve finale tegen Nynke Sijbrandij leverde deze keer geen echt vuurwerk op. Op 5-2 en 6-6 was het einde daar.


Wommels in cijfers. 1. Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra  - 2. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma  5-4 en 6-6; 3. Sietske Okkema,  Anouk Tolsma en Rixt Wijnia – 4. Annet de Haan, Amarins de Groot en Hendrieke van der Schoot 5-4 en 6-4; 5. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra – 6. Serena Hovenga,   Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma 5-1 en 6-2; 7. Anne Berber Zeinstra, Jeska Terpstra en Martzen Deinum – 8. Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma  5-5 en 6-4; 9. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol – 10. Fenna Kramer,  Margriet Miedema en Kim Dijkstra 5-2 en 6-4; 11. Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga – 12. Jildou Sweering, Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra 4-5 en 2-6; Tweede omloop: 1. Nynke Sijbrandij c.s. – 3. Sietske Okkema c.s. 5-1 en 6-2; 5. Ilse Tuinenga c.s. – 7. Anne Berber Zeinstra c.s.  5-2 en 6-2; 9. Tineke Dijkstra c.s. – 12. Jildou Sweering c.s. 5-2 en 6-6; Halve finale: 1. Nynke Sijbrandij c.s. – 5. Ilse Tuinenga c.s. 2-5 en 6-6;  9. Tineke Dijkstra c.s. staand nummer; Finale: 9. Tineke Dijkstra c.s. – 5. Ils Tuinenga c.s. 5-1 en 6-2;  

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers