contact zoeken wedstrijden

Serena, Aluca en Lobke winnen keats off

Video: KNKB Media

In Easterein was de Keatsoff, vier parturen mochten onderling uitmaken wie als 12e partuur aan de PC mag deelnemen. Aluca Bouma, Serena Hovenga Lobke Vlasbloem wonnen in de 1e omloop van het partuur Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Fiera de Vries met 5-5 6-0. Daarna wachtte in de finale het partuur van Simone Kootstra, Anke Winkel en Hester Zijlstra. De wedstrijd werd makkelijk gewonnen met 5-1 6-2. 

Aluca

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers