contact zoeken wedstrijden

Trio Nynke Sijbrandij overtuigt in Harlingen

Tekst: Rynk Bosma
 

Het is zo langzamerhand een ‘kroniek van een aangekondigde uitslag’ wanneer het gaat over een vrije formatiepartij voor dames hoofdklassers. De vijftiende formatiepartij van het seizoen van KV Eendracht in Harlingen van zondag 11 augustus vormde daarop geen uitzondering. Er zit echter een nuance in die uitslag want het kan twee kanten op alsof je op een tweesprong staat. De ene afslag betekent dat de kransen voor het partuur Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra zijn. De andere vertakking leidt naar Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra.
 
En dat waren in Harlingen opnieuw de parturen die in de finale tegenover elkaar stonden. Even voor de statistieken: trio Ilse Tuinenga won acht maal en het partuur van Nynke Sijbrandij zes keer een vrije formatiepartij. Terwijl de formatie van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma al zeven tweede prijzen hebben.
 
Op basis van de lijst in Harlingen was het niet mogelijk dat hier nummer acht bijkwam want het partuur Monfils mocht al in de eerste omloop aantreden tegen de blauwhemden van Ilse Tuinenga. Spannend werd het allemaal niet want meer dan een eerst kreeg het trio Monfils niet. Het mag een schrale troost zijn dat het leed van een vroege uitschakeling zonder spanning een algemeen verschijnsel was in de Friese havenstad.
 
Ook het weer pas gepromoveerde partuur Anne-Berber Zeinstra, Jeska Terpstra en Martzen Deinum had in de tweede omloop nimmer het idee dat er kansen waren tegen Tuinenga c.s. Meer dan een spel zat er niet in en dat gold ook voor Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol tegen het partuur Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra.
 
Het ietwat stroeve begin van Sijbrandij aan de opslag in de eerste omloop was niet meer dan een overwaaiend buitje. Het vertrouwen groeide bijna bij elke zitbal van Sijbrandij en de felheid en vitaliteit van de blonde opslager is inspirerend om te zien. Overigens wel met het gevaar door al te veel ijver in de fout te gaan. Je kunt ook te gretig zijn. Maar dan is daar altijd nog het feilloze inzicht van Imke van der Leest die een ontsporende zomerstorm wel weet te temmen.
 
Een eindstrijd dus tussen de ‘aangekondigde’ parturen van Tuinenga en Sijbrandij. Wachten op de eerste spanning van de dag die uitbleef. Eerst retourneerde Sijbrandij op 6-2 tot in het perk, daarna kon Wijnia twee keer op de zes de kaats niet passeren en dat betekende een 3-0 voorsprong. Tuinenga deed voorzichtig iets terug aan de opslag met een treffer op de zes en zij herhaalde dat op 4-1 en 2-6.
 
Toch was het met name Tuinenga die met een zevental missers aan de opslag toch de balans ietwat verstoorde. Ook al omdat tegenstrever Sijbrandij in grootse vorm verkeerde. Toen Van der Leest op 5-2 en 6-6 de kaats niet kon passeren leek het even spannend te worden. Maar de analyse van Scheepstra na afloop sneed in alle opzichten hout: ,,Wij maakten te veel fouten, met name aan de opslag.’’
 
Aanschouwends onderwijs achteraf, zou je kunnen zeggen. Want Tuinenga miste in het laatste eerst drie maal het perk en stelde daar twee treffers tegenover. De ‘tûke’ Van der Leest stond een eerst eerder inmiddels in het achterperk en dat leverde ook nog enkele fraaie bovenslagen op. Op 5-3 en 6-4 maakte Sijbrandij het af met een zitbal.
 
Met nog één wedstrijd te gaan komt de Frouljus PC in Weidum in beeld. ,,Op de PC kinne in hiel soad partoeren krekt wat mear’’, zo zegt Sijbrandij voorzichtig. Maar aan de andere kant: ,,Hoe mear prizen, hoe mear selffertrouwen je krije.’’
 
Ook Scheepstra ziet het licht van een goede vorm weer schijnen. ,,Misschien was die partij in Witmarsum wel een omslagpunt. Het ging toen als vanouds.’’ Een exact moment kan Scheepstra niet aanwijzen maar dat is ook niet zo belangrijk zo lang het licht van de goede vorm maar straalt.
 
Wie het vernuft Van der  Leest zag kaatsen, stelt zich onwillekeurig de vraag: ‘Zou de routinier opnieuw de ‘queenmaker’ van Weidum worden zoals enkele jaren geleden?’ Voorlopig liggen de beide topparturen op koers. Of die dominantie heilzaam is voor het kaatsen is weer een andere kwestie.
 
Uitslag Harlingen: 1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Imke van der Leest (Easterein) en Marrit Zeinstra (Groningen); 2. Ilse Tuinenga (Franeker), Sjanet Wijnia (Wommels) en Manon Scheepstra (Leeuwarden); 3. Tineke Dijkstra (Wjelsryp), Sandra Hofstra (Wjelsryp) en Louise Krol (Ee).
 
Cijfers Harlingen. Eerste Omloop: 1. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra – 2. Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma 5-1 en 6-6; 3. Anne-Berber Zeinstra, Jeska Terpstra en Martzen Deinum – 4. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma 5-3 en 6-2; 5. Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra – 6. Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga 5-3 en 6-6; 7. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol – 8. Annet de Haan, Amarins de Groot en Hendrieke van der Schoot 5-4 en 6-0. Halve finale: 1. Ilse Tuinenga c.s. – 3. Anne Berber Zeinstra c.s. 5-1 en 6-2; 5. Nynke Sijbrandij c.s. - 7. Tineke Dijkstra c.s. 5-2 en 6-2. Om de derde prijs: 7. Tineke Dijkstra c.s. - 3. Anne-Berber Zeinstra c.s. 5-2 en 6-2. Finale: 1. Ilse Tuinenga c.s. - 5. Nynke Sijbrandij c.s. 3-5 en 4-6.
 

1e prijs DamesHarlingen

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers