contact zoeken wedstrijden

WINSUM wint FREULE 2019

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Winsum2

Kaatsvereniging  Winsum heeft voor  het eerst in de historie de Freule partij in Wommels gewonnen. Jelke Greidanus, Hessel Postma en  Gosse de Haan waren in een zenuwslopende en spectaculaire finale met 5-5 en  6-2 te sterk voor  Berltsum.  Die kaatsten met Rink Rutmer Sterk, Thomas Dijkstra en  Allard van Wigcheren.
Berltsum had een geweldige start. Alles viel in de eerste vier eersten op zijn plaats. Op 6-4 sloeg Hessel Postma de bal kwaad uit. Berltsum ging gelijk door en doordat op 1-0 en 6-2 wederom de bal door Gosse de Haan buiten het speelveld werd geslagen was het in een mum van tijd een spel voor een op dat moment oppermachtig Berltsum.
Aan de hand van een wederom prima kaatsende Thomas Dijkstra werd Winsum op de pijnbank gelegd. Op 6-4 sloeg hij de bal terug in het perk en het vierde eerst kwam feitelijk helemaal op naam van de beste kaatser van de dag. Twee retourslagen en even zo vele bovenslagen waren goed voor twee spel voorsprong.
De finale dreigde als een nachtkaars uit te gaan omdat Winsum in deze periode volledig door Berltsum van de mat werd gespeeld. Op 4-0 en 6-6 dreigde er een vroegtijdig eind aan de finale te komen. Er kwam een kaats bij de stuit. Thomas Dijkstra die voorin stond had een geweldige klap in gedachte maar de bal vloog aan de verkeerde kant van de paal over de bovenlijn. Het zou het begin van het einde zijn.
Berltsum verloor zijn momentum. De lichaamstaal van de Berlikumers sprak boekdelen en Winsum kreeg de guit weer te pakken. Hessel Postma en vooral Gosse de Haan maakten vooral aan de opslag heel veel punten. Alles viel in deze periode op zijn plaats. Ballen die anders kwaad zouden zijn gegaan vielen nu allemaal dicht tegen de lijnen en waren voor Allard van Wigcheren en Thomas Dijkstra niet te slaan. In totaal zouden Postma en De Haan elk zes zitballen plaatsen.
De bovenslag van Gosse de Haan op 4-1 en 4-6 gaf nog meer hoop op een beter resultaat maar dat werd weer anders toen mede door twee fraaie klappen van Thomas Dijkstra Berltsum wederom uitliep naar een 4-2 en 6-0 voorsprong. De vijf eersten leken voor het grijpen maar twee zitballen van Gosse en een fraaie klap van Hessel bracht op 4-2 en 6-6 de marge terug tot een eerst.
Het gelijk makende eerst kwam ook op naam van Gosse de Haan. Twee zitballen en een bovenslag waren hiervoor de bouwstenen. Op 4-3 en 2-6 miste Allard van Wigcheren aan de opslag. Winsum rook bloed en ging erop en er over doordat Hessel Postma op 4-4 en 6-2 wederom boven sloeg. Duidelijk was toen dat Thomas Dijkstra lichtelijk uitgekaatst was. De vele partijen hadden hun tol geëist.
Nog eenmaal kwam Berltsum terug in de partij doordat Hessel Postma op 5-4 en 2-6 de kaats niet kon passeren. Met Berltsum aan de stuit sloeg Gosse de Haan voor de vierde maal boven. Hessel plaatste een nipte zitbal en vervolgens miste Gosse de Haan het perk. Hij herstelde zich door weer een zitbal te plaatsen. Op 5-5 en 6-2 konden de handen dan bij Winsum in de lucht als Hessel Postma de kaats weet te passeren.
Winsum eerder dit jaar nog verliezend finalist op de bond voor jongens kwam maar moeizaam uit de startblokken. Stiens bleek een taaie tegenstander en boog pas bij 5-4 en 6-4. Daarna kreeg Winsum de smaak te pakken en denderde in grote stappen over Niawier-Metslawier-Oosternijkerk heen (5-0 en 6-4).
Spannum was ook een vogel voor de kat en moest lijdzaam toezien dat het op 5-0 en 6-0 einde oefening was. Baard beet meer van zich af. Winsum kwam dan wel met 5 om 3 voor maar kon slecht het einde vinden. Doordat Baard sukkelde met de opslag kon op 5-4 en 6-4 toch de eindstreep worden bereikt met een fraaie klap van De Haan van Winsum. In de halve finale was Grou geen partij voor Winsum dat toen goed kaatste. Grou had zich zelf al verrast door zo ver te komen maar na eersten gelijk liep Winsum in een grote pas door naar de eindstreep: 5-1 en 6-0.
Berltsum dat zwaar in de lijst zat,  begon de dag goed door het sterke Ingelum met 5-0 en 6-6 aan de kant te zetten. Daarna wachtte Kimswerd met als sterke man Karel Monfils. Maar Monfils kaatste meer tegen zichzelf dan tegen Berltsum en Thomas Dijkstra was in deze partij weer groots. Met prima spel werd Kimswerd op 5-2 en 6-6 de pas afgesneden.
Een ronde verder was Jellum-Bears de tegenstander. Jellum-Bears nam brutaal de leiding en tot twee eersten gelijk zat er weinig licht tussen beide parturen. Daarna was het wederom Thomas Dijkstra die het verschil maakte. Vanaf 3 om 2 pakte hij driemaal op zes gelijk het bordje voor Berltsum. Na Jellum-Bears was kaatsvereniging Het Noorden uit Sint Jacobiparochie de volgende  tegenstander. Wie zegevierde plaatste zich voor de finale. Het Noorden dat uitkwam met Jesse Kroondijk, Wesley van der Vaart en Verry van der Meer kon het tempo van Berltsum niet bijbenen. De vorige partijen hadden te veel energie gekost. Op 5-1 en 6-6 viel het doek voor de Sintjabuursters.
Was dan de finale te hoog gegrepen, KV Het Noorden zorgde wel voor een daverende verrassing door het huizenhoge Dronryp in de eerste ronde te verslaan. Onder leiding van Verry van der Meer liep Sint Jacobiparochie uit naar een 3-1, 4-2 en later een 5-3 voorsprong. Het werd vijf eersten gelijk en zelfs zes gelijk maar toen besliste Het Noorden de partij in haar voordeel.  Een ronde verder werd Eendracht uit Harlingen met speels gemak aan de kant gezet. (5-0 en 6-6).  Op de derde lijst deed Sexbierum-Pietersbierum verwoede pogingen om Van der Meer c.s. het leven zuur te maken maar op 5-3 en 6-4  was het ook voor de jongens van De Twa Doarpen-Dios klaar met de Freule 2019.


Cijfers Wommels. Eerste omloop: 1. Leeuwarden – 2. Balk 5-1 en 6-2; 3. Folsgare – 4. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 0-5 en 2-6; 5. Stiens – 6. Winsum 4-5  en 4-6; 7. Tzum – 8. Gaast-Ferwoude 4-5 en 4-6; 9. Spannum – 10. Exmorra  5-3 en 6-2; 11. Makkum – 12. Arum 3-5 en 6-6; 13. Baard – 14. Reahûs-Turns  5-1 en 6-4; 15. Ternaard – 16. Goënga 5-3 en 6-0; 17. Minnertsga – 18. Wommels 5-2 en 6-6; 19. Hommerts-Jutrijp – 20. Raerd 4-5 en 6-6; 21. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 22. Jellum-Bears 2-5 en 6-6; 23. Ingelum – 24. Berltsum  0-5 en 6-6; 25. Kimswerd – 26. Reduzum 5-3 en 6-6; 27. Sexbierum-Pietersbierum – 28. Dokkum 5-4 en 6-6; 29. Bolsward – 30. Ferwert 4-5 en 6-6; 31. Sint Jacobiparochie – 32. Dronryp 5-5 en 6-6 (Sint Jacobiparochie wint); 33. Lollum-Waaksens – 34. Harlingen 2-5 en 4-6; 35. Morra-Lioessens – 36. Menaam  5-5 en 6-6 (Menaam wint); 37. Grou – 38. Bitgum  5-3 en 6-4; 39. Akkrum – 40. Hantum  5-1 en 6-6; 41. Witmarsum staand nummer. Tweede omloop: 41. Witmarsum - 1. Leeuwarden  5-2 en 6-0;  4. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk  - 6. Winsum  0-5 en 4-6; 8. Gaast-Ferwoude  - 9. Spannum 2-5 en 0-6; 12. Arum -13. Baard  2-5 en 0-6; 15. Ternaard – 17. Minnertsga 5-3 en 6-6; 20. Raerd  -22. Jellum-Bears 3-5 en 2-6; 24. Berltsum   25. Kimswerd  5-2 en 6-6; 27. Sexbierum-Pietersbierum – 30. Ferwert 5-1 en 6-0; 31. Sint Jacobiparochie – 34. Harlingen 5-0 en 6-6; 36. Menaam – 37. Grou  4-5 en 4-6. 39. Akkrum  staand nummer. Derde omloop: 39. Akkrum – 41. Witmarsum  5-5 en 2-6; 6. Winsum - 9. Spannum  5-0 en 6-0; 13. Baard  - 15. Ternaard  5-2 en 6-2; 22. Jellum-Bears  - 24. Berltsum 2-5 en 6-6; 27. Sexbierum-Pietersbierum – 31. Sint Jacobiparochie  3-5 en 4-6; 37. Grou  staand nummer. Vierde omloop: 37. Grou – 41. Witmarsum 5-1 en 6-6; 6. Winsum – 13. Baard 5-4 en 6-4; 24. Berltsum  - 31. Sint Jacobiparochie 5-1 en 6-6. Halve finale: 37. Grou – 6. Winsum 1-5 en 0-6; 24. Berltsum staand nummer. Finale: 24. Berltsum – 6. Winsum 5-5 en 2-6.
 

Winsum 1

PRIJSWINNAARS Freule 2019

1e prijs:Winsum, Hessel Postma, Gosse de Haan, Jelke Greidanus
2e prijs:Berlikum, Thomas Dijkstra, Allard van Wicheren, Rink Rudmer Sterk
3e prijs: Grou, Renze Jan de Groot, Tjardi Hoeksma, Stan vd Berg
4e prijs: Witmarsum, Jari Visser, Colin Baarda, Nick Visser
              St.Jacob, Jesse Kroondijk, Wesley vd Vaart, Verry vd Meer
              Baard, Geert Reitsma, Bauke Folkerts, Klaas Gerrit Meulenaar
              

FINALE

24. Berlikum - 6. Winsum 5-5 2-6 

1e omloop

1.Leeuwarden 2.Balk 5-1 6-2
     
3.Folsgare 4.Niawier/Metselawier/Oosternijkerk 0-5 0-6
     
5.Stiens 6.Winsum 4-5 2-6
     
7.Tzum 8.Gaast 4-5 2-6
     
9.Spannum 10.Exmorra 5-3 6-2
     
11.Makkum 12.Arum 3-5 6-6
     
13.Baard 14.Reahûs 5-1 6-4 
     
15.Ternaard 
16.Goënga 5-3 6-0
     
17.Minnertsga 18.Wommels 5-2 6-0
     
19.Hommerts 20.Raerd 4-5 6-0
     
21.Jelsum / Cornjum/Britsum  22.Jellum Bears 2-5 6-6
     
23.Ingelum 24.Berltsum 0-5 6-6
     
25.Kimswerd 26.Reduzum 5-3 6-6
     
27.Sexbierum / Pietersbierum - 28.Dokkum 5-4 6-6
     
29.Bolsward 30.Ferwert 4-5 6-6
     
31.St Jabik 32.Dronryp 5-5 6-6
     
33.Lollum 34.Harlingen 2-5 4-6
     
35.Morra 36.Menaam 5-5 6-6
     
37.Grou 38.Bitgum 5-3 6-2
     
39.Akkrum 
40.Hantum 5-1 6-6
     
41.Witmarsum 

IMGP3798

2e omloop

41. Witmarsum - 1. Leeuwarden 5-2 6-0
4. Niawier/Metselawier/Oosternijkerk - 6. Winsum 0-5 2-6
8. Gaast Ferwoude - 9. Spannum 2-5 2-6
12. Arum - 13. Baerd 2-5 2-6
15. Ternaard - 17. Minnertsga 5-3 6-6
20.  Raerd - 22. Jellum Bears 3-5 2-6
24. Berltsum - 25. Kimswerd 5-2 6-6
27. Sexbierum-Pietersbierum - 30. Ferwert 5-1 6-0
31. St.Jacob - 34. Harlingen 5-0 6-6
36. Menaam - 37. Grou 4-5 6-6
39. Akkrum staand nummer
 

IMGP3795

3e omloop

39. Akkrum - 41. Witmarsum 5-5 2-6
6. Winsum - 9. Spannum 5-0 6-0
13. Baerd - 15. Ternaard 5-2 6-2
22. Jellum Bears - 24. Berlikum 2-5 6-6
27. Sexbierum-Pietersbierum - 31. Sint Jacob 3-5 4-6
37. Grou staand nummer
 

4e omloop

37. Grou - 41. Witmarsum 5-2 6-6
6. Winsum - 13. Baerd 5-4 6-6
24. Berlikum - 31. St.Jacob 5-1 6-6
 

Halve finale

37. Grou - 6. Winsum 1 - 5 0-6
24. Berlikum staand nummer

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers