contact zoeken wedstrijden

PC 2019: Wie plaatst zich, wie kaatst Keats-off, wie valt af

Tussenstand PC heren – 2 resterende wedstrijden

Iedere week wordt de ranking opgemaakt waarbij voor iedere kaatser het aantal punten wordt opgeteld die hij heeft behaald tijdens de laatste acht ‘ranking wedstrijden’ waaraan hij deel mocht nemen. De parturen worden vervolgens in volgorde gezet waarbij het partuur met de meeste punten bovenaan staat. Het aantal punten per partuur wordt berekend door de punten van de individuele kaatsers bij elkaar op te tellen; de twee kaatsers uit het partuur met de meeste punten tellen mee (de punten van de derde kaatser uit het partuur tellen niet mee).
 
Op basis van de ranking worden parturen geselecteerd voor een bepaalde wedstrijd. De ranking die na het komende weekend wordt gepubliceerd wordt onder andere gebruikt om de parturen te selecteren voor deelname aan de PC en deelname aan de ‘keats-off’ voor de PC. Komend weekend staan voor de heren twee wedstrijden op het programma die meetellen voor de ranking. Dit betekent dat er in iedere heren categorie inmiddels zes wedstrijden zijn gespeeld die meetellen voor de plaatsing voor de PC. Op basis van deze zes wedstrijden is onderstaande tussenstand opgemaakt.
 
In de vierde kolom, ‘huidige ranking’, van de tussenstand, is de huidige ranking van het partuur opgenomen zoals dat is gepubliceerd in het rankingoverzicht van week 29. In kolom vijf, ‘punten huidige ranking’, staat het bijbehorende aantal punten dat het partuur in de laatste acht ‘ranking wedstrijden’ heeft verzameld. In kolom drie, ‘behaalde punten plaatsing PC’, staat vermeld hoeveel punten het partuur heeft behaald in de zes meest recente ‘ranking wedstrijden’. De tussenstand wordt aangevoerd door partuur Marten Bergsma, gevolgd door Gert-Anne van der Bos c.s. en Bauke Triemstra c.s.
 
De eerste 10 parturen in de huidige ranking komen komend weekend op de hoofdklasse wedstrijden uit in Makkum en Leeuwarden. De 1e klasse parturen, de huidige nummers 11 t/m 20, kaatsen zaterdag in St. Annaparochie en hebben zondag in Wommels een 1e klasse vrije formatie onbeperkt wedstrijd. De 2e klasse kaatst zaterdag in Weidum en staat zondag, samen met de 1e klasse, in Wommels op het veld.
Ervan uitgaande dat de twee hoogst geplaatste spelers van ieder partuur komend weekend aanwezig zijn, zullen de parturen minimaal de ‘deelname punten’ verdienen. Dit zou betekenen dat de parturen 1 t/m 10 minimaal 160 punten bij kunnen schrijven na afloop van komend weekend. De parturen 11 t/m 20 verdienen minimaal 120,4 punten en de overige parturen verdienen minimaal 100,6 punten.
 
De parturen 1 t/m 15 op het rankingoverzicht, dat na afloop van het komend weekend wordt gepubliceerd, plaatsen zich direct voor de PC. De parturen 16 t/m 19 op het rankingoverzicht plaatsen zich voor de ‘keats-off’[1]. De winnaar van de ‘keats-off’ plaatst zich als 16e en laatste partuur voor de PC.
De huidige nummer 19 op het rankingoverzicht, Paul Dijkstra c.s., heeft 725,8 punten. De huidige nummer 15 op het rankingoverzicht, Simon Zijlstra c.s., heeft 792 punten. Uit historische gegevens over de afgelopen twee seizoen blijkt dat plek 15 op de ranking tussen de 620,9 en 874,8 punten had. Dit betekent dat een groot aantal parturen op dit moment nog niet zeker is van plaatsing voor de PC.
 
In de onderstaande tussenstand staat partuur Menno van Zwieten op plek 15. Van Zwieten c.s. hebben in de laatste zes ‘ranking wedstrijden’ 600 punten vergaard door tweemaal een eerste omloop te winnen op de hoofdklasse (de vrije formatie wedstrijd van 17 juli jl. in Minnertsga betrof voor de heren hoofdklasse géén wedstrijd die meetelt voor de ranking). Van Zwieten c.s. komen komend weekend uit op de hoofdklasse. Mochten Van Zwieten c.s. zowel zaterdag als zondag géén enkele omloop winnen dan zullen zij op 760 punten uitkomen en is het maar de vraag of dat puntentotaal voldoende is voor (directe) plaatsing voor de PC.
Op plek 13 in onderstaande tussenstand staat partuur André van Dellen met 600,4 punten. Voor hen geldt een vergelijkbare situatie als de situatie van Van Zwieten c.s. Mochten Van Dellen c.s. komend weekend geen wedstrijd winnen op de hoofdklasse dan blijven zij op ruim 760 punten steken.
 
Op plek 18 in onderstaand overzicht staat partuur Simon Zijlstra met 501,4 punten. Mochten Zijlstra c.s. komend weekend geen enkele omloop winnen, dan is hun puntentotaal na het weekend 621,8 punten. Een puntentotaal van 621,8 zou zo maar eens kunnen betekenen dat men buiten de plaatsing voor de ‘keats-off’ valt. Daarentegen zijn er nog voldoende punten te vergaren die het puntentotaal kunnen doen toenemen en daarmee de kans voor plaatsing voor de PC vergroten. Zouden Zijlstra c.s. zowel zaterdag als zondag de 1e klasse wedstrijden winnen dan zou hun puntentotaal op 941,8 uitkomen (501,4 + 440,4).
 
Het hoogst geplaatste 2e klas partuur in onderstaande tussenstand is partuur Wierd Baarda op plek 19 met 493,8 punten. Mochten zij komende zaterdag de 2e klasse wedstrijd winnen dan wordt het aantal van 493,8 punten aangevuld met 160,4 punten. Dit zou zorgen voor een puntentotaal van 654,2 punten met de vrije formatie onbeperkt wedstrijd voor de 1e klasse op zondag nog in het verschiet. Zouden zij zondag geen enkele omloop winnen, dan blijft hun puntentotaal op 714,4 punten steken. Het is afwachten of een puntentotaal van 714,4 punten voldoende blijkt te zijn voor deelname aan de ‘keats-off’.
 
Kortom de parturen in onderstaande tussenstand op de plekken 12 t/m 29  staan relatief dicht bij elkaar. De parturen die komende zaterdag op de 2e klasse uitkomen kunnen theoretisch komend weekend 380,6 punten verdienen. Zo zou bijvoorbeeld de huidige nummer 31 in de ranking, partuur Jan Tijtsma, met het vergaren van 380,6 punten uitkomen op een puntentotaal van 792,1 punten. Met zo’n puntentotaal kunnen Tijtsma c.s. een flinke sprong op de ranking maken en zich mogelijk plaatsen voor de PC. Zoals uit dit rekenvoorbeeld blijkt, liggen er voldoende kansen voor een groot aantal parturen om zich te plaatsen voor de PC.
 
We hebben een interessant ‘kaatsweekend’ voor de boeg!


Klik hier voor de huidige stand van zaken van de ranking na verwerking van wedstrijden in Huizum en Wommels.

Note: Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Schermafbeelding 2019-07-19 om 14.57.50

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers