contact zoeken wedstrijden

Lytse en grutte keatsen: Warmdraaien voor de Freule in Wier

Tekst: Bouke Poelsma
Foto's: Anneke Westra en Bouke Poelsma

Op zondag 7 juli kaatsten de jongens hun traditionele afdelingspartij in Wier, exact een maand voorafgaand aan de Freule. Een verhaal over zorgen in Wier, de staat van het jongenskaatsen en afgekeurde handschoenen.  

De Vereniging  voor Volksvermaken in Wier vierde twee jaar geleden haar 100-jarig bestaan. Een mooie mijlpaal, die onder meer werd gevierd met een feestelijke opening van het verbouwde dorpshuis. Daarmee kan Wier nog jaren vooruit. 
Iets minder zonnig zijn de vooruitzichten van de kaatssport in het dorp. Na het opstappen van het voltallige bestuur verkeerde het kaatsen in Wier twee jaar geleden in zwaar weer. Fokke de Haan pakte de voorzittershamer op. „Wy ha no fjouwer bestjoersleden. It wurdt der net makkeliker op, mar wy kinne it bypoatsje. It soe skande wêze as it dien wêze soe mei it keatsen yn it doarp”, aldus De Haan. Het zijn drukke dagen voor de kaatsliefhebbers in Wier. Een paar dagen na de jongenspartij staat er op woensdag een partij voor eersteklassers op het programma. Beide partijen staan al jarenlang op de wedstrijdkalender.  Met De Haan aan het roer is het kaatsen in Wier voorlopig gered, al baart het gebrek aan jeugdkaatsers wel zorgen. 
Zie hier het interview met Fokke de Haan en zijn dochters in de rubriek ‘Aan de keukentafel’
 

Kaatsvoorzitter Fokke de Haan in Wier.

Minder zorgen zijn er over de staat van het jongenskaatsen. „Dit is een goede lichting, mei in protte talinten”, zo zegt Jan Willem van Beem, voormalig hoofdklasser en vader van Jorn Lars, één van die talenten. Ook Tjeerd Dijkstra, die als nieuwe voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Freule een bezoek brengt aan de jongenspartij, is onder de indruk van het spel. „Ik bin hjir noch mar krekt, mar oer de breedte sjoen sjoch ik in goed nivo.”
Terwijl de jongens de komende weken warmdraaien voor de Freule, kijken ze ook in Wommels reikhalzend uit naar de kaatsklassieker. Gerrit Flisijn, lid van het stichtingsbestuur, brengt eveneens een bezoek aan Wier, om zo alvast een indruk te krijgen van de favorieten en outsiders. 
 

Tjeerd Dijkstra, voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Freule, neemt een kijkje bij het jongenskaatsen in Wier.

Voorafgaand aan de partij in Wier worden de kaatshandschoenen van de deelnemers gekeurd door de leden van de wantencommissie. Namens de commissie zijn controleurs Sikke Visser en Gerry Saakstra aanwezig. Zij worden ’s ochtends geassisteerd door Johannes Brandsma. Negen handschoenen blijken te zwaar en worden afgekeurd. „Keatsers mei in ôfkeurde want ha de mooglikheid om mei in oare goedkarde want te keatsen”, zo vertelt Visser. Karel Monfils maakt namens Kimswerd gebruik van die mogelijkheid, nadat zijn eigen want te zwaar is bevonden. 
Aan het jongenspartuur van Arum worden even later twee rode kaarten uitgedeeld. De perkspelers van het partuur stappen met hun afgekeurde wanten het veld op. Dat is tegen de regels, waarna de dienstdoende scheidsrechters Bergsma en Fijma niet anders kunnen dan de kaatsers met een rode kaart van het veld te sturen. 
Even na 11.30 uur zit het werk voor controleurs Visser en Saakstra erop in Wier. „Miskyn sjogge wy aanst noch wol efkes bij in oare partij”, aldus Visser. 
 

Handschoenencontroleur Sikke Visser toont zijn koffer, met daarin een weegschaal en een diktemeter.
Scheidsrechters Bergsma en Wijma delen rode kaarten uit aan het jongenspartuur van Arum.

De partij in Wier wordt gewonnen door Dronrijp. De premie is voor Berltsum. Jellum-Bears en Kimswerd leggen beslag op de derde prijs. Dronrijp gaat bij de jongens fier aan kop in het afdelingsklassement.

Lees in de komende Keats een uitgebreide voorbeschouwing op de Freulepartij in Wommels. 

De jongens van Dronrijp winnen de afdelingspartij in Wier. V.l.n.r: trainer/coach Rinze Steneker, Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma.
Het jongenspartuur van Berltsum (Allard van Wigcheren, Thomas Dijkstra en Rink Rudmer Sterk) pakt de premie.
Jellum-Bears (kaatsend met Harold de Boer, Wiebe Siemen Leenstra en Jelmer Miedema) en Kimswerd (kaatsend met Klaas Westra, Martijn Wiersma en Karel Monfils) leggen in Wier beslag op de derde prijs.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers