contact zoeken wedstrijden

De cijfers achter de ranking (week 28)

Foto: Henk Bootsma

Zowel bij alle heren categorieën als bij alle dames categorieën stond afgelopen weekend één vrije formatie wedstrijd op het programma die meetelde voor de ranking. De uitslagen bij de heren zorgden voor één wisseling tussen de hoofdklasse en de 1e klasse en één wisseling tussen de 1e klasse en de 2e klasse. Partuur Gert-Anne van der Bos staat op plek 1 met 2200 punten. Op plek 2 staat partuur Marten Bergsma met 1540 punten.
 
Partuur Remmelt Bouma degradeert, na één weekend op de hoofdklasse te zijn uitgekomen, naar de 1e klasse. Bouma c.s. kwamen voor de zevende maal uit op de hoofdklasse dit seizoen, maar slagen er tot op heden niet in om daar een omloop te winnen. Zij dalen van plek 10 naar plek 13 en hebben een puntentotaal van 900,6.
Partuur Jelle Attema won afgelopen zondag de 1e klas vrije formatie wedstrijd in Peins. Het gevolg is dat Attema c.s., na één weekend te hebben gebivakkeerd op de 1e klasse, wederom terugkeert op de hoofdklasse. Attema c.s. kwamen dit seizoen drie maal uit op een 1e klas vrije formatie wedstrijd, twee maal gingen zij er met de krans vandoor en één maal werden zij tweede. Op de hoofdklasse loopt het iets stroever getuige twee gewonnen omlopen in zeven wedstrijden. Na de winst in Peins stijgen Attema c.s. van plek 13 naar plek 9 (1008,4 punten).
 
Partuur Paul Dijkstra keert na één weekend op de 2e klas te zijn uitgekomen terug naar de 1e klasse. De winst op de vrije formatiewedstrijd voor de heren 2e klasse zorgde voor een stijging van plek 21 naar plek 19 (725,8 punten).
Partuur Gerrit Jan Duiven bewandelt de omgekeerde weg en keert na één weekend op de 1e klasse weer terug naar de 2e klasse. Duiven c.s. kwamen op de 1e klasse de eerste omloop niet door en zakken van plek 18 naar plek 21 (668,2 punten).
 
In het komende weekend staan er twee vrije formatie wedstrijden op het programma voor de heren hoofdklasse. De heren 1e klasse en 2e klasse hebben komend weekend geen vrije formatie wedstrijden. De hoofdklasse kaatst vrijdag in Heerenveen en strijkt zondag neer in Bolsward. Voor de hoofdklasse staan er nog vier wedstrijden op het programma die meetellen voor de plaatsing voor de PC. De vrije formatie wedstrijd in Minnertsga op woensdag 17 juli telt niet mee voor de ranking bij de heren. De vrije formatie wedstrijd voor de dames hoofdklasse op woensdag 17 juli in Minnertsga telt wel mee voor de ranking. Voor de heren 1e klasse en 2e klasse staan er nog twee wedstrijden op het programma die meetellen voor de plaatsing voor de PC.
 
Met nog twee weekenden voor de boeg komt de plaatsing voor de heren PC dichtbij. In onderstaand overzicht is een tussenklassement opgenomen. De eerste 10 parturen kaatsen nog vier wedstrijden die meetellen voor de plaatsing voor de PC. De overige parturen hebben nog twee vrije formatie wedstrijden in het verschiet die meetellen voor de plaatsing voor de PC.
Om de parturen met elkaar te vergelijken is het tussenklassement gebaseerd op het gemiddeld aantal punten dat een partuur heeft behaald in respectievelijk de laatste vier wedstrijden voor de huidige 10 hoogst geplaatste parturen en de laatste zes wedstrijden voor de overige parturen.
In de zesde kolom is de huidige ranking van het partuur opgenomen op basis van het rankingoverzicht van week 28. In kolom zeven staat het bijbehorende aantal punten dat bij de huidige ranking van het partuur hoort. In kolom vijf staat hoeveel wedstrijden nog meetellen voor de plaatsing voor de PC. In kolom vier is opgenomen hoeveel punten het partuur tot nu toe heeft behaald in de reeks wedstrijden die meetellen voor de plaatsing voor de PC. In kolom drie staat het gemiddeld aantal punten per wedstrijd dat een partuur heeft behaald in de reeks wedstrijden die meetellen voor de plaatsing voor de PC.
 
Partuur Menno van Zwieten, de huidige nummer 4 in de ranking, en partuur Haye Jan Nicolay, de huidige nummer 8 in de ranking, staan relatief laag in het tussenklassement. Beide parturen hebben in de laatste vier wedstrijden twee omlopen gewonnen. Mochten Van Zwieten c.s. en Nicolay c.s. in de komende vier wedstrijden geen enkele omloop meer winnen, dan zal hun puntentotaal tussen de 720,4 en 760 uitkomen. De huidige nummer 15, partuur Simon Zijlstra, heeft op dit moment 792 punten. Afhankelijk van het aantal punten dat de nummer 15 in de ranking na afloop van het weekend van 20 en 21 juli zal hebben, zou het kunnen dat 760 punten niet genoeg zal zijn voor directe plaatsing voor de PC.
 
Verder valt op dat de parturen vanaf plek 18 in het tussenklassement dicht bij elkaar staan. Zo zijn parturen die momenteel rond de 30ste plek in de ranking staan niet kansloos voor plaatsing voor de PC. Bij de 1e en 2e klasse tellen nog twee wedstrijden mee voor de plaatsing voor de PC. Door de 2e klas vrije formatie wedstrijd in Weidum te winnen en een dag later de 1e klas vrije formatie onbeperkt wedstrijd in Wommels winnend af te sluiten, kan een partuur in één weekend 380,6 punten bijschrijven. Zo zou bijvoorbeeld partuur Pieter Sijberen Scharringa, de huidige nummer 33 in de ranking, op een puntentotaal van 758,2 uit kunnen komen. Met dat puntentotaal zouden Scharringa c.s. zich wellicht via de keatsoff kunnen plaatsen voor de PC.
 

Schermafbeelding 2019-07-10 om 22.36.19

De dames hoofdklasse kaatste afgelopen zondag in Huizum, een dag eerder was het de beurt aan de dames 1e klasse in Schettens-Longerhouw. De wedstrijden van afgelopen weekend waren de eerste wedstrijden in de tweede cyclus voor de dames. Voor de tweede cyclus hebben zich 19 parturen aangemeld. Ten opzichte van de eerste cyclus van het seizoen 2019 is dat één partuur minder, ten opzichte van de tweede cyclus van het seizoen 2018 hebben zich twee parturen minder aangemeld.
 
De resultaten van afgelopen weekend hebben bij de dames één degraderend en één promoverend partuur tot gevolg. Ilse Tuinenga c.s. gaan het gehele seizoen al aan de leiding en staan momenteel bovenaan met 1920 punten. Op plek 2 staat partuur Nynke Sijbrandij met 1760 punten.
 
Wybrig Bakker c.s. stonden afgelopen zondag in Huizum voor de derde maal dit seizoen op de hoofdklasse maar slagen er tot nu toe niet in om daar een omloop te winnen. Het resultaat is dat Bakker c.s. dalen van plek 8 naar plek 13 (821 punten).
Annet de Haan c.s. hebben met Amarins de Groot een ‘nieuwe’ voorinse. Partuur De Haan pakte meteen de winst in Schettens-Longerhouw en promoveert daardoor voor het eerst dit seizoen naar de hoofdklasse. De Haan c.s. stijgen van plek 10 naar plek 6, met een puntentotaal van 1009,6.
 
Komende zondag kaatst de dames 1e klasse in Weidum. Volgende week woensdag speelt de dames hoofdklasse in Minnertsga. Na een ‘wedstrijd weekend’ wordt de ranking gepubliceerd. Het toekennen van punten, waarop het nieuwe rankingoverzicht wordt gebaseerd, vindt plaats op basis van ‘ranking wedstrijden’ die worden gespeeld in de periode vanaf de maandag t/m de zondag daaraan voorafgaande. Het overzicht wordt gebruikt voor de indeling van vrije formatie- en door-elkaar-loten-wedstrijden vanaf de eerstvolgende donderdag t/m de eerstvolgende woensdag daarop. Het selecteren van de parturen voor de wedstrijd in Minnertsga gebeurt dus op basis van het rankingoverzicht van week 28.
 
Zoals uit onderstaand overzicht valt op te maken ‘verliezen’ de eerste acht parturen komend weekend géén punten. Na het komend weekend wordt een nieuw rankingoverzicht opgemaakt en tot dat moment is er geen wedstrijd voor de dames hoofdklasse die meetelt voor de ranking. Ondanks dat de eerste acht parturen geen wedstrijd spelen, kunnen zij wel voorbij worden gestreefd door een partuur dat momenteel lager is geklasseerd. Zo vallen bijvoorbeeld voor het partuur Hester Zijlstra komend weekend slechts 30,1 punten weg. Mochten Zijlstra c.s. in Weidum een goed resultaat behalen dan zouden zij zomaar eens richting de hoofdklasse kunnen gaan. Zo zou de winst in Weidum Zijlstra c.s. tot een puntentotaal van 1051,5 brengen en resulteren in een promotie.

 
 

Schermafbeelding 2019-07-10 om 22.37.41

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers