contact zoeken wedstrijden

Nieuws van de Straf- en Beroepscommissie - update

De Strafcommissie heeft in 2019 de volgende uitspraken gedaan:

21 mei 2019:
Heren Hoofdklasse
De gerapporteerde kaatser (Daniël Iseger) op de heren hoofdklasse afdeling te Weidum op 28 april 2019, ter zake het onrechtmatig uitkomen voor een verenging, is geschorst voor drie wedstrijden vanaf 30 mei 2019 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is. De gerapporteerde kaatser is in beroep gegaan.
 
Heren 1e klas
De gerapporteerde kaatser (Siebe Greidanus) op de Heren 1e klas vrije formatiewedstrijd te Grou op 12 mei 2019, ter zake het kaatsen met een niet-gekeurde handschoen is geschorst voor drie wedstrijden vanaf 30 mei 2019 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is.
 
4 juni 2019:
Jongenspupillen
De gerapporteerde kaatser op de pupillen jongens wedstrijd te Bolsward op 26 mei 2019, ter zake het niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, is voorwaardelijk geschorst voor één wedstrijd. De gerapporteerde kaatser is in beroep gegaan.
 
18 juni 2019:
Meisjes
De gerapporteerde kaatsers op de meisjeswedstrijd te Berltsum op 8 juni 2019, ter zake het kaatsen met een niet-gekeurde handschoen zijn geschorst voor een wedstrijd vanaf 29 juni waarvoor de kaatsers speelgerechtigd zijn en een wedstrijd voorwaardelijk met een looptijd tot 19 juni 2020.
 
Senioren
De gerapporteerde kaatsverenigingen bij het NK Senioren te Franeker op 10 juni 2019, ter zake het niet leveren van keurmeesters hebben een boete opgelegd gekregen van € 35,-.

16 juli 2019:
Jongens
De gerapporteerde kaatsers op de jongenswedstrijd te Wier op 4 juli 2019, ter zake het kaatsen met een afgekeurde handschoen hebben een voorwaardelijke schorsing van twee wedstrijden gekregen met een looptijd tot 17 juli 2020.

30 juli 2019:
Heren Hoofdklasse
De gerapporteerde kaatser (Daniël Iseger) op de Heren Hoofdklassewedstrijd te Huizum op 7 juli 2019, ter zake het negeren van de uitspraak van de straf- en beroepscommissie  heeft een schorsing opgelegd gekregen van vijf wedstrijden, ingaande op 4 augustus 2019. De gerapporteerde kaatser is in beroep gegaan.

13 augustus 2019
:
Senioren
De gerapporteerde kaatsers (Johannes van der Veen en Dylan Drent) op 6 juli 2019, ter zake het kaatsen van een wedstrijd niet georganiseerd door de KNKB of aangesloten vereniging op een dag dat er een wedstrijd voor deze kaatsers (rankingspelers) op de wedstrijdagenda stond, hebben een schorsing opgelegd gekregen van twee wedstrijden, ingaande op 24 augustus 2019. De gerapporteerde kaatsers zijn in beroep gegaan.

10 september 2019:
Senioren
De gerapporteerde kaatser (Daniël Iseger) op de Heren Hoofdklassewedstrijd te Huizum op 7 juli 2019, ter zake het negeren van de uitspraak van de straf- en beroepscommissie  heeft opnieuw een schorsing opgelegd gekregen van vijf wedstrijden. De gerapporteerde kaatser is in beroep gegaan.
 
De gerapporteerde kaatser op de heren 1e klasse vrije formatiewedstrijd te Reduzum op 1 september, ter zake het niet voldoen aan de voorwaarden van dispensatie voor het kaatsen met een nog niet gekeurde handschoen, heeft een schorsing opgelegd gekregen van 2 wedstrijden, ingaande vanaf kaatsseizoen 2020. 
 
24 september 2019:
Jongens
De gerapporteerde kaatser op de jongens door-elkaar-lotenwedstrijd te Huizum op 8 september 2019, ter zake het zonder afmelden afwezig zijn, heeft een schorsing opgelegd gekregen van twee wedstrijden, ingaande vanaf kaatsseizoen 2020.

De Beroepscommissie heeft in 2019 de volgende uitspraken gedaan:

24 juni 2019:
Heren Hoofdklasse
De Beroepscommissie handhaaft het besluit van de strafcommissie. De schorsing van drie wedstrijden voor gerapporteerde kaatser (Daniël Iseger) treedt direct in werking (vanaf 29 juni 2019).
 
Jongenspupillen
De Beroepscommissie wijzigt het besluit van de strafcommissie. De schorsing van een wedstrijd voorwaardelijk wordt omgezet in een berisping.

20 augustus 2019:
Heren Hoofdklasse
De Beroepscommissie verwijst de zaak (Daniël Iseger) terug naar de strafcommissie.

3 september 2019:
Senioren
De Beroepscommissie handhaaft het besluit van de strafcommissie. De schorsing van twee wedstrijden voor gerapporteerde kaatsers (Dylan Drent en Johannes van der Veen) treedt in werking vanaf 14 september 2019.

30 september 2019:
Heren Hoofdklasse
De Beroepscommissie handhaaft het besluit van de strafcommissie. De schorsing van vijf wedstrijden voor gerapporteerde kaatser (Daniël Iseger) treedt in werking vanaf seizoen 2020.

De KNKB vermeldt vanaf heden in publicaties over straf- en beroepszaken de namen van rankingkaatsers (als de kaatser ten tijde van overtreding aangemeld was voor de ranking). Jeugdkaatsers zullen nooit met naam worden vermeld.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers