contact zoeken wedstrijden

De cijfers achter de ranking (week 26)

Foto: Henk Bootsma

Afgelopen weekend stond er één vrije formatie wedstrijd op de kalender voor de heren. Bij de dames stond géén ‘ranking wedstrijd’ op het programma. De laatste vrije formatie wedstrijd voor de dames hoofdklasse en 1eklasse dateert van zondag 16 juni. 
 
De heren hebben afgelopen weekend voor het eerst in de nieuwe samenstelling gekaatst. 39 Parturen hebben zich aangemeld voor de tweede cyclus. Dat zijn drie minder ten opzichte van de eerste cyclus van het seizoen 2019, maar het zijn er acht meer ten opzichte van de tweede cyclus van het seizoen 2018.
De ranking die na afloop van afgelopen weekend is gepubliceerd, is berekend op basis van de nieuwe parturen. Het aantal punten per partuur wordt berekend door de punten van de individuele kaatsers bij elkaar op te tellen; de twee kaatsers uit het partuur met de meeste punten tellen mee (de punten van de derde kaatser uit het partuur tellen nietmee). De individuele kaatsers verdienen punten voor de deelname aan een ‘ranking wedstrijd’ en zij ontvangen punten per gewonnen omloop.
 
De resultaten van afgelopen weekend zorgen bij de heren voor één promoverend en één degraderend partuur tussen zowel de 1eklasse en de hoofdklasse als tussen de 2eklasse en de 1eklasse. Partuur Gert-Anne van der Bos c.s. gaat ruim aan de leiding met 2440 punten, gevolgd door Menno van Zwieten c.s. met 1500,2 punten.
 
André van Dellen c.s. kaatsten afgelopen weekend met hun ‘nieuwe’ achterinner Jouke Bosje. Van Dellen c.s. deden meteen van zich spreken door de 1eklasse wedstrijd in Ysbrechtum te winnen. Door de winst stijgt Van Dellen c.s. van plek 11 naar plek 8 (1017,2 punten).
Partuur Johannes van der Veen c.s. heeft eveneens een andere achterinner, namelijk Tsjerk Elsinga. Van der Veen c.s. stonden op de hoofdklasse afgelopen weekend maar kwamen de eerste omloop niet door en dalen van plek 10 naar plek 11 (856,6 punten), wat een degradatie naar de 1eklasse betekent.


Partuur Willem Jan Postma c.s. stijgt van plek 21 naar plek 20 (630 punten) en promoveert daarmee naar de 1eklasse. Daar waar Postma c.s. één plek stijgt, daalt partuur Lieuwe v.d. Werff c.s. één plek met een degradatie naar de 2eklasse als gevolg. V.d. Werf c.s. dalen van plek 20 naar plek 21 (597,4 punten) mede doordat twee van de drie spelers een aantal maal afwezig zijn geweest in de reeks van acht vrije formatie wedstrijden die meetellen voor de ranking.
 
Komend weekend staan voor alle klassen bij de heren twee vrije formatie wedstrijden op de agenda. Voor de hoofdklasse staan er nog acht wedstrijden op het programma die meetellen voor plaatsing voor de PC. Voor de 1een 2eklasse staan er nog vijf wedstrijden op het programma die meetellen voor plaatsing voor de PC. De eerste 15 parturen van de ranking plaatsen zich rechtstreeks voor de PC. In de afgelopen twee seizoenen had plek 15 op de ranking tussen de 620,9 en 874,8 punten.
Momenteel staan Patrick van Dellen c.s. op plek 15 met 758,7 punten.

Twee vrije formatie wedstrijden komend weekend betekent dat de twee meest gedateerde resultaten zullen komen te vervallen. Jelle Attema c.s. staan op plek 9 met 944,6 punten en ‘verliezen’ komend weekend bijna 300 punten. Op plek 10 staat partuur Jelte-Pieter Dijkstra c.s. met 940 punten. Bij Dijkstra c.s. komen zelfs meer dan 300 punten te vervallen. De parturen op plek 11, plek 12 en plek 13 ‘verliezen’ aanmerkelijk minder punten dan de parturen op de plekken 9 en 10. Attema c.s. en Dijkstra c.s. zullen komend weekend goed moeten presteren om degradatie naar de 1eklasse te voorkomen.
In de 1eklasse zou de plek van Youri de Groot c.s. weleens het doelwit kunnen worden. De Groot c.s. staan op plek 19 met 651,7 punten en ‘verliezen’ komend weekend bijna 200 punten. Gerrit Jan Duiven c.s. op plek 23 (584 punten) ‘verliezen’ slechts 40,4 punten. Ook partuur Simon Zijlstra c.s., momenteel op plek 27 met 495,2 punten, zou met goede resultaten richting de 1eklasse kunnen kijken want zij ‘verliezen’ komend weekend géén punten.
 

Schermafbeelding 2019-06-27 om 22.39.33

In het weekend van 15 en 16 juni stond er zowel voor de dames hoofdklasse als de dames 1eklasse één vrije formatie wedstrijd in de agenda. De hoofdklasse kaatste in St. Jacobiparochie, de 1eklasse kaatste in Sexbierum-Pietersbierum. Het resultaat van de wedstrijden levert één promoverend en één degraderend partuur op.
Partuur Ilse Tuinenga c.s. gaat aan de leiding met 1760 punten. Door de winst in St. Jacobiparochie komt de nummer 2, partuur Nynke Sijbrandij c.s., op een puntentotaal van 1680. Sijbrandij c.s. naderen Tuinenga c.s. tot op 80 punten, zo dicht heeft de nummer 2 dit seizoen nog niet in de buurt van de nummer 1 gestaan. 
 
Sietske Okkema c.s. keren na twee weekenden op de 1eklasse terug naar de hoofdklasse. Na eerder een 3eprijs te hebben gepakt, wonnen zij 16 juni in Sexbierum-Pietersbierum de 1eprijs. Okkema c.s. stijgen van plek 10 naar plek 8 (980,5 punten).
Wybrig Bakker c.s. promoveerden dit seizoen al twee naar de hoofdklasse maar keerden ook even zo vaak terug naar de 1eklasse. Bakker c.s. wisten dit seizoen tot op heden nog geen omloop te winnen op de hoofdklasse en dalen van plek 8 naar plek 11 (901 punten).
 
Voor de dames staat komend weekend één vrije formatie wedstrijd op het programma. De hoofdklasse kaatst zondag in St. Annaparochie en de 1eklasse speelt haar wedstrijd in Workum.
De dames PC staat over acht weken op de agenda. Het laatste resultaat dat meetelt in de ranking die wordt gebruikt voor de selectie van de PC is op 11 augustus. Tot en met 11 augustus zijn er nog negen vrije formatie wedstrijden voor de dames hoofdklasse. Voor de dames 1eklasse zijn er nog acht vrije formatie wedstrijden tot en met 11 augustus.
De dames kaatsen komend weekend voor het laatst in de ‘oude’ samenstelling. De tweede cyclus gaat volgende week donderdag (4 juli) in en ‘nieuwe’ parturen dienen zich uiterlijk vrijdag 28 juni aan te melden (kijk voor details elders op knkb.nl).
 
Uit onderstaand overzicht valt op te maken dat tussen plek 6 en plek 11 iets meer dan 120 punten verschil zit. De winst op een hoofdklasse wedstrijd levert een partuur 320 punten op, mocht er geen enkele omloop worden gewonnen dan levert dat 80 punten op (de zogenaamde ‘deelname punten’). De winst op een 1eklasse wedstrijd levert een partuur 220,2 punten op. Wanneer een partuur geen enkele omloop wint op de 1eklasse, dan schrijven zij 60,2 punten bij.
Doordat de parturen dicht bij elkaar staan en volgende week de tweede cyclus start met wellicht een aantal gewijzigde parturen, is de kans aanzienlijk dat er na het weekend één of meerdere parturen zullen promoveren/degraderen.
 
Hypothetisch voorbeeld:
Stel dat partuur Anne Berber Zeinstra c.s. komend weekend in St. Annaparochie géén omloop weet te winnen op de hoofdklasse, dan komen zij op het volgende puntentotaal uit:
huidige puntentotaal (1024,8) – punten behaald tijdens meest gedateerde resultaat in de reeks van acht vrije formatie wedstrijden die meetellen voor de ranking (140,2) + hypothetisch aantal punten behaald in St. Annaparochie (80) = 964,6 punten.
Mocht partuur Wybrig Bakker c.s. er bijvoorbeeld met de winst vandoor gaan in Workum, dan zullen zij op het volgende puntentotaal uitkomen:
huidige puntentotaal (901) – punten behaald tijdens meest gedateerde resultaat in de reeks van acht vrije formatie wedstrijden die meetellen voor de ranking (80) + hypothetisch aantal punten behaald in Workum (220,2) = 1041,2 punten.
Oftewel komend weekend zal hoogstwaarschijnlijk weer tot verschuivingen op de ranking leiden.

Schermafbeelding 2019-06-27 om 22.39.58

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers