contact zoeken wedstrijden

De cijfers achter de ranking (week 24)

Foto: Henk Haar

In het afgelopen weekend zijn zowel bij de heren als de dames geen wedstrijden verkaatst die meetellen voor de ranking. Het weekend daarvoor hebben de heren twee vrije formatie wedstrijden gekaatst, zijn door de dames hoofdklasse twee vrije formatie wedstrijden gespeeld en is de dames 1e klasse eenmaal los geweest.
 
De resultaten in het weekend van 1 en 2 juni bij de heren hebben twee promoverende en twee degraderende parturen tot gevolg tussen zowel de 1e klasse en de hoofdklasse als tussen de 2e klasse en de 1e klasse. Partuur Gert-Anne van der Bos c.s. is dit seizoen nog steeds ongeslagen en gaat aan de leiding met 2380 punten. Op ruime afstand volgt Enno Kingma c.s. op plek 2 met 1450 punten.
 
Partuur Johannes van der Veen c.s. won dit seizoen tot nu toe twee omlopen (waarvan één staand nummer). Zowel op zaterdag 1 juni als zondag 2 juni kwamen zij niet door de eerste omloop heen. Met het vervallen van de twee meest gedateerde resultaten verloren zij relatief veel punten en zakken zij van plek 7 naar plek 13 (936,4 punten). Plek 13 betekent een degradatie naar de 1e klasse.
Ook partuur Jelle Attema c.s. wist in het weekend van 1 en 2 juni geen omloop te winnen. Na vier wedstrijden op de hoofdklasse zakken zij van plek 9 naar plek 11 (974,7 punten) en degraderen daarmee naar de 1e klasse.
 
Nadat Patrick van Dellen c.s. eerder dit seizoen op de hoofdklasse stonden, is het nu de beurt aan het partuur van zijn broer, André van Dellen. Partuur André van Dellen c.s. zette dit seizoen stabiele resultaten neer op de 1e klasse door altijd minimaal één omloop te winnen. Op zaterdag 1 juni wonnen zij de 3e prijs in Beetgum en een dag later in Anjum pakten zij twee omlopen. Deze resultaten zorgden voor een stijging van plek 12 naar plek 7 (1015,5 punten) en de daarbij behorende promotie naar de hoofdklasse.
Na één weekend op de 1e klasse keren Haye Jan Nicolay c.s. terug op de hoofdklasse. Bleven zij zaterdag 1 juni in Beetgum nog steken in de tweede omloop, een dag later zegevierden zij in Anjum. Nicolay c.s. stijgen van plek 14 naar plek 9 en hebben nu 992,6 punten.


Vanuit de 1e klasse degradeerden de parturen Arnold Zijlstra c.s. en Gerrit Dijkstra c.s.. Partuur Zijlstra c.s. stond zowel zaterdag 1 juni als zondag 2 juni niet op de lijst en vergaarde daardoor 0 punten. Het gevolg is een duikeling in de ranking van plek 18 naar plek 26 (432,7 punten). Dijkstra c.s. zijn dit seizoen nog geen enkele eerste omloop door gekomen. Zij dalen van plek 19 naar plek 23 (453,4 punten) en komen volgend weekend uit op de 2e klasse.
 
Het partuur van Jan Dirk de Groot c.s. won op zaterdag 1 juni in Beetgum op de 1e klasse onbeperkt een derde prijs (Johan van der Meulen verving Jan Dirk de Groot) en herhaalde dit een dag later op de 1e klasse onbeperkt in Anjum. De Groot c.s. klimmen van plek 24 naar plek 18 en hebben momenteel 609,3 punten. Doordat De Groot c.s. eind vorig jaar geen wedstrijden hebben gekaatst voor de ranking bestaat hun ranking momenteel uit vijf resultaten waar zij punten hebben gescoord. De ranking wordt opgemaakt op basis van de acht meest recente resultaten. De drie meest gedateerde resultaten uit de reeks van acht resultaten voor De Groot c.s. omvatten een puntentotaal van 0 (doordat zij daar niet aanwezig waren). Dit betekent dat zij in de komende drie vrije formatie wedstrijden geen punten kwijt zullen raken. Bij aanwezigheid op de komende drie wedstrijden zal hun puntenaantal toenemen en een stijging op de ranking is waarschijnlijk.
Een zelfde soort situatie als waar Jan Dirk de Groot c.s. in verkeren, geldt ook voor Youri de Groot c.s.. Youri de Groot c.s. hebben dit seizoen aan vijf vrije formatie wedstrijden deelgenomen en in die vijf wedstrijden 541,4 punten behaald. De drie meest gedateerde wedstrijden, in de reeks van acht wedstrijden die meetellen voor de ranking, vonden vorig seizoen plaats. Het vorige seizoen kaatste partuur Youri de Groot c.s. in de jongens categorie en daarom vertegenwoordigen de drie meest gedateerde resultaten ook bij hen een waarde van 0 punten. Met 541,4 punten zijn zij gestegen van plek 23 naar plek 19.
 
Over zeven weken staat de heren PC op de agenda. Voor de PC is nog één ‘stelmoment’ waarbij de kaatsers de gelegenheid krijgen zich (opnieuw) te formeren. De parturen dienen zich uiterlijk vrijdag 14 juni aan te melden voor de tweede cyclus (kijk voor details elders op knkb.nl). De parturen kaatsen komend weekend nog in de ‘oude’ samenstelling. Vanaf donderdag 20 juni gaat de ‘nieuwe’ samenstelling in.
Het laatste resultaat dat meetelt in de ranking die wordt gebruikt voor de selectie van de PC is op 21 juli. Tot en met 21 juli zijn er nog 11 wedstrijden voor de heren hoofdklasse, voor de 1e en 2e klasse zijn dat er nog 7! Dit betekent dat de 1e klasse onbeperkt wedstrijd in Anjum op 2 juli jl. mogelijk al het eerste resultaat is voor menig 1e en 2e klas partuur waarop plaatsing voor de PC wordt bepaald. Daarnaast maakt de wedstrijdagenda het mogelijk dat parturen zich plaatsen/niet plaatsen voor de PC ondanks/dankzij resultaten die zijn behaald in de ‘oude’ partuur samenstelling. Voor de 1e en 2e klasse parturen tellen immers mogelijk de resultaten die zijn behaald op 2 juni (1e klasse onbeperkt in Anjum) en de resultaten behaald op 16 juni (1e klasse onbeperkt in Minnertsga)  mee voor selectie voor de PC. Deze data liggen vóór het moment waarop de tweede cyclus start (20 juni).
 
Voor de heren hoofdklasse staan er komend weekend twee vrije formatie wedstrijden op het programma. De 10 hoogst geklasseerde parturen schrijven komend weekend twee nieuwe resultaten bij op hun ranking. De twee meest gedateerde resultaten komen te vervallen.
Voor de heren 1e klasse en 2e  klasse staat komend weekend één vrije formatie wedstrijd in de agenda. Voor hen geldt dat het meest gedateerde resultaat, uit de reeks van de acht meest recente vrije formatie wedstrijden, wordt vervangen door het nieuwe resultaat van komend weekend.
 
Zoals uit onderstaand overzicht valt op te maken staan de parturen op plek 7 tot en met plek 13 binnen 80 punten van elkaar. Het verschil tussen de parturen op plek 20 tot en met plek 28 is ruim 80 punten. Kortom er zijn komend weekend weer kansen sprongen te maken op de ranking.

Ranking heren wk24

De dames hoofdklasse kaatste in het weekend van 1 en 2 juni twee wedstrijden. Op de zaterdag in Reduzum en op de zondag in Kimswerd. De dames 1e klasse kaatste één wedstrijd, op de zaterdag in Grou. Na de punten te hebben verzameld en opgeteld blijkt er één partuur te zijn gepromoveerd naar hoofdklasse en is er één partuur gedegradeerd naar de 1e klasse.
Partuur Ilse Tuinenga c.s. pakte de winst in Reduzum en gaat nog steeds aan de leiding met 2000 punten. Nynke Sijbrandij c.s. wonnen op zondag in Kimswerd en staan tweede met een puntentotaal van 1560.
 
Elly Hofman c.s. dalen van plek 8 naar plek 12 (820,3 punten) en degraderen daarmee naar de 1e klasse. Hofman c.s. verloren in het weekend van 1 en 2 juni relatief veel punten met het wegvallen van de twee meest gedateerde resultaten. Door zowel op zaterdag 1 juni in Reduzum als op zondag 2 juni in Kimswerd in de eerste omloop te verliezen wisten zij de 290 wegvallende punten niet voldoende te compenseren om in de hoofdklasse te blijven.
Wybrig Bakker c.s. won één omloop op de 1e klasse wedstrijd in Grou en dat bleek voldoende om van plek 10 naar plek 8 te stijgen (901 punten). Bakker c.s. promoveren voor de tweede maal dit seizoen naar de hoofdklasse.
 
Voor de dames staat er komend weekend één vrije formatie wedstrijd op het programma. De hoofdklasse kaatst zondag in St. Jacobiparochie en de 1e klasse kaatst zondag in Sexbierum-Pietersbierum.
Het verschil tussen plek 7 op de ranking en plek 12 op de ranking is minder dan 130 punten en de parturen liggen daardoor dicht bij elkaar. Op plek 7 staan Anna-Brecht Bruinsma c.s. met 950 punten. Doordat komend weekend het meest gedateerde resultaat voor de ranking komt te vervallen, ‘verliezen’ zij 110 punten. Het resultaat van komend weekend wordt aan de reeks van acht wedstrijden die meetellen voor de ranking toegevoegd. Op plek 9 staan Andrea Kroes c.s. met 871,5 punten. Zij ‘verliezen’ komend weekend 60,2 punten en kunnen mogelijk richting de hoofdklasse kijken wanneer zij zondag een goed resultaat neerzetten op de 1e klasse.

Ranking dames wk24

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers