contact zoeken wedstrijden

Terugblik 2019: Historische ‘hage’ voor Hijum-Finkum op NK Junioren

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video en interviews: KNKB Media

De ‘túntsjeminsken’ zullen zaterdag in Franeker met welgevallen de vele neerslag hebben verwelkomd. Voor de rest was het neerslaggeweld een ware plaag en de spirit van de kaatsers was ronduit voorbeeldig. De finale van de Jong-Nederland partij werd geteisterd door windvlagen en regen maar de parturen in die eindstrijd ploeterden onversaagd voort. Het Berlikum van Corné Tuinenga, Wytze Wassenaar en Patrick van Dellen moest het na een staand nummer in de halve finale in de eindstrijd opnemen tegen ‘In Nij Begjin’ uit Hijum-Finkum met Laas Pieter van Straten als de machinist en Hielke Beijering als een meer dan nuttige adjudant in het voorperk. De derde man was balkeerder maar had wel met voorsprong de meest exotische voornaam: Giancarlo Teitsma.
 
Als je de Jong-Nederland nog nooit als dorp hebt gewonnen dan valt al gauw het woord historisch en dat is deze keer niet anders. Indien de blauw wit gestreepte formatie van Berlikum die laatste twee punten had gepakt dan had de kwalificatie ‘historisch’ achterwege kunnen blijven. Immers in de laatste 25 jaar wist Berlikum maar liefst zes keer te winnen met als laatste jaar 2003.
 
Buiten of zitbal, dat was de kwestie bij beide parturen en opslager Tuinenga eiste ongewild toch een hoofdrol op in die stemmingswisseling. Want met het doornatte veld was een platte bal bijna altijd raak, geen riante stuiten die mogelijk nog boven geslagen konden worden. Maar de grillige Tuinenga grossierde ook in zitballen en dat leidde op 2-0 en 6-6 tot een riante 3-0 voorsprong.
 
Het is dat Van Straten het porselein op die stand en een 6-2 voorsprong wist te redden met een zitbal want anders had het voor de oranjehemden bijna even somber geleken als het weer. Van Straten ging een eerst later bij 6-4 op herhaling en toen Tuinenga vervolgens op 6-6 het perk miste was er weer evenwicht: 3-3. Zoals wel vaker ging het verdelen van de eersten toen keurig om en om. Het was natuurlijk sneu voor een uitstekende Van Dellen dat zijn overname van de eerste opslag op 5-4 en 6-6 net verkeerd uitpakte, hij miste de ‘matchbal’ en het perk, 5-5.
 
Ongeacht de winnaar, het laatste eerst mag bepaald gedenkwaardig worden genoemd. Tuinenga opende met een zitbal en vervolgens was er een driftig gebarende coach Any van Straten op de boven die gebaarde dat het duo Beijering-Van Straten het veld moest verlaten. De reden lag voor de hand, een striemende regen zorgde voor een grijs watergordijn waarin letterlijk geen bal meer te zien was. Dus even pauze, wachten tot het ergste voorbij was. 
Na de hervatting trok Tuinenga de lijn van voor de pauze door met opnieuw een zitbal. Vervolgens miste hij het perk en sloeg Beijering boven. Opnieuw miste Tuinenga het perk op 4-4 en dat betekende 6-4 voor Hijum-Finkum. Een kaats verloste Tuinenga van zijn opslagtaken die nu werden overgenomen door Van Straten. De eerste platte bal had niet genoeg lengte, dus kreeg Van Straten de druk van alles aan de hang. De tweede bal was in het achterperk waar Van Dellen zich in verslikte.
 
Onvoorstelbaar hoe groot de vreugde en ontlading was bij de jongens in het oranje. Een menselijk ineenschuivend vreugdevol hunebed dat plots geen regen of nattigheid meer voelde. En terecht, want daar is hij weer: historisch. Want voor de eerste keer won Hijum-Finkum de Jong-Nederland; want Laas Pieter van Straten, maar ook Hielke Beijering pakte het tweede blaadje van het zo felbegeerde klaverblad; want hij overtrof hiermee zijn heit Any van Straten die alleen de Freule wist te winnen.
 
Natuurlijk, er was meer gebeurd dan alleen die finale. Improvisatie in de ochtenduren toen bleek dat het weer niet toestond om de eerste omloop op de onbeschermde sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan af te werken. Dus kaatsen in vier perken op It Sjûkelân. Gelukkig hielp het eenzijdig verloop van veel partijen het spoorboekje maar desondanks werd het toch nog laat. De halve finale tussen Franeker met René de Haan, Djurre Seerden en Marco de Groot tegen de latere winnaars ging uit als een nachtkaars doordat de brandstof bij Franeker op was, 5-0 en 6-2.
 
Ook Berlikum wandelde tamelijk lichtvoetig door naar de derde omloop. In de partij tegen KV Warber Bliuwe uit Morra-Lioessens met het verrassende duo Riemer Hoekstra en Auke Boomstra aangevuld met balkeerder Siebe Feenstra leek aanvankelijk ook een makkie. Het ging om ‘de preemje of neat’.  Met 4-1 voor, maar toen kreeg de onvoorspelbare Boomsma de geest op cruciale standen en was het zo maar 4-3 en 6-0. Op die stand miste Boomsma het perk en hoewel het nog 5-4 werd wist de uitblinkende Van Dellen wel raad met het kansje van een ‘matchbal’ op 6-6, een zitbal met dank aan een misverstand in het groen witte perk.
 
En zo schrijft Hijum-Finkum geschiedenis met een historische ‘hage’ waarvan de bloemen nog lang zullen bloeien, mede door die vele regen.
 
Uitslag: 1. Hijum-Finkum (Giancarlo Teitsma, Hielke Beijering en Laas Pieter van Straten); 2. Berlikum (Corné Tuinenga, Wytze Wassenaar en Patrick van Dellen); 3. Franeker (René de Haan, Djurre Seerden en Marco de Groot).

 
Cijfers Jong Nederland: 1e omloop: 1. Anjum - 2. Gaast-Ferwoude 5-5 en 6-4; 3. Exmorra - 4. Franeker 2-5 en 4-6; 5. Baard - 6. Winsum 3-5 en 4-6; 7. Wommels - 8. Bolsward 4-5 en 4-6; 9. Hommerts-Jutryp - 10. Easterein 5-4 en 6-6; 11. Berltsum 2 - 12. Makkum 5-5 en 6-6 (Berltsum 2 wint); 13. Dronryp - 14. Bitgum 5-3 en 6-6; 15.  Hijum-Finkum - 16. Sint Jacob 5-4 en 6-4; 17. Spannum - 18. Sexbierum 5-5 en 6-4; 19. Tzummarum - 20. Berltsum 1 0-5 en 6-6; 21. Jelsum/Koarnjum/Britsum - 22. Mantgum 5-5 en 0-6; 23. Arum - 24. Morra-Lioessens 2-5 en 2-6. Tweede omloop: 1. Anjum – 4. Franeker 0-5 en 2-6; 6. Winsum – Bolsward 5-5 en 4-6; 9. Hommerts-Jutryp - 11. Berltsum 2 1-5 en 6-6; 13. Dronryp – 15. Hijum-Finkum 1-5 en 2-6; 17. Spannum – 20. Berltsum 1 0-5 en 0-6; 22. Mantgum - 24. Morra-Lioessens 1-5 en 2-6. Derde omloop: 4. Franeker - 8. Bolsward 5-0 en 6-2; 11. Berltsum 2 - 15. Hijum-Finkum 4-5 en 0-6; 20. Berltsum 1 - 24. Morra-Lioessens 5-4 en 6-6. Halve finale: 4. Franeker - 15. Hijum-Finkum 0-5 en 4-6; 20. Berltsum 1 staand nummer. Finale: 20. Berltsum 1 - 15. Hijum-Finkum 5-5 en 6-6 (Hijum-Finkum wint).
 
 

Wedstrijdverslag


Laas Pieter van Straten, uitblinker!


Patrick van Dellen baalt!

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers