contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra prolongeert koningschap

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Alle tien parturen komen om te winnen maar aan het eind van de dag zijn de kransen al het gehele seizoen voor maar een partuur en dat is Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Niet dat het allemaal van een leien dakje gaat maar de grote kracht van dit partuur ligt in het feit dat men nooit in de war raakt ook als het even niet zo loopt als men had gehoopt. Ook op de traditionele kermispartij van Sjirk de Wal uit De Ryp moest er af en toe stevig gebuffeld worden om de volgende ronde te halen.
 
De finale tegen Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong was alleen in het begin even spannend. Tjisse Steenstra en Taeke Triemstra sloegen dan wel na een 6-2 achterstand tweemaal boven maar op 6-6 ging het bordje door een kwaadslag van Steenstra toch naar Enno Kingma c.s. die het publiek duidelijk op de hand had. Maar goed twintig minuten later was het al 4 om 1 voor de latere winnaar. Met slechts acht punten tegen werden de bordjes verhangen. Dat kwam vooral omdat de opslag van trio Kingma niet in staat bleek om het perk Triemstra-Steenstra onder de duim te krijgen.
 
Dat leidde tot acht afzwaaiers en drie bovenslagen. Opslager Van der Bos hielp trio Kingma een handje met drie missers en de kwaad uitgeslagen bal van Triemstra op 4-1 en 0-6 deed misschien vermoeden dat er nog kansen waren voor partuur Enno Kingma maar dat was slechts schijn. De zitbal van Van der Bos op 4-2 en 4-4 was de voorbode voor het vijfde bordje dat Triemstra met voorbij slaan van de kaats binnenhaalde. De partij was gelopen en op 5-2 en 6-0 kon Sjoerd de Jong de bal niet goed verwerken met een kwaadslag tot gevolg. Het betekende wel de vijfde achtereenvolgende overwinning voor trio Gert-Anne van der Bos. Tjisse Steenstra werd net als in 2018 uitgeroepen tot koning van de partij en dat gebeurde met algemene stemmen. Triemstra kreeg zes stemmen van de koningscommissie en Van der Bos drie.
 
De partij van de dag werd gespeeld in de strijd om de premie of niets. Weer was het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra de tegenstander en als zo vaak werd dit weer een mooie strijd tussen de op dit moment beste parturen. Zowel aan de opslag als in het perk hield men elkaar goed in evenwicht. Trio Van der Bos had een pikstart en liep uit naar een 2-0 voorsprong maar een geweldig kaatsende Dylan Drent rammelde er een paar ballen overheen en dat bracht Van der Bos toch lichtelijk aan het twijfelen wat resulteerde in drie missers en even zovele bovenslagen. Het werd 2-2 en 6-6.
 
Steenstra had op de opslag van Kootstra alsnog een mini-kaats kunnen produceren. Hij moest die kaats zelf verdedigen. Hij bracht de bal plat voorin. Drent sloeg stevig uit en er kwam een stuit aan de bal en die wist Steenstra op waarde te schatten en ramde de bal retour het perk. Het was de slag van de partij. Tjisse sloeg vervolgens weer tweemaal boven en de misser van Hendrik Kootstra op 3-2 en 6-2 betekende twee om een spel. Triemstra en Steenstra timmerden er lustig op los en de zitbal van Steenstra op 4-2 en 6-0 deed de deur voor Bauke Triemstra c.s. bijna op slot.
 
Maar Dylan Drent gaf met drie ferme klappen aan dat hij zich nog niet gewonnen gaf. Het werd zelfs nog 5 om 4 maar het laatste woord was als zo vaak voor trio Van der Bos. Op 5-4 en 2-2 sloeg Steenstra voor de achtste maal boven en vervolgens miste Bauke Triemstra het perk. Er kwam een kaats en die bleek te machtig voor achterinse Hendrik Kootstra.
 
In aanloop naar de finale had men nog moeten afrekenen met trio Johannes van der Veen c.s. Het werd een snelle 5-0 en 6-4 zege waarin trio Van der Veen op zes punten bleef staan. Twee bovenslagen van Klaas Pier Folkertsma en een misser van Gert-Anne van der Bos was de oogst.
 
Enno Kingma zat met nummer 9 mooi in de lijst en zegevierde vrij simpel over de formatie van Jelle Attema c.s. (5-3 en 6-6). Bij trio Jelle Attema is het nog steeds te veel hollen en stilstaan.
Via een staand nummer was de formatie van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra de tegenstander. Opslager Menno van Zwieten plaatste dan wel zes zitballen maar zijn missers op viermaal zes gelijk kwamen vele malen harder aan. Dat Van Zwieten c.s. alsnog een 4-1 achterstand kon inlopen mag een wonder heten maar toen was de koek ook echt op. De misser van Van Zwieten op 4-4 en 6-6 betekende feitelijk einde oefening. Op 5-4 en 6-4 viel de laatste bal van Van Zwieten ook buiten de lijnen.
Voor hen restte de derde prijs via overwinningen op respectievelijk Remmelt Bouma c.s. (5-1 en 6-0) en Auke Boomsma c.s. (5-3 en 6-4). Dat was bijzonder spijtig voor Laas Pieter van Straten die in twee partijen 17 ballen over de bovenlijn sloeg maar met lege handen achterbleef omdat de totaal opslag van zijn formatie niet bij de les was.

Dronryp in cijfers: 1. Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra – 2. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa 5-1 en 6-0; 3. Jelte Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden – 4. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten 2-5 en 0-6; 5. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra  - 6. Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar  5-4 en 6-0; 7. Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos en Klaas Pier Folkertsma  - 8. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra  0- 5 en 4-6; 9. Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong – 10. Jelle Attema, Gabe Jan van Popta en Patrick Scheepstra 5-3 en 6-6. Tweede omloop: 1. Menno van Zwieten c.s. – 4. Auke Boomsma c.s. 5-3 en 6-4; 5. Bauke Triemstra c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 2-6; 9. Enno Kingma  c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Enno Kingma c.s. - 1. Menno van Zwieten c.s. 5-4 en 6-4; 8. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. – 9. Enno Kingma c.s. 5-2 en 6-0.
 

 

Dronryp

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers