contact zoeken wedstrijden

Trio Ilse Tuinenga wint in Reduzum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: & Video: KNKB MEDIA

De formatie van Ilse Tuinenga is weer terug op het pad van de overwinningen. In Reduzum was het alweer voor de derde keer dit seizoen raak. Alleen in Berltsum moesten zij de eer laten aan Nynke Sijbrandij c.s. Dat partuur was de eerste tegenstander op weg naar de finale. De zitbal van Ilse Tuinenga op 6-6 was de opmaat voor een snelle voorsprong van drie schone eersten. Via 3 om 1 plaatste Ilse Tuinenga op 3-1 en 6-6 een fraaie zitbal. Keren voor de kaats door Nynke Sijbrandij, ook alweer op zes gelijk, bracht de marge enigszins terug maar de bovenslag van Sjanet Wijnia op 4-2 en 6-6 deed de deur dicht. Op 5-2 en 6-4 timmerde dezelfde Sjanet Wijnia nogmaals boven.
 
De halve finale tegen Jildou Sweering c.s. was een eenzijdige partij getuige de 5-0 en 6-4 zege.
 
De finale tegen Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma dreigde bij een snelle  voorsprong van drie schone eersten als een nachtkaars uit te gaan. Via twee zwaar bevochten eersten kwam trio Anne Monfils terug tot 3 om 2. Na twee vlotte eersten van  6-0 en 6-2 liep Ilse Tuinenga weer uit naar 5 om 2. Retourslagen van Anne Monfils en Harmke Siegersma op 6-0 en 6-4 maakten het nog even spannend maar op 5-4 en 6-2 stelde Manon Scheepstra alsnog orde op zaken door de bal boven te slaan.
 
Trio Anne Monfils plaatste zich voor de finale via twee vlotte zeges op respectievelijk Anna-Brecht Bruinsma c.s. (5-3 en 6-6) en Tineke Dijkstra c.s. (5-2 en 6-6).
 
In de strijd om de derde prijs bleef Tineke Dijkstra c.s. met 5-3 en 6-4 de baas over Jildou Sweering c.s.  
 
Reduzum in cijfers. Eerste omloop: 1. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra – 2. Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra 5-2 en 6-4; 3. Elly Hofman, Klasine Huistra en Annelien Broersma  - 4. Jildou Sweering, Marte Altenburg en Jennie Terpstra 0-5 en 4-6; 5. Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma – 6. Anna-Brecht Bruinsma, Jeska Terpstra en Martzen Deinum 5-3 en 6-6. 7. Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra – 8. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol 0-5 en 0-6.  Halve finale: 1. Ilse Tuinenga c.s. – 4. Jildou Sweering c.s. 5-0 en 6-4; 5. Anne Monfils c.s. – 8. Tineke Dijkstra c.s. 5-2 en 6-6. Om de derde prijs: 4. Jildou Sweering c.s. 8. Tineke Dijkstra c.s.  3-5 en 4-6. Finale: 1. Ilse Tuinenga c.s. – 5. Anne Monfils c.s. 5-4 en 6-2.
 

Reduzm 1e
Redzum2e
Reduzum3e

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers