contact zoeken wedstrijden

De cijfers achter de ranking (week 22)

Foto: Henk Bootsma

In het afgelopen weekend zijn bij de heren geen wedstrijden verkaatst die meetellen voor de ranking. Daarom verschilt het rankingoverzicht van week 21 niet van het rankingoverzicht van week 22. Bij de dames is afgelopen weekend één vrije formatie wedstrijd verkaatst. 

In het weekend van 18 en 19 mei is één vrije formatie wedstrijd gespeeld bij de heren. Als gevolg van deze wedstrijd degraderen er wederom twee parturen vanuit de hoofdklasse naar de 1e klasse. Vanuit de 1e klasse promoveren er dientengevolge twee parturen naar de hoofdklasse. Voor het eerst dit seizoen vindt er ook een wisseling plaats tussen de 1e klasse en de 2e klasse. Eén partuur doet zijn intrede in de 1e klasse en één partuur degradeert naar de 2e klasse.
Partuur Gert-Anne van der Bos c.s. heeft dit seizoen nog geen wedstrijd verloren en staat bovenaan met 2320 punten. Partuur Marten Bergsma c.s. staat tweede met 1600 punten.
 
Partuur Patrick van Dellen c.s. promoveerde naar aanleiding van de resultaten die zij behaalden op de 1e klasse wedstrijd van 12 mei. Een week later, 19 mei, verliezen zij echter in de eerste omloop op de hoofdklasse wedstrijd in St. Anne, waardoor zij voor de tweede maal dit seizoen degraderen. Van Dellen c.s. daalt van plek 7 naar plek 11 (974,9 punten).
Partuur Haye Jan Nicolay c.s. maakte een duikeling van plek 8 naar plek 14. Nicolay c.s. slaagde er dit seizoen nog niet in om een eerste omloop door te komen. Het resultaat dat zij hebben behaald op de hoofdklasse wedstrijd in St. Anne, wordt als nieuw resultaat toegevoegd aan de ranking. Het gevolg hiervan is dat het meest gedateerde resultaat komt te vervallen. Hierdoor bestaat de ranking altijd uit de resultaten van de laatste acht vrije formatie wedstrijden. Voor Nicolay c.s. betekende het vervallen van het meest gedateerde resultaat dat zij het forse aantal van 220,2 punten kwijt raakten. Nicolay c.s. staat momenteel op plek 14 met 820,4 punten.
 
Na de winst op de 1e klasse wedstrijd in Paesens-Moddergat, stijgt partuur Auke Boomsma c.s. van plek 12 naar plek 8, met 1021,2 punten. Het andere partuur dat promoveert is Remmelt Bouma c.s.. De tweede prijs op de 1e klasse wedstrijd in Paesens-Moddergat zorgt er voor dat Bouma c.s. na één weekend op de 1e klasse weer terugkeert naar de hoofdklasse. Bouma c.s. schuift één plek op en staat nu op plek 10 met 988,6 punten.
 
Partuur Corné Tuinenga c.s. raakte met het vervallen van het meest gedateerde resultaat, 140,4 punten, relatief veel punten kwijt in het weekend van 18 en 19 mei. Door op de 1e klasse wedstrijd in Paesens-Moddergat in de eerste omloop te verliezen, zetten zij een onvoldoende resultaat neer om in de 1e klasse te kunnen blijven. Tuinenga c.s. daalt van plek 20 naar plek 21 (445,4 punten).
Partuur Gerard de Vries c.s. had net voldoende aan de derde prijs op de 2e klasse wedstrijd in Paesens-Moddergat. Zij stijgen van plek 22 naar plek 20 en promoveren daardoor naar de 1e klasse. Met 445,8 punten staan zij echter maar 0,4 punten voor op Corné Tuinenga c.s..
 
Voor de heren staan er komend weekend twee vrije formatie wedstrijden op het programma. De nieuwe resultaten worden aan de ranking toegevoegd en zorgen er voor dat de twee meest gedateerde resultaten komen te vervallen. Het is aannemelijker dat parturen die relatief weinig punten verliezen omhoog kunnen kijken.
Op plek 23, met 389 punten, staat bijvoorbeeld het jeugdige partuur Youri de Groot c.s.. Zij kaatsten vorig jaar in de jongens categorie en hebben daardoor nog geen reeks van acht wedstrijden voor de ranking kunnen kaatsen. Komend weekend verliezen zij 0 punten en kunnen zij in potentie 440,4 punten (door tweemaal de 1e klasse onbeperkt te winnen) toevoegen aan hun totaal.
Andere parturen die relatief weinig punten verliezen zijn op plek 14 partuur Haye Jan Nicolay c.s., op plek 13 Paul Dijkstra c.s. en op plek 10 Remmelt Bouma c.s..
Partuur Jelte-Pieter Dijkstra c.s. staat momenteel op plek 5 met 1300 punten. Zij raken, met 460 punten, relatief veel punten kwijt. In het ‘worst-case-scenario’ houden zij na het weekend 1000 punten over. De deelname punten op de hoofdklasse bedragen namelijk 40 punten. Bij het berekenen van de partuurranking tellen de twee hoogst geklasseerde spelers van het partuur. Geen omloop winnen op zaterdag en zondag zou betekenen dat zij slechts de deelname punten vergaren en dus 160 punten bij kunnen schrijven. 1300 – 460 + 160 zou dan resulteren in 1000 punten.
Partuur Johannes van der Veen c.s., momenteel op plek 7 met 1073,2 punten, raakt met bijna 300 punten relatief veel punten kwijt. Hetzelfde geldt voor Patrick van Dellen c.s., zij staan momenteel op plek 11 met 974,9 punten. Met het kwijtraken van ruim 250 punten zullen zij komend weekend goed moeten presteren willen zij terugkeren in de hoofdklasse.

week21

Afgelopen weekend speelden de dames één vrije formatie wedstrijd. Het resultaat van de wedstrijden in Berlikum is één promoverend en één degraderend partuur.
Partuur Ilse Tuinenga c.s. gaat nog steeds aan de leiding met 2040 punten. Partuur Nynke Sijbrandij c.s. is één plek gestegen en komt daarmee weer terug op de tweede plek met 1560 punten.
 
Partuur Sietske Okkema c.s. daalt van plek 8 naar plek 9 (910,3 punten). Okkema c.s. raakte relatief veel punten kwijt en slaagde er op de hoofdklasse dit seizoen nog niet in om een omloop te winnen.
 
Partuur Jildou Sweering c.s. won regelmatig een omloop op de hoofdklasse maar bleef ook met enige regelmaat in de eerste omloop hangen. Sweering c.s. won geen omloop in het weekend van 18 en 19 mei. Daar kwam bij dat alle drie de speelsters een wedstrijd hadden gemist in de reeks van acht vrije formatie wedstrijden die meetelt voor de ranking. Afwezigheid resulteert in 0 punten en daarom kwam Sweering c.s. afgelopen weekend sinds lange tijd weer uit op de 1e klasse. Het bezoek aan de 1e klasse blijkt echter van korte duur. Na de winst op de 1e klasse in Berlikum promoveert Sweering c.s. naar de hoofdklasse.
 
Komend weekend staan er twee vrije formatie wedstrijden voor de dames hoofdklasse op het programma. De dames 1e klasse kaatsen één vrije formatie wedstrijd. Dit betekent dat de acht best gerankte parturen twee nieuwe resultaten bij zullen schrijven. De overige parturen komen uit op de 1e klasse en schrijven komend weekend één nieuw resultaat bij. Omdat de ranking wordt berekend over acht vrije formatie wedstrijden, vallen bij de hoofdklasse parturen de twee meest gedateerde resultaten weg en valt bij de 1e klasse parturen één resultaat weg.
 
Partuur Elly Hofman c.s. staat momenteel op plek 8 met 950,3 punten. Zij raken komend weekend relatief veel punten kwijt (290 punten). Om zich te handhaven in de hoofdklasse zullen zij komend weekend goed moeten presteren.
In de 1e klasse is het partuur Sietske Okkema c.s. (plek 9, 910,3 punten) het partuur dat de meeste punten verliest komend weekend. Zij zullen een goed resultaat neer moeten zetten om Bakker c.s. (plek 10, 901 punten) voor te blijven en een kans te maken op promotie naar de hoofdklasse.
 

week 21 da

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers