contact zoeken wedstrijden

Jeska Terpstra koningin op Gouden Wilhelminapartij

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma

Anne Monfils, Jeska Terpstra en Louise Krol moesten van ver komen maar pakten op de meet toch nog de winst. In een onderhoudende finale kwam het favoriete partuur van Anne Berber Zeinstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra op 5-5 en 6-6 een slag te kort.
 
Het begin was geheel voor trio Anne Berber Zeinstra. In hoog tempo liep men uit naar een 3-0 voorsprong zonder dat Anne Monfils c.s. ook maar in de buurt kwamen. Slechts een zitbal van Anne Monfils in het tweede eerst was hun deel. Maar daarna veranderde het spelbeeld. Via een snel bordje via 6-2 werd de achtervolging in gezet maar die begon pas ernstige vormen aannemen toen Sandra Hofstra na een 6-2 voorsprong op 3-1 en 6-6 kwaad uitsloeg. 
 
Daar bezondigde de druistige voorinse zich na 3 om 1 nog zesmaal aan. Zij sloeg ook vijfmaal boven maar de kwaadslagen brachten Anne Monfils c.s. weer terug in de wedstrijd. Het werd daarna weer zes gelijk en toen wist Jeska Terpstra fraai tot in het perk te retourneren. Het bleef een spannend potje en het was Sandra Hofstra die op 3-3 en 6-6 het zevende bordje veiligstelde. 
 
Niet passeren van de kaats door Louise Krol op 4-3 en 6-2 maakte dat Anne Monfils c.s. weer in de achtervolging moest. Dat deed men voorbeeldig en via 6-4 en 6-0 werd de aansluiting een feit. Nog was men er niet want ook in het laatste eerst kwam men met 6-2 achter. Maar bovenslagen van Louise Krol (1) en twee fraaie klappen van Jeska Terpstra waarvan de laatste op 5-5 en 6-6 bezegelde het lot van Anne Berber Zeinstra c.s. 
 
Jeska Terpstra sloeg maar tweemaal boven maar het waren wel de laatste en beslissende twee slagen. In punten was Anne Berber Zeinstra de winnaar (64) maar die tellen wel maar niet wie als winnaar wordt afgevlagd en dat kon zaterdag in Menaam al met 58 punten!
 
In de race om het koningschap bleef Jeska Terpstra haar maten Louise Krol en Anne Monfils een neuslengte voor. Zeven om zes om vijf punten!  
De finale was niet het enige potje waarvoor het winnende partuur diep moest gaan. 
 
Anna-Brecht Bruinsma, Imke van der Leest en Annelien Broersma verkochten hun huid zo duur als mogelijk en kwamen na een 3-1 achterstand zelfs terug tot een 5-4 voorsprong. Maar niet passeren van de kaats door Imke van der Leest op 5-4 en 6-6 deed hen uiteindelijk de das om. Op 5-5 en 6-4 pakte Anne Monfils de laatste punten met retour slaan tot voor de kaats.
 
De halve finale tegen Tineke Dijkstra met de zusters Sjanet en Rixt Wijnia was de derde partij die het nodige zweet kostte. Tot twee spel gelijk zat er weinig verschil tussen beide parturen maar net als in de andere partijen zat het venijn in de staart. Op 4-4 en 6-2 lag de kaats Rixt Wijnia te ver en op 5-4 en 6-4 sloeg Jeska Terpstra de kaats wel voorbij.
 
Het premie winnende partuur had in de eerste omloop weinig te duchten van Sietske Okkema, Lotte Delgrosso en Melissa Rianne Hiemstra. Okkema miste maar liefst negenmaal het perk en dan is het snel einde oefening. Op 5-3 en 6-0 was de kwaadslag van Melissa Rianne Hiemstra voldoende voor plaatsing voor de halve finale.
 
De halve finale tegen Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Martzen Deinum was de wedstrijd van achterinse Manon Scheepstra. Vanuit het achterperk timmerde zij er elf ballen overheen. Dat moest ook wel want Wybrig Bakker c.s. bleef heel lang aan het elastiek hangen en raakte na een 5-1 achterstand niet in de war. Via 6-6, 6-4 en 6-2 kwam men nog dicht in de buurt van Anne Berber Zeinstra c.s. maar op 5-4 en 6-4 was het de zesde zitbal van dezelfde Anne Berber die de wedstrijd in het slot gooide.
 
De strijd om de derde prijs werd uiteindelijk gewonnen door Tineke Dijkstra, Sjanet Wijnia en Rixt Wijnia. Tegen Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Martzen Deinum viel de beslissing pas in de laatste twee eersten. Op 4-4 en 6-2 kon Margriet Bakker de kaatst niet passeren en op 5-4 en 6-4 sloeg Rixt Wijnia fraai boven.
 
Cijfers Menaam:1. Elly Hofman, Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra – 2. Tineke Dijkstra, Sjanet Wijnia en Rixt Wijnia 2-5 en 4-6; 3. Anna-Brecht Bruinsma, Imke van der Leest en Annelien Broersma – 4. Anne Monfils, Jeska Terpstra en Louise Krol 5-5 en 4-6; 5. Sietske Okkema, Lotte Delgrosso (bijgeloot voor Klasine Huistra) en Melissa Rianne Hiemstra – 6. Anne Berber Zeinstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra 3-5 en 0-6; 7. Ilse Tuinenga, Anouk Tolsma en Harmke Siegersma – 8. Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Martzen Deinum 4-5 en 6-6. Halve finale:2. Tineke Dijkstra c.s. – 4. Anne Monfils c.s. 4-5 en 4-6; 6. Anne Berber Zeinstra c.s. – 8. Wybrig Bakker c.s. 5-4 en 6-0. Om de derde prijs:2. Tineke Dijkstra c.s. – 8. Wybrig Bakker c.s. 5-4 en 6-4. Finale:4. Anne Monfils c.s. – 6. Anne Berber Zeinstra c.s. 5-5 en 6-6 (Anne Monfils c.s. wint).       
 
 

DSC_0992

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers