contact zoeken wedstrijden

Trio Gert-Anne van der Bos blijft ongeslagen

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma

Het seizoen is nog jong en amper begonnen maar na twee vrije formatie wedstrijden heeft trio Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra nog geen veer hoeven te laten. Ook bij de jubilerende kaatsvereniging De Boer uit Stiens liep het gesmeerd. Via tweemaal 5-1 en tweemaal 5-3 werd de klus simpel geklaard. Net als bij bijna alle vorige winstpartijen was de koningstitel voor Tjisse Steenstra maar deze keer ondervond hij stevige concurrentie van opslager Gert-Anne van der Bos die de vorm van enige jaren terug weer bijna helemaal te pakken heeft.

De finale tegen het verrassende partuur van Jelte-Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden leek bij 5-1 als een nachtkaars uit te gaan maar een kleine inzinking bij met name Tjisse Steenstra bracht de spanning nog enigszins terug. Maar na 5 om 3 vond met name Gert-Anne van der Bos dat het mooi was geweest en onder zijn impulsen werd het 5-3 en 4-0. Een misser van Allard Hoekstra maakte 5-3 en 6-0 en toen mocht Taeke Triemstra de partij uitslaan met passeren van de kaats.

Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Patrick Scheepstra ondervonden aan den lijve dat hoofdklasse kaatsen toch iets anders is dan winnen bij de eerste klasse. Tegen de latere winnaar kwam men er niet aan te pas. Na eersten gelijk liep Van der Bos c.s. in hoog tempo naar de meet (5-1 en 6-0).

Trio Enno Kingma hing drie eersten lang aan het elastiek maar de zitbal van Tjisse Steenstra op 4-3 en 6-4 betekende einde oefening. Op 5-3 en 6-6 liet dezelfde kaatser zien dat hij dit kunstje prima beheerst.

De halve finale tegen Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar duurde precies twee eersten. Na de misser van Marten Bergsma op 1-1 en 6-2 was de zitbal van Tjisse Steenstra op 2-1 en 6-6 feitelijk al beslissend. Daarna mocht Tjisse Steenstra nog tweemaal op 6-2 en 6-4 het eerst met verwoestende opslag binnenhalen. Het slot was voor Taeke Triemstra die op 5-1 en 6-6 fraai boven sloeg.

Jelte-Pieter Dijkstra c.s. had er in de eerste omloop zo maar afgekund. Tegenstander Paul Dijkstra c.s. kwam met schone drie eersten achter. Liep daarna in een ruk door naar een 5-3 stand mede in de hand gewerkt door opslager Jelte-Pieter Dijkstra die maar liefst elf keer het perk zou missen. Het was PC-koning Allard Hoekstra die zijn partuur alsnog naar de tweede ronde loodste door eerst op 5-4 en 6-6 boven te slaan en vervolgens Stefan van der Meer op 5-5 en 6-4 tot een kwaadslag te dwingen.

In de strijd om de premie of niets tegen Bauke Triemstra c.s. nam men een 3-0 voorsprong. Via tweemaal op 6-6 het eerst te verspelen kwam de premiewinnaar van Franeker weer langszij maar na 4-3 voor Jelte-Pieter Dijkstra c.s. werd het uiteindelijk vijf eersten gelijk. Dat had dan vooral te maken met de falende opslag van Bauke Triemstra c.s. Met z’n drieën wipten zij er negentien ballen naast. Dat het nog vijf eersten gelijk werd mag dan ook een wonder heten. Op 5-5 en 6-4 maakte Allard Hoekstra een eind aan deze ‘bûkelpartij’ door de bal boven te slaan.

Marten Bergsma c.s. had aan een potje genoeg om de derde prijs te winnen. Haije Jan Nicolay c.s. wilde wel maar maakte veel te veel fouten om aanspraak op een succesvol vervolg te hebben. Op 5-2 en 6-6 miste Haije Jan Nicolay het perk en dat was zondag niet voor de eerste keer.

Stiens in cijfers: 1. Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong  - 2. Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos en Pier Folkertsma 5-0 en 6-0; 3. Jelle Attema, Gabe- Jan van Popta en Patrick Scheepstra – 4. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 1-5 en 0-6; 5. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 6. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa 5-2 en 6-0; 7. Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer – 8. Jelte Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 5-5 en 2-6; 9. Haije Jan Nicolay, Pier Piersma en Evert Pieter Tolsma – 10. Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 6-6. Tweede omloop: 1. Enno Kingma c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 6-6; 5. Bauke Triemstra c.s. – 8. Jelte Pieter Dijkstra c.s. 5-5 en 4-6; 10. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Marten Bergsma c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 6-6; 8. Jelte Pieter Dijkstra c.s. staand nummer. Finale: 8. Jelte Pieter Dijkstra c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 0-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers