contact zoeken wedstrijden

Ilse Tuinenga koninklijk in Stiens

Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB MediaIlse Tuinenga liet vrijdag in Stiens zien dat zij de winter meer dan voortreffelijk is doorgekomen. Haar inbreng aan de opslag was vrijdag zo groot dat zij met kop en schouders boven de rest uitstak. Was de halve finale nog een dubbeltje op zijn kant, in de finale was zij met haar maten Klasine Huistra en Louise Krol oppermachtig. 

Anne Monfils, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra wilden wel. Maakten ook punten bij de vleet maar op de beslissende momenten was het de latere koningin Ilse Tuinenga die de kastanjes uit het vuur haalde. Op 5-2 en 6-6 plaatste Ilse haar zesde zitbal. 

Trio Ilse Tuinenga verspeelde in de finale dan wel het eerste bordje maar daarna waren twee missers van Anne Monfils en bovenslagen van Klasine Huistra en Louise Krol de bouwstenen voor het snelle herstel. Op 1-1 en 6-6 zette Ilse Tuinenga haar partuur op een 2-1 voorsprong door een fraaie zitbal te plaatsen. Anne Monfils heeft nog niet de vorm die nodig is om een partuur als dat van Ilse Tuinenga te kunnen bestrijden. Haar misser op 2-1 en 6-2 deed de marge alleen maar groeien. Voorbij slaan van de kaats door Louise Krol op 3-1 en 6-2 maakte 4 om 1. Via 4 om 2 werd het 5 om 2 en op 5-2 en 6-6 besliste Ilse Tuinenga de partij met een zitbal. Qua punten ontliepen de formaties elkaar niet eens zoveel. 48 om 36 is nog te overzien maar het verschil zat gewoon in de opslag van Ilse Tuinenga.

De winnaar bereikte de finale via een simpele 5-2 en 6-6 zege op Anna Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Jennie Terpstra. De partij in de halve finale tegen Elly Hofman, Margriet Bakker en Marrit Zeinstra was meer spannend dan fraai en dat kwam dan vooral door het veel te hoge aantal opslagmissers. Beide formaties deden niet voor elkaar onder en gooiden maar liefst 24 ballen buiten de lijnen. Voor dit niveau is dat veel te veel. 

Na drie eersten gelijk liep trio Elly Hofman uit naar een 5-3 voorsprong die vooral tot stand kwam doordat Louise Krol aan de tweede opslag veel te veel missers had. Gelukkig hield Ilse Tuinenga toen het hoofd koel en onder haar nimmer aflatende impulsen werd de achtervolging ingezet. Op 5-3 en 6-6 sloeg Louise Krol meters boven en op 5-4 en 6-4 kon Marrit Zeinstra de kaats niet passeren. Na 5-5 en 2-2 plaatste Louise een fraaie zitbal en op 5-5 en 4-2 sloeg Klasine Huistra  voor de vijfde maal boven. Het bleek de beslissende klap want op 5-5 en 6-2 had Marrit Zeinstra geen antwoord op de opslag van Ilse Tuinenga.

De premiewinnaar moest even op gang komen tegen Wybrig Bakker, Marte Altenburg en Jennie Terpstra. Maar nadat Anne Monfils op 5-2 en 6-6 nog had gemist kwam het einde een eerst later op 5-3 en 6-6.

De halve finale tegen Tineke Dijkstra, Hiske Zeinstra en Annelien Broersma was een spel van kat en muis. In een tijdsbestek van 25 minuten was het over en uit. Op 5-0 en 6-6 sloeg Jeska Terpstra fraai en ver boven.
De strijd om de derde prijs tussen de parturen van Elly Hofman c.s. en Tineke Dijkstra c.s. was een langdurige partij die pas op 5-5 en 6-6 werd beslist met een buitenslag van Marrit Zeinstra en dan te weten dat de laatst genoemden met schone vier eersten hebben voor gestaan.

Stiens in cijfers: 1. Ilse Tuinenga, Klasine Huistra en Louise Krol – 2. Anna Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Jennie Terpstra 5-2 en 6-6; 3. Elly Hofman, Margriet Bakker en Marrit Zeinstra – 4. Sietske Okkema, Sandra Hofstra en Martzen Deinum 5-2 en 6-4; 5. Tineke Dijkstra, Hiske Zeinstra en Annelien Broersma – 6. Nynke Sijbrandij, Rixt Wijnia en Harmke Siegersma 5-2 en 6-4; 7. Anne Monfils, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra – 8. Wybrig Bakker, Marte Altenburg en Jennie Terpstra (ingevallen voor Melissa Rianne Hiemstra) 5-3 en 6-6. Halve finale: 1. Ilse Tuinenga c.s. – Elly Hofman c.s. 5-5 en 6-2; 6. Tineke Dijkstra c.s. – 7. Anne Monfils c.s. 0-5 en 6-6; om de derde prijs: 3. Elly Hofman c.s. – 5. Tineke Dijkstra c.s. 5-5 en 6-6 (Tineke Dijkstra wint). Finale: 1. Ilse Tuinenga c.s. – 7. Anne Monfils c.s. 5-2 en 6-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers