contact zoeken wedstrijden

De cijfers achter de ranking

Voor de heren is het eerste rankingoverzicht voor het seizoen 2019 een feit. De ranking houdt overigens geen rekening met seizoenen. De ranking neemt steeds de laatste acht vrije formatiewedstrijden in ogenschouw. Voor de ranking maakt het niet uit dat er een winterperiode in de reeks van wedstrijden zit. De winterperiode bood de kaatsers echter wel de mogelijkheid om zich te bezinnen op het nieuwe seizoen. Dit is veelvuldig gedaan want er hebben zich veel parturen opgegeven in een gewijzigde samenstelling en er staan een behoorlijk aantal nieuwe parturen op de lijst. Er hebben zich in totaal 42 parturen bij de heren aangemeld voor de eerste cyclus van het seizoen 2019. Dat zijn er 11 meer ten opzichte van de eerste cyclus in 2018.
 
De heren hoofdklasse, de 1e klasse en de 2e klasse stonden afgelopen zondag in de wei voor een vrije formatie partij. Na verwerking van de resultaten ontstond het volgende rankingoverzicht (t/m partuur 12):

Ranking heren1kl

In het rankingoverzicht is te zien dat het afgelopen weekend heeft geresulteerd in twee degraderende parturen vanuit de hoofdklasse en twee promoverende parturen vanuit de 1e klasse. Tussen de 1e klasse en de 2e klasse zijn geen wisselingen opgetreden. Partuur Gert-Anne van der Bos c.s. staat met 2320 punten op plek 1, gevolgd door Marten Bergsma c.s. op plek 2 met 1660 punten. Het partuurresultaat is altijd een optelsom van de beste 2 individuele resultaten over 8 wedstrijden.
 
Het partuur Menno van Zwieten c.s. daalde van plek 7 op de ranglijst naar plek 12 (910 punten). In de laatste acht vrije formatie wedstrijden hebben zij vijf maal de tweede omloop gehaald en zijn ze drie maal in de eerste omloop blijven steken. Het partuur Patrick van Dellen c.s. heeft met Hyltje Bosma een nieuwe voorinse in de gelederen. Zij dalen van plek 9 naar plek 11 met een puntentotaal van 935.
 
Partuur Jelle Attema c.s. kaatste hun laatste serie wedstrijden op de 1e klasse, en niet zonder resultaat. Door de winst van afgelopen zondag op de 1e klasse stijgen zij van plek 13 naar plek 8 op de ranking met 984,9 punten. Paul Dijkstra c.s. heeft in hun serie van acht wedstrijden een enkele keer op de hoofdklasse gestaan. Zij hebben daar echter weinig omlopen gewonnen. Op de 1e klasse hebben zij meer succes, getuige hun 2e prijs van afgelopen weekend. Het resultaat van afgelopen weekend leverde voor Dijkstra c.s. een stijging op van plek 12 naar plek 9 met 977,1 punten.

In het rankingoverzicht is te zien dat tussen plek 6 (1008,4 punten) en plek 12 (910 punten) minder dan 100 punten verschil zit. De winst op een hoofdklasse partij levert een partuur 320 punten op, de winst op een 1e klasse wedstrijd levert een partuur 220,2 punten op en de winst op een 2e klasse wedstrijd levert een partuur 160,4 punten op. Een ‘nieuw resultaat’ in de reeks van acht wedstrijden zorgt er uiteraard voor dat het meest ‘gedateerde resultaat’ verdwijnt uit de reeks. Op deze manier blijven altijd de laatste acht vrije formatie wedstrijden meetellen voor de ranking.
 
Komend weekend staat er voor de heren één vrije formatie wedstrijd op het programma. Partuur Remmelt Bouma c.s. lijkt comfortabel op de zesde plek in de ranking te staan, maar de schijn bedriegt. Bouma c.s. kwam in de afgelopen acht vrije formatie wedstrijden zes maal uit op de hoofdklasse. Vijf maal verloren zij in de eerste omloop en éénmaal veroverden zij een derde prijs. Na komend weekend ‘verdwijnt’ deze derde prijs echter uit hun reeks van acht wedstrijden, waardoor zij 200 punten verliezen. Het gepromoveerde partuur Paul Dijkstra c.s. zal punten moeten vergaren op de hoofdklasse om degradatie te voorkomen. Hun achtste resultaat in de ranking, wat goed is voor ruim 180 punten, verdwijnt na komend weekend. Partuur Menno van Zwieten c.s. is gedegradeerd maar verliest relatief weinig punten komend weekend; bij hen valt een resultaat van 80 punten weg. Een goede uitslag komend weekend biedt hen wellicht de mogelijkheid om vanaf plek 12 weer omhoog te kijken.

Ranking heren2kl

De eerste vrije formatie wedstrijd voor de dames staat in de agenda voor komende zondag 12 mei. Er hebben zich 20 parturen aangemeld voor de ranking. Ten opzichte van het seizoen 2018 kaatst er één partuur minder in de ranking. De ranking bij de dames ziet er voor aanvang van het seizoen als volgt uit:

Ranking dames1kl

Partuur Ilse Tuinenga c.s. staat met 2200 punten op plek 1, gevolgd door Nynke Sijbrandij c.s. op plek 2 met 1480 punten. Het gat, bijna 130 punten, tussen de hoofdklasse (partuur 8) en de 1e klasse lijkt groot maar zou wel eens eerder dan gedacht kunnen worden gedicht. Het verschil tussen plek 5 en plek 8 op de ranking is slechts 60,1 punten. Op plek 5 staat partuur Anna-Brecht Bruinsma c.s. met 1110,2 punten en op plek 7 staat partuur Jildou Sweering c.s. met 1070,2 punten. Doordat komend weekend het achtste resultaat in de ranking vervalt, verliezen deze beide parturen 210,1 punten. Partuur Wybrig Bakker c.s. staat momenteel op plek 9 met 921,2 punten en zij verliezen komend weekend 60,2 punten. Een goed resultaat van Bakker c.s. zou zomaar voor een promotie kunnen zorgen. Zij zijn echter niet de enige kandidaat die de mogelijkheid heeft om te promoveren naar de hoofdklasse, er liggen namelijk ook kansen voor de huidige nummer 11, partuur Hester Zijlstra c.s. met 771,5 punten.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers