contact zoeken wedstrijden

Hendrik Kootstra grote man bij winnend Minnertsga!

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Weidum - Minnertsga met de kaatsers Marten Bergsma, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra is zondag in Weidum winnaar geworden van de traditionele Bangmapartij,  een afdelingswedstrijd voor de heren hoofdklasse. Het was alweer de 68ste editie en opnieuw was het weer de spelbreker. Het was koud en vanaf een uur of twee viel de regen gestaag naar beneden. 
 
De finale tussen de parturen van Minnertsga en OKK uit Bitgum had er erg onder te lijden. Bitgum dat uitkwam met Tjisse Steenstra, Yannick Hielkema en Paul Dijkstra kon maar even met Minnertsga in de pas lopen maar nadat een 6-2 voorsprong niet kon worden behouden ging Minnertsga onder leiding van grote man Hendrik Kootstra er in sneltreinvaart vandoor. 
 
Na de zes gelijk kreeg Bitgum nog maar vier punten aan de telegraaf en toen was Minnertsga al weggelopen naar een 4-0 stand. Zowel Bergsma als Kootstra hielden het perk Hielkema-Steenstra kort en daarmee was de angel uit het spel van Bitgum. Er kwam nog een kleine opleving door goed retourneren van Steenstra op 4-0 en 4-4 en buiten slaan van Bergsma op 4-0 en 4-6. Maar de opleving was van korte duur want bovenslaan van Kootstra op 4-1 en 6-0 en retourslaan van dezelfde speler op 5-1 en 6-2 was voldoende voor de achtste zege van kaatsvereniging Minnertsga. Eerder zegevierde men in 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2005 en 2006.
 
Minnertsga moest het zondag vooral hebben van de grote kwaliteiten van achterinse Hendrik Kootstra. Hij was het anker waar Minnertsga zich aan vastgreep als de boot dreigde te kapseizen. Zoals in de tweede omloop tegen St.-Jacobiparochie het geval was met de gebroeders Bauke en Taeke Triemstra en Rick Poortstra die de plaats van Renze Pieter Hiemstra heeft ingenomen nu deze naar Deinum is vertrokken. Het was een spannend potje waarbij kv Het Noorden met 4 om 1 voorkwam mede doordat Marten Bergsma tweemaal op de zes het perk miste. Het werd daarna 5 om 2 maar daarna deed opslager Bauke Triemstra al het goede werk van broer Taeke en achterinse Rick teniet door het perk veelvuldig te gaan missen. Een serie van tweemaal drie en eenmaal twee missers was te veel van het goede. Minnertsga zei dankjewel voor die gulheid en de zitbal van Marten Bergsma op 5-5 en 6-4 deed de deur voor Het Noorden definitief dicht.
 
Een omloop verder wachtte LKC Sonnenborgh met Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar. Het werd een spannende partij waarin het vijfmaal zes gelijk werd en waarin Leeuwarden toch driemaal als winnaar uit tevoorschijn kwam. Maar nadat Bergsma op 3-2 en 6-6 door een misser nog voor de aansluiting van Leeuwarden had gezorgd, was het daarna Hendrik Kootstra die de regie overnam en de partij naar zich toe wist trekken. Met dank ook aan een prima acterende Hijlke Bruinsma die weer helemaal terug lijkt te zijn na zijn ernstige blessure. Op 3-3 en 6-2 sloeg Hendrik boven en op 4-3 en 6-4 passeerde hij de kaats. Op 5-3 en 6-6 waren er nog mogelijkheden voor de bondswinnaar van 2017 maar de misser van Enno Kingma maakte aan alle illusies een eind.
 
In de halve finale was Mantgum met Gert-Anne van der Bos als drijvende kracht de tegenstander en om deze klip te omzeilen moest er door de latere winnaars nog stevig aan de achterste poot worden getrokken. Minnertsga liep dan wel via 3-0 naar een 4-1 voorsprong maar dat wilde niet zeggen dat Mantgum deemoedig het hoofd boog. De misser van Marten Bergsma op 4-1 en 6-6 luidde een tijdelijk verval bij Minnertsga in. In korte tijd miste Minnertsga maar liefst elfmaal het perk. Met Bergsma als koploper met zeven stuks. Mantgum kwam zelfs even op voorsprong maar passeren van de kaats door Bruinsma op 4-4 en 6-4 stond een verrassing voor kv Jacob Klaver  in de weg. Ignas Dijkstra en Gjalt Sjirk de Groot waren uitgekaatst en Hendrik Kootstra besliste op 5-4 en 6-2 de partij met een zitbal.
 
OKK Bitgum liet Dronryp 3 op een spel staan (5-2 en 6-2) om vervolgens Berltsum 2 maar een eerst te gunnen (5-1 en 6-6). Daarna was Winsum aan de beurt. De oude krijgers Johannes Boersma en Robert Grovenstein wilden wel maar waren niet opgewassen tegen het geweld van Tjisse Steenstra en zijn jeugdige kompanen Yannick Hielkema en Paul Dijkstra. Op 5-1 en 6-6 was ook deze klus geklaard. In de halve finale schoot Bolsward gewoon te kort. Bolsward kwam dan wel op een 1-0 voorsprong maar daarna werden de bordjes snel verhangen. Via driemaal 6-6, eenmaal 6-4 en tweemaal 6-2 viel de laatste slag op 5-1 en 6-6 met een weergaloze actie van Tjisse Steenstra die sprintend vanaf de opslag de bal alsnog verwoestend wist te retourneren tot in het perk.
 
Kleine premiewinnaar Mantgum haalde het maximale naar boven. Opslager Van der Bos lijkt goed overwinterd te hebben en dat ondervond Easterein (5-1 en 6-0) eerst en na een staand nummer was Easterlittens het volgende slachtoffer. Ondanks de aanwezigheid van Pier Piersma en Erwin Zijlstra was het op 5-3 en 6-6 over en uit.  Minnertsga was daarna in de halve finale net te sterk.
Bolsward (Menno Galama, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden) had niets te duchten van Tzummarum getuige de 5-0 en 6-0 zege. Franeker kon de dadendrang van Bolsward ook al niet ontregelen en ging bij 5-2 en 6-6 over de knie. Toen was de koek voor Bolsward nog niet op want ook Leeuwarden 2 kon het tempo van Bolsward niet bijbenen. Leeuwarden maakte aan de stuit te veel fouten om dreigend te kunnen zijn. Op 5-2 en 6-6 viel de laatste slag. OKK Bitgum bleek daarna een niet te nemen horde.
 
Uitslag:
1.   Minnertsga (Marten Bergsma, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra).
2.   Bitgum (Paul Dijkstra, Yannick Hielkema en Tjisse Steenstra)
3.   Mantgum (Gert-Anne van der Bos, Ignas Dijkstra en Gjalt Sjirk de Groot)
3.   Bolsward (Menno Galama, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden).    
      
 
Cijfers Weidum.  Eerste omloop:1. Dronryp 1 – 2. Wjelsryp 5-5 en 6-6; 3. Minnertsga – 4. Berltsum 1 5-2 en 6-0; 5. Sint Jacobiparochie 1 – 6. Deinum 5-4 en 6-6; 7. Huizum – 8. Makkum 5-2 en 6-6; 9. Dronryp 2 – 10. Leeuwarden 1 0-5 en 0-6; 11. Winsum – 12. Weidum 5-5 en 6-4; 13. Hijum-Feinsum – 14. Sexbierum-Pietersbierum 2 0-5 en 0-6; 15. Bitgum – 16. Dronryp 3 5-2 en 6-2; 17. Berltsum 2 – 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-3 en 6-6; 19. Morra-Lioessens – 20. Leeuwarden 2 4-5 en 2-6; 21. Sexbierum-Pietersbierum 1 – 22. Sint Jacobiparochie 2 5-3 en  6-6; 23. Arum – 24. Franeker 2-5 en 6-6; 25. Tzummarum – 26. Bolsward 0-5 en 0-6; 27. Easterein – 28. Mantgum 1-5 en 0-6; 29. Easterlittens staand nummer. Tweede omloop:29. Easterlittens – 1. Dronryp 1 5-3 en 6-6; 3. Minnertsga – 5. Sint Jacobiparochie 1 5-5 en 6-4; 7. Huizum – 10. Leeuwarden 1 4-5 en 4-6; 11. Winsum – 14. Sexbierum-Pietersbierum 2 5-3 en 6-4; 15. Bitgum – 17. Berltsum 2 5-1 en 6-6; 20. Leeuwarden 2 – 21. Sexbierum-Pietersbierum 1 5-2 en 6-6; 24. Franeker – 26. Bolsward 3-5 en 4-6; 28. Mantgum staand nummer. Derde omloop:28. Mantgum - 29. Easterlittens 5-3 en 6-6; 3. Minnertsga – 10. Leeuwarden 1 5-3 en 6-6; 11. Winsum -  15. Bitgum 1-5 en 2-6; 20. Leeuwarden 2 – 26. Bolsward 2-5 en 6-6. Halve finale:28. Mantgum – 3. Minnertsga 4-5 en 2-6; 15. Bitgum – 26. Bolsward 5-1 en 6-6. Finale:3. Minnertsga – 15. Bitgum 5-1 en 6-2.   
 

DSC_1274
DSC_1533

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers