contact zoeken wedstrijden

Het ‘hogere plan’ van Team Puur Passie

Tekst: Rynk Bosma

Binnen de kaatswereld hoeft Kaatsteam Puur Passie geen nadere introductie. De naam is een begrip geworden en om het even bijbels te zeggen, ze hebben zeven ‘vette’ jaren achter de rug. Joop Dijkstra en Douwe Wierstra stonden op 1 januari 2012 aan de basis van Team Puur Passie, zoals de naam op de website officieel wordt genoemd.
 
Holwerd -  Waar anders dan in Café Restaurant Land- en Zeezicht op de pier van Holwerd is de locatie voor een gesprek met de beide initiatiefnemers van Team Puur Passie. Immers Wierstra is al drie decennia horeca ondernemer als eigenaar van de genoemde locatie. Na zeven jaar voorzitterschap gaat de voorzittershamer nu naar Dijkstra, terwijl Wierstra de penningen gaat beheren. Dijkstra heeft een eigen administratiekantoor in Dokkum en is daarnaast nog voorzitter van de opbloeiende kaatsvereniging KV Oostergo in Dokkum.
 
Om het plaatje even compleet te maken, de overige bestuursleden zijn Griet Eisma die het secretariaat beheert en voormalig kaatser Peter de Boer heeft algemene zaken onder beheer. Het grote boegbeeld van de eerste vijf jaren Daniël Iseger is nu hoofdtrainer met Marcel de Vries als eco-coach.   
 
Beide mannen vonden elkaar in een andere opvatting over hoe kaatsen te benaderen. Volledigheidshalve waren er nog vier andere mensen uit de ondernemerswereld betrokken bij de oprichting in 2012. Onder andere Coby Bleeker, Jan Douwe Gerbranda, Kor Zittema en Joop van der Veen. De te vroeg overleden Van der Veen mocht echter geen bestuurlijke taken vervullen omdat hij tevens PC-lid was.
 
Het zijn echter Wierstra en Dijkstra die vertellen over bijvoorbeeld wat er is gedaan om het niveau van kaatsers en kaatssters naar een hoger plan te tillen. Om daar antwoord op te geven werd er een eigen stichting opgericht. Dat betekende afscheid nemen van de stichting Score met Simon Minnesma aan de leiding. Want die stichting koos voor een richting waarin beide mannen zich niet meer in konden vinden, zo zeggen zij diplomatiek.
 
,,It keatsen nei in heger plan tille, effekten kreëre dy’t je sels as keatser better meitsje om sa de bêste keatsers te ferslaan’’, zo zegt Dijkstra. Centraal in die benadering is het woord ‘sportfit’ en dat is wat anders dan ‘kaatsfit’. Als voorbeeld noemt Dijkstra een ontmoeting met een kaatser van de concurrentie: ,,Guon moatte de mof noch sykje wylst wy al lang oan de slach binne.’’ En dat betekent in de praktijk bijna drie maanden indoor trainen. De nadruk ligt op het fysieke welzijn, zoals het binnen het profvoetbal ook gebeurt. Stabiliteitstrainingen, spieren ontwikkelen en trainen die je als sporter in zijn totaliteit sterker maken.
 
Daarnaast is er nog een ander streven: ,,Wy wolle de bêste keatsers fan Fryslân ha’’, zoals Wierstra het zegt. Als voormalige Holwerter was het ‘koarte lijntsje’ met Gert-Anne van der Bos gauw gelegd. Voeg daar Taeke Triemstra en Daniël Iseger aan toe en je hebt twee grote boegbeelden in één perk verzameld. Bij de dames werd het niet geringe partuur van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra binnengehaald.
 
Team Puur Passie begon in 2012 met vier parturen met een hoofdrol voor de beide genoemde topparturen. Die formule wordt nog altijd gehanteerd ook al zijn het andere namen. Uiteraard zijn Triemstra en Van der Bos er nog bij en dat geldt ook voor Manon Scheepstra. De andere namen zijn bij aanvang van het jaar 2019 identiek aan 2018. Bij de heren is Tjisse Steenstra erbij gekomen, wellicht de populairste kaatser van Fryslân met een hoge gunfactor bij het grote publiek. Erg nuttig als je bedenkt dat favorieten zelden de gunst van het grote publiek hebben.
 
Bij de dames kreeg Scheepstra gezelschap van Ilse Tuinenga en Sjanet Wijnia. De trainingspartners bij de heren zijn Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten terwijl Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol die rol hebben bij de dames.
 
De kaatswereld is inmiddels gewend aan Team Puur Passie ook al was er zeker bij de dames in het begin de nodige weerstand. Dat was niet altijd even positief en zo hebben Dijkstra en Wierstra toch wel een olifanten huid ontwikkeld. Wierstra: ,,Wy stekke ús nekke út en litte neat oan it tafal oer.’’ Dijkstra: ,,De keatsers by ús hoege allinne mar te keatsen, alles der omhinne regelje wy. Wy soargje der foar dat se troch dy oanpak better binne as de oaren.’’
 
Dat betekent niet dat de mogelijkheden op het gebied van sponsoring oneindig zijn. Voor Team Puur Passie is de ruimte beperkt met betrekking tot sponsoring in KNKB verband omdat hoofdsponsor FB Oranjewoud ‘alles heeft dicht getimmerd’ zoals beide mannen voorzichtig zeggen. Natuurlijk blijft er elders voldoende ruimte over, zestien sponsorpartners telt de website met als hoofdsponsor sinds 2018 BMW De Beier Heerenveen.
 
Dat BMW in beeld kwam als hoofdsponsor met vier auto’s in 2018 zorgde vorig jaar voor de nodige opwinding, scepsis en vanzelfsprekend jaloezie. Immers de autofabrikant uit Beieren geldt niet als het doorsneevoertuig voor de gewone man. Puur Passie kreeg vorig jaar vier auto’s van Sybren van der Goot die over de sponsoring gaat. Dijkstra: ,,Eins wie it tafal.’’ Omdat het marktaandeel van BMW in het gebied dat als ‘keatshoeke’ bekend staat de laatste jaren wat terrein verloor is de inzet van meerdere BMW’s een belangrijke reden geweest om zowel het automerk als de kaatssport extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar zijn er zes auto’s beschikbaar die op dinsdag 19 maart officieel werden overgedragen bij Land- en Zeezicht.
 
Alle revenuen gaan naar de kaatsers met een bestuur dat werkt op vrijwillige basis. Zowel Wierstra als Dijkstra stellen vast dat de formule werkt met weinig verloop. Dijkstra: ,,Se binne honkfêst, dus dan dogge wy it wol goed. Mar it frijbliuwende is der wol ôf.’’ Want er moet wel wat pr tegenover staan. Bijvoorbeeld de auto’s op prominente, zichtbare plekken parkeren bij het kaatsveld. Maar ook op andere gebieden wordt verwacht dat de boegbeelden in de schijnwerpers treden. En dat is grootheden als Taeke Triemstra en Manon Scheepstra wel toevertrouwd.

JoopDouwe

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers