contact zoeken wedstrijden

Durk Oosterman 1949-2019

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Theo Kuipers (links) & Durk Oosterman (rechts)

Alles wees er op dat Durk Oosterman op 20 februari zijn verjaardag zou vieren. Het zou een mijlpaal worden want 70 jaar worden is toch een memorabele grenspaal in het leven van de mens. Het mocht niet zo zijn, op 18 februari overleed Oosterman in het MCL in Leeuwarden. Daarmee verliest de KNKB maar ook KV It  Wetterlân in Grou een waardevolle medewerker die op de achtergrond heel wat werk heeft verzet. Voormalig topkaatsster Afke Hijlkema won ooit in 2011 een prijs samen met dochter Debora Oosterman op het NK Dames met Durk Oosterman als coach. De grootheid van het dameskaatsen, toen in haar nadagen,  herinnert zich geen specifieke uitspraken, of beslissende ingrepen van de toenmalige coach. Alleen dit: ‘Durk wie der altiten’.
 
Een eigenschap die dus in alle opzichten van toepassing was op Oosterman. Voor de KNKB zat hij in de jaren 1997-2004 in de technische commissie (TC) van het dameskaatsen samen met Nanne Kleefstra. Berend Ziengs uit Bolsward was in die tijd ook in een andere functie betrokken bij het dameskaatsen. ‘In integere en aardige man mei ferstân fan saken’, zo omschrijft Ziengs hem die rond dezelfde tijd als Oosterman stopte.
 
In die jaren allebei verstokte rokers en als Oosterman een filter opstak, maakte Ziengs steevast de grap van ‘Hokker skip hast no wer te pakken hân’ en dat sloeg op het dagelijkse werk van Oosterman die bij de douane werkte. Er was in die tijd veel wederzijds respect tussen de dameskaatsers en de leden van de TC. Zo herinnert Ziengs zich Wommels waar iedereen verkleed moest verschijnen. ,,Doe waarden wy, August Bootsma, Durk en ik troch de famkes by elkoar roppen en krigen wy in krânse omhongen as tank foar wat wy dien hienen.’’
 
Ook Nanne Kleefstra denkt met grote genegenheid terug aan de tijd dat hij samen met Oosterman in de TC zat. ,,Ik koe geweldich mei him.’’ De twee vulden elkaar mooi aan, Kleefstra had wat meer verstand van kaatsen en Oosterman kreeg alle bevindingen wat beter op papier. ,,Wy hienen in goede ferhâlding mei de froulju, it wie ek in noflike en maklike groep. Miskien komt it ek dat wy mânlju wat makliker mei froulju omgean kinne.’’
 
De oorzaken van het voortijdig vertrek uit de TC hult Kleefstra in diplomatieke, bijna fluwelen woorden: ,,It gie doe wat oars mei oare minsken.’’ Zelf was Kleefstra toen 73 jaar, dus dan wordt het tijd te stoppen. Het belangrijkste dat Oosterman en Kleefstra hebben nagelaten is de selectie op basis van functie. Voorheen was het mogelijk dat er drie opslagers in een partuur kwamen, met selectie op basis van functie kwam daar een einde aan.
 
Ook KV It Wetterlân zal Oosterman missen want vanaf 2006 was hij wedstrijdsecretaris voor de kaatsvereniging en daartussen door deed hij ook zo nu en dan wat ander vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld in 2013 toen hij als waarnemend voorzitter De Keatsfreon 2013 uitreikte aan Theo Kuipers. Eerder al was hij lid van verdienste geworden bij de KNKB als dank voor zijn vele verdiensten voor de kaatssport.
 
Het geluk reist zelden alleen, zo weet ook de nog fitte Kleefstra die in juni 84 jaar hoopt te worden. ,,Durk is fuort, en dat docht my echt sear.’’ De ontmoetingen met Oosterman werden na die TC periode natuurlijk schaarser. Vorig jaar in Weidum op de dames PC troffen beide mannen elkaar nog. Vaak vaste prik en steevast ‘in bakje kofje’ en even bijpraten over de tijd van toen. Over de tijd dat het geluk nog alleen reisde zonder het besef dat de tijd van ‘Durk wie der altiten’ op een dag zou plaatsmaken voor de tijd van ‘Durk is fuort’.  En die tijd van emotioneel winterse dagen zal voor velen altijd meereizen.

Durk Oosterman links
Durk Oosterman keatsfreon bijgesneden

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers