contact zoeken wedstrijden

Zilveren bal Feicke Gerbens Dokter geveild voor 2800 euro

Afgelopen dinsdag 27-11-2018 werd er bij Veilinghuis Ylst een zilveren kaatsbal aangeboden. De bal werd verkocht voor 2800 euro. De maker van de kaatsbal was Joh Feddema te Leeuwarden zilversmid van 1780 tot 1809.

De kaatsbal is oorspronkelijk gewonnen door Feicke Gerbens Dokter, geboren in Vrouwenparochie op 15 oktober 1777. Feicke Gerbens was korenmolenaar en ouderling aldaar en overleed in St. Annaparochie op 23 juli 1853.

Wanneer deze kaatsbal gewonnen is door de heer Dokter is niet bekend; wel heeft Feicke als 17-jarige jongen in 1794 de befaamde Gripe Bal, die toen in Beetgum werd verkaatst, gewonnen met zijn maten Johannes de Boer of Cornelis de Boer en Hendrik Keizer.

De bal werd later eigendom van de heer K.M. van der Kooi van Dronrijp (oud huisarts), geboren op 17-01-1907 te Teern; overleden 26-11-1995 te Groningen.

In de Keatsfreon van 2008 is door Theo Kuipers ook aandacht geweest voor deze zilveren bal.

kaatsbal

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers