contact zoeken wedstrijden

Dichtster Baukje Wytsma Ridder

Reduzum Schrijfster en dichtster  Baukje Wytsma (72) uit Reduzum is op donderdag 29 november benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een voor haar georganiseerde bijeenkomst in haar woonplaats Reduzum reikte de Commissaris van de Koning drs. A. A. M. Brok de versierselen uit.
 
Wytsma kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege haar grote verdienste
voor de Friese taal. Al sinds midden jaren zeventig maakt Wytsma onder meer gedichtenbundels, kinderboeken, toneelstukken en liederen in de Friese taal. Daarin komen tal van maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Ook schreef ze voor dag- en maandbladen. Jarenlang onder andere voor het culturele maandblad De Moanne.
 
Tijdens het jaar van de Culturele Hoofdstad schreef Wytsma samen met Romke Toering de tekst voor ‘Hee daar!’, een theaterstuk dat werd opgevoerd op it Sjûkelân tijdens de traditionele loting voor de PC op de maandag voorafgaande aan de PC.
 
In 2007 kreeg ze voor haar inzet de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Fryslân. Ze maakte tientallen boeken en liet de jeugd via Frou Hilarides en Buorfrou Flap
verder kennismaken met het Fries. Jarenlang maakte Wytsma tevens voor de PC de gedichten over de koning van het voorgaande jaar. 
 
Volgens commissaris Brok heeft mevrouw Wytsma het Fries toegankelijker gemaakt voor
een grote groep: ,,Sûnder har wie it Frysk net wurden wat it Frysk no is.’’ Vanwege haar
betekenis voor het Fries vond commissaris  Brok het passend om te verzoeken of de benoeming kon plaatsvinden in het jaar van Culturele Hoofdstad.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers