contact zoeken wedstrijden

Trio Enno Kingma wint in Pingjum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

De laatste vrije formatie wedstrijd van het seizoen 2018 is gewonnen door het partuur van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. In de finale bleef de formatie van Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong op de helft staan. Op 5-3 en 6-6 miste de beste man van het veld Marten Bergsma jammerlijk het perk. Het was zijn enige misser maar deze was wel beslissend. 
 
Bergsma kaatste misschien wel de beste partij van het seizoen maar het ontbrak hem in de finale aan de broodnodige steun. Voorinse Pieter Jan Plat kaatste een gedegen partij maar achterinse Sjoerd de Jong liet het vooral in de finale zitten. Zowel aan de stuit als in het perk kwam hij niet uit de verf en dat was bijzonder spijtig voor de geweldig kaatsende Marten Bergsma.
 
Trio Enno Kingma profiteerde van het falen van Sjoerd de Jong. In rap tempo werden de bordjes binnengehaald en bij schone drie eersten was het feitelijk al een gelopen koers. De misser van Enno Kingma op 3-0 en 6-6 gaf nog enige hoop op betere tijden maar dat bleek slechts schijn. Na 4 om 1 werd het door een fraaie bovenslag van Pieter Jan Plat nog 4 om 2 maar de kwaadslag van Sjoerd de Jong op 4-2 en 6-2 was het begin van het einde. Dezelfde Sjoerd de Jong wist de partij met voorbij slaan van de kaats op 5-2 en 4-6 nog even te verlengen maar op 5-3 en 6-6 maakte de enige misser van de beste man van het veld Marten Bergsma toch nog een eind aan de partij. Enno Kingma werd uitgeroepen tot koning van de partij. Voor trio Enno Kingma was het de vierde zege van het seizoen.  
  
Dat trio Kingma als winnaar Pingjum kon verlaten had nog wel de nodige voeten in de aarde. Tegen André van Dellen, Jouke Bosje en Pieter van der Schoot had het zomaar anders kunnen aflopen wanneer de door Jouke Bosje uitgeslagen bal op 2-3 en 6-6 een halve meter meer naar rechts was geweest. Nu ging de bal net kwaad en in plaats van 4 om 2 voor werd het drie eersten gelijk. Het was het breekpunt in de partij en trio Kingma wist met kunst en vliegwerk alsnog de meubelen te redden. Op 5-4 en 6-2 kon Jouke Bosje de kaatst niet passeren.
 
De halve finale tegen trio Gert-Anne van der Bos was ook een spannend potje waar het verschil na drie eersten gelijk werd gemaakt. Na de bovenslag van Hans Wassenaar 0p 1-2 en 6-6 kwam men beter in de partij. Boven van Wassenaar op 3-3 en 6-4 en niet passeren van de kaats door Triemstra op 4-3 en 6-2 was het begin van het einde. Op 5-3 en 6-6 was de vijfde bovenslag van Wassenaar voldoende voor een plaats in de finale.
 
Premiewinnaar Marten Bergsma kaatste twee prima partijen op weg naar de finale. Menno van Zwieten c.s. was volmaakt kansloos tegen een oppermachtig kaatsend partuur van Marten Bergsma. De opslag liep als een trein en het perk Van der Schoot en Zijlstra had daar geen antwoord op en omdat Menno van Zwieten ook niet uitblonk aan de opslag was het binnen de kortste keren over en uit. Op 5-1 en 6-6 sloeg Pieter Jan Plat fraai boven.
 
In de strijd om de premie of niets tegen Bauke Triemstra c.s was het tot drie eersten gelijk partij. Daarna maakte vooral de opslag van Marten Bergsma het verschil. Op 3-3 en 6-4 retourneerde hij tot in het perk en op 4-3 en 6-4 plaatste hij zijn zevende zitbal. Op 5-3 en 6-0 kon Dylan Drent de kaats niet passeren.
 
Gert-Anne van der Bos c.s. had weinig moeite om op de kleine premie beslag te leggen. Zowel Hendrik Tolsma c.s. (invaller voor Peter van Zuiden) alsmede Arnold Zijlstra c.s. hadden weinig plezier van hun uitstapje naar Pingjum. Bij Tolsma c.s. bleef de teller op nul staan (5-0 en 6-2) en voor Arnold Zijlstra c.s. was het na 5-1 en 6-4 ook al snel afgelopen. 
 
Cijfers Pingjum: Eerste omloop:1. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden – 2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra  0- 5 en 2-6; 3. Johannes van der Veen, Sip-Jaap Bos en Klaas Pier Folkertsma – 4. Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Haije Jan Nicolay  2-5 en 4-6; 5. Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra – 6. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 1-5 en 6-6; 7. Johan Diertens, Hendrik Jan van der Velde en Patrick van Dellen – 8. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 2-5 en 4-6; 9. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 10. André van Dellen, Jouke Bosje en Pieter van der Schoot 5-4 en 6-2. Tweede omloop: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Arnold Zijlstra c.s. 5-1 en 6-4; 6. Marten Bergsma c.s. – 8. Bauke Triemstra c.s. 5-3 en 6-0; 9. Enno Kingma c.s. staand nummer. Halve finale:9. Enno Kingma c.s. – 2. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-3 en 6-6; 6. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Finale:6. Marten Bergsma c.s. – 9. Enno Kingma c.s. 3-5 en 6-6.
 
 
 
 Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers