contact zoeken wedstrijden

PC winnaars 25 jaar geleden

Video: KNKB media
Foto: kaatshistorie.nl

Anneke Westra, Bianca Naut Leijstra en Lia de Jong wonnen 25 jaar geleden de Frouljus PC.

Annekle: "Op dit moment ben ik nog steeds in het kaatsen actief. Dit jaar ben ik trainer/coach geweest van het meisjespartuur van Arum. Door het eenlingenbeleid kaatst een meisje uit Kimswerd (Rixt Fokkema) mee met de meiden uit Arum.

Een grote hobby is muurkaatsen (Wall Ball). Ik ben actief lid van de commissie Wall Ball van de KNKB die het muurkaatsen promoot en o.a. de Dutch Open, de NK voor senioren en jeugd organiseert. In Kimswerd ben ik al jaren actief als muurkaatser en zijn we in het eindstadium van het realiseren van een buitenkaatsmuur. De binnenkaatsmuur staat er al sinds 2008 en sindsdien is het muurkaatsen in Kimswerd niet meer weg te denken.

Uiteraard ben ik vrijwilliger bij onze eigen kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ in Kimswerd. Jeugd trainen, mee organiseren van de KNKB- en federatiewedstrijden, de communicatie.

Tenslotte ben ik lid van de redactie van de ‘Keatsfreon’: het jaarlijkse boekje dat Vrienden van het Kaatsmuseum ontvangen met daarin verhalen uit het verre en minder verre kaatsverleden ".

Anneke Westra voor KNKB Media


 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers