contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra: tien uit elf!

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

De formatie van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra pakte net als de dag er voor in Sexbierum wederom de bloemen. In een eenzijdige finale verloor de formatie van Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer op 5-1 en 6-4 door een zitbal van alleskunner Tjisse Steenstra. De tengere grote man uit Bitgummole was ook in Arum de spil waar alles om draait. De pas 25-jarige topkaatser beleeft een uitzonderlijk jaar.
 
In Arum behaalde hij met zijn maten reeds de elfde formatie zege van dit seizoen en bovendien werd hij voor de tiende maal gekroond tot koning van de partij. Bovendien was de uitverkiezing in Arum reeds de 30ste uit zijn nog prille carrière.
Voor Taeke Triemstra was het de 170ste zege uit zijn indrukwekkende kaatscarrière die in 2000 begon met een zege in Sneek aan de zijde van Johan Okkinga en Sake Porte.
 
Hoewel de PC een hele andere invulling vraagt zijn zij het te kloppen partuur op de 165ste PC. Hun sterkste wapen is en blijft de onverstoorbaarheid van alleskunner Tjisse Steenstra. Wanneer er van hem wat extra’s wordt gevraagd faalt hij bijna nooit. In negen van de tien gevallen komt hij als overwinnaar te voorschijn.
 
Dat is niet een te verwaarlozen gegeven. Van der Bos en Triemstra hoeven zelf niet helemaal top te zijn om de partij alsnog over de streep te trekken. Een steekje laten vallen hoeft geen onoverkomelijk bezwaar te zijn. Omdat de beide mannen dat bijna nooit gezamenlijk doen blijven zij een van de grote favorieten voor de eindzege op de 165ste PC.
 
De finale werd dan wel gewonnen met grote cijfers (5-1 en 6-4) maar dat wil niet zeggen dat trio Marten Bergsma geen punten maakte. Dat was zeker het geval, alleen gebeurde dat niet als er een bordje in het geding was. Dan miste men de scherpte. Op 6-0 miste Marten Bergsma. Op 1-0 en 6-6 en 2-0 en 6-4 plaatste Tjisse Steenstra een zitbal en op 3-0 en 6-4 retourneerde hij tot in het perk. Op 4-1 en 6-6 miste Marten Bergsma aan de opslag en op 5-1 en 6-4 besliste Tjisse Steenstra de partij met alweer een zitbal.
 
Trio Van der Bos moest direct vol aan de bak tegen Enno Kingma c.s. Zij pakten dan wel het eerste bordje maar daarna dicteerde Van der Bos het tempo met Tjisse Steenstra en Taeke Triemstra in de hoofdrol. Op 1-0 en 2-6 sloeg Triemstra boven en herhaalde dit op 1-1 en 6-6. Vervolgens pakte Tjisse Steenstra driemaal op rij het bordje met zijn verwoestende opslag. Op 5-2 en 6-2 sloeg Triemstra de partij uit met een verre klap.
 
In de strijd om de premie of niets tegen Peter van Zuiden c.s. was het wederom Tjisse Steenstra die de hoofdrol opeiste. Van de zes gewonnen bordjes besliste hij er vijf door zijn toedoen. Het eerste bordje kwam op naam van Triemstra die op 6-4 bovensloeg.
 
Marten Bergsma c.s. versloeg eerst Jelle Attema c.s. (5-2 en 6-2) om vervolgens in een spannende partij af te rekenen met Menno van Zwieten c.s. (5-4 en 6-6). In de halve finale kon Remmelt Bouma tot spel gelijk in de pas blijven maar daarna drukte Marten Bergsma c.s. door na een 5-2 en 6-2 zege.
 
Remmelt Bouma c.s. had aan een zege voldoende voor de kleine premie. Met een in grootse vorm verkerende Willem Heeringa (11 bovenslagen) werd gewonnen van Jelte Pieter Dijkstra c.s. op 5-4 en 6-6 met een verre klap van de eerder genoemde Willem Heeringa.

 
Arum in cijfers: 1. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer – 2. Jelle Attema, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong 5-2 en 6-2; 3. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten – 4. Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra 3-5 en 4-6; 5. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden – 6. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 5-4 en 6-4; 7. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 2-5 en 2-6; 9. Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma – 10. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa 4-5 en 6-6. Tweede omloop: 1. Marten Bergsma c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-4 en 6-6; 5. Peter van Zuiden c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 2-6; 10. Remmelt Bouma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Remmelt Bouma c.s.  – 1. Marten Bergsma c.s. 2-5 en 2-6; 8. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. – 1. Marten Bergsma c.s. 5-1 en 6-4.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers