contact zoeken wedstrijden

PC 2018: Wie plaatst zich, wie kaatst Keats-off, wie valt af

Na de wedstrijden van zondag zijn de rankingpunten verdeeld. De vijftien geplaatste parturen kunnen zich opmaken voor de belangrijkste kaatspartij van het jaar.

De spanning zat dit jaar tussen de parturen van plaats dertien tot en met twintig. Na de wedstrijden van zaterdag en zondag zijn er opnieuw verschuivingen geweest. De nummers zestien, zeventien, achttien en negentien kaatsen de Keats-off.

Dat zijn de parturen van André van Dellen(16), Wierd Baarda(17), Johan Diertens (17) en Bouke Willem Tuinman(19). Ze worden donderdagavond 18:00 in de Bogt van Gune verwacht voor de loting van de Keats-off. De winnaar van de Keats-off plaatst zich als zestiende partuur voor de 164ste PC.

Klik hier voor de huidige stand van zaken van de ranking na verwerking van wedstrijden in Huizum en Wommels.

Note: Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers