contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra prolongeert koningstitel in Bolsward

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra zat redelijk mooi in de lijst maar mooi in de lijst zitten wil nog niet zeggen dat de zege dan voor het oprapen is. (Foto's: Henk Bootsma).

Op de 13de vrije formatiewedstrijd van dit seizoen moest de gelouterde formatie stevig aan de bak om de vijfde achtereenvolgende zege uit het vuur te slepen. Want de finale was dan wel een fluitje van een cent maar om zover te komen moesten er de nodige obstakels worden over wonnen.

Dat bepaald niet het geval met de finale tegen Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. De laatste twee waren vooral op slag in de voorgaande partijen maar in de finale hadden beide toch een jasje uit gedaan. Kwam bij dat opslager Bauke Triemstra nooit in de wedstrijd zat. Het verklaard waarom trio Gert-Anne van der Bos na een 1-0 achterstand in reuze passen naar de eindstreep denderden.

Op 1-1 en 2-6 waren er kansen voor Bauke Triemstra c.s. maar voorbij slaan van de kaast door Steenstra gevolgd door twee missers van de jongste Triemstra deed feitelijk alle hoop in rook verdwijnen. Via tweemaal 6-2, eenmaal 6-4 en eenmaal 6-0 was het binnen een half uur gepiept. Op 5-1 en 6-0 miste Bauke voor de zesde maal het perk. De puntenscore was ook duidelijk: 52 om 24 punten waarvan er 16 werden verkregen via missers van trio Gert-Anne van der Bos. Zelf bleef men steken op een schamele 8 punten!

Tjisse Steenstra werd in Bolsward gekroond tot koning van de partij. Het gebeurde ook nog met algemene stemmen…dat was wat te veel van het goede. Niet dat Steenstra grote brokken maakte maar de het was vooral opslager Gert-Anne van der Bos die zijn partuur in de eerste twee omlopen in de strijd hield. Bij Steenstra lukte maar weinig en dat was niet terug te zien in de keuze van de koningscommissie die waarschijnlijk alleen is afgegaan op de finale waarin Van der Bos iets minder opereerde dan in de twee vorige partijen. Een score van 8-7 in het voordeel van Van der Bos zat dichter bij de waarheid…

Voor Gert-Anne van der Bos was het trouwens toch wel een topdag want de tegenwoordig in Mantgum wonende opslager bereikte met de drie punten van Bolsward de magische grens van 500 punten. Illustere namen als Flip Soolsma en Frans Helfrich ging Van der Bos voorbij en staat nu 20ste in het klassement aller tijden.

Zo als gezegd moest er in de eerste twee omlopen stevig worden geknokt om überhaupt verder te komen. Haije Jan Nicolay, Pier Piersma en Evert Pieter Tolsma namen brutaal een spel voorsprong door tweemaal na een 6-2 achterstand het eerst toch te pakken. Dat kwam vooral omdat achterinse Tjisse Steenstra niet in de partij kon komen. Wat hij aan de opslag won verspeelde hij in het achterperk en nadat het spel gelijk was geworden wat vooral de verdienste van opslager Van der Bos was liep trio Haije Jan Nicolay weer uit naar en spel voorsprong.

De bovenslag van Taeke Triemstra op 4-3 en 6-6 deed de partij alsnog kantelen.Op 4-4 en 6-4 plaatste Gert-Anne zijn zesde zitbal en op 5-4 en 6-4 sloeg Tjisse Steenstra vanuit het achterperk boven.

In de strijd om de premie of niets tegen Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten moest ook weer stevig aan de achterste poot worden getrokken. Gert-Anne pakte dan wel met twee geweldige zitballen, beide malen op 6-6, het bordje maar de 3-1 voorsprong kon niet worden uitgebouwd omdat Auke Boomsma bij Tjisse Steenstra nog al eens succes had. Via 1-3 werd het zelf 4 om 3 met de vierde zitbal van Boomsma bij Steenstra. Maar dezelfde Auke Boomsma hielp ongewild trio Van der Bos weer in het zadel en via 2-8, en tweemaal 4-8 trok trio Van der Bos alsnog aan het langste eind.

Bauke Triemstra c.s. had in aanloop naar de finale geen kind aan het zwalkende partuur van Menno van Zwieten c.s. Deze laatste maakte wel punten maar gaf viermaal op zes gelijk de kansen op meer zomaar weg waarbij Menno van Zwieten met tweemaal missen op de zes een hoofdrol vertolkte. Erwin Zijlstra miste ook eenmaal op zes gelijk en de vierde zes gelijk werd binnen gehaald door een uitblinkende Dylan Drent met een van zijn vele bovenslagen.

De halve finale tegen Enno Kingma was een spannend en onderhoudend potje en die door een sterk perk Drent-Kootstra over de streek werd getrokken. Een partij waarin het zesmaal zes gelijk werd en waarvan trio Bauke Triemstra er vier van de zes wist binnen te halen. De laatste slag viel op 5-3 en 6-6 met de vijfde bovenslag van Dylan Drent en dan te bedenken dat er door trio Bauke Triemstra aan de opslag vijftien maal werd gemist. Vier bordjes weggeven en toch nog met 5-3 winnen!

Enno Kingma c.s. kwamen door twee snelle potjes op de drie terecht. Elgar Boersma c.s. kreeg een spel en bij Remmelt Bouma c.s. was meer strijd maar uiteindelijk viel ook het doek hier op 5-3 en 6-4.

Bolsward in cijfers: 1. Elgar Boersma, Hyltje Bosma en Hendrik Bouwhuis – 2. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 2-6; 3. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa – 4. Daniël Iseger, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra 5-5 en 6-4; 5. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer – 6. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten 1-5 en 2-6; 7. Evert Pieter Tolsma, Pier Piersma en Haije Jan Nicolay – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 4-5 en 2-6; 9. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra – 10. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 0-5 en 2-6; Tweede omloop: 2. Enno Kingma c.s. – 3. Remmelt Bouma c.s. 5-3 en 6-4; 6. Auke Boomsmam c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 4-6; 10. Bauke Triemstra c.s. staand nummer; Halve finale: 10. Bauke Triemstra c.s. – 2. Enno Kingma c.s. 5-3 en 6-6; 8. Gert-Anne van der Bos c.s.staand nummer; Finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. – 10. Bauke Triemstra c.s. 5-1 en 6-0.

HH 1e Bolsward

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers