contact zoeken wedstrijden

Van de Strafcommissie

De Strafcommissie heeft dit jaar reeds de volgende uitspraken gedaan

De Strafcommissie heeft in haar zitting op 5 juni 2018 de volgende uitspraak gedaan:
Heren Hoofdklasse
De gerapporteerde verenigingen op het Eresdé NK Senioren te Franeker op 21 mei 2018, ter zake het niet leveren van keurmeesters hebben een boete opgelegd gekregen van € 35,-.

Junioren Heren
De gerapporteerde kaatser op het Juwelier Kramer NK Junioren te Franeker op 19 mei 2018, ter zake onbehoorlijk gedrag, is geschorst voor twee wedstrijden vanaf zaterdag 16 juni 2018 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is en twee wedstrijden voorwaardelijk met een looptijd tot 31 mei 2019. Tevens gelast de strafcommissie de tenuitvoerlegging van de aan de kaatser in 2017 opgelegde voorwaardelijke schorsing voor de duur van twee wedstrijden.
 
Dames Hoofdklasse
De gerapporteerde kaatster op de dames hoofdklasse afdeling te Dronryp op 10 mei 2018, ter zake kaatsen voor een verenging waarvan zij niet is aangemeld als lid en haar niet voor had overgeschreven, is geschorst voor één wedstrijd vanaf 16 juni 2018 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is en één wedstrijd voorwaardelijk met een looptijd tot 31 mei 2019.

Jongens
De gerapporteerde kaatsers op de jongens afdeling te Holwerd op 13 mei 2018, ter zake het te laat verschijnen op het kaatsveld, zijn geschorst voor één wedstrijd voorwaardelijk met een looptijd tot 31 mei 2019.

De Strafcommissie heeft in haar zitting op 19 juni 2018 de volgende uitspraak gedaan:
Jongens
De gerapporteerde kaatser op de jongens afdelingswedstrijd te Goutum op 3 juni 2018, ter zake het onbehoorlijk gedragen op het wedstrijdterrein is geschorst voor één wedstrijd vanaf 30 juni 2018 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is en één wedstrijd voorwaardelijk met een looptijd tot 3 juni 2019.

Jongens
De gerapporteerde kaatser op de jongens afdelingswedstrijd te Goutum op 3 juni 2018, ter zake het kaatsen in onreglementair tenue is geschorst voor één wedstrijd vanaf 30 juni 2018 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is.

De Strafcommissie heeft in haar zitting op 3 juli 2018 de volgende uitspraak gedaan:
Heren 1e klas
De gerapporteerde kaatsers op de Heren 1e klas vrije formatiewedstrijd te Dronryp op 24 juni 2018, ter zake het onbehoorlijk gedragen op het wedstrijdterrein is geschorst voor twee wedstrijden vanaf 14 juli 2018 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is en één wedstrijd voorwaardelijk met een looptijd tot 25 juni 2019.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers