contact zoeken wedstrijden

Keatswike Heedaar! wil rijkdom kaatssport tonen

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Het duurt nog wel even voor het moment van de Keatswike Heedaar! aanbreekt, maar het eerste publicitaire hoorngeschal weerklonk op 16 mei in het Kaatsmuseum in Franeker. De proloog van Stichting Keatsstêd 2018 beoogt de stad waar het van 30 juli tot en met 5 augustus allemaal moet gebeuren alvast in de grondverf te zetten. En wat ligt dan meer voor de hand dan de stad Franeker als het Mekka van de kaatssport voor even op het schild te hijsen.
 
Dit alles in het kader van LF 2018 en om die belangrijke rol voor Franeker nog maar eens te benadrukken heeft de stichting een stadswandeling ontwikkeld langs veertien locaties die allemaal verbonden zijn met de kaatssport. Gewapend met de gids Kaatsstad Franeker en bijbehorende app kan de wandelaar met een gerust hart op weg.
,,De rykdom sjen litte fan de keatssport’’, zo zei Bram Bonnema het en hij is lid van de commissie Keatswike. Hij verklapte alvast wat over wat er tijdens de Keatswike Heedaar! Allemaal op het programma staat. Bijvoorbeeld The European Sports for all Games waarbij zo’n dertig landen hun eigen kleine sporten zullen demonstreren.
 
En natuurlijk de theatrale voorstelling op de avond van de loting van de PC waarbij de kaatsbal centraal zal staan. Verweven met verhalen over het kaatsen en met onder andere Thijs Feenstra en Romke Gabe Draaijer. Romke Toering schreef samen met Baukje Wijtsma de tekst. ,,In soad minsken eamelje dat se foar de lotting 7,50 euro moatte betelje, mar se krije mear as allinne in lotting fansels.’’
 
Ook het nieuwe boek van Pieter Breuker Lytse bal grut spul zal in deze Keatswike verschijnen. Maar er is nog veel meer, het EK van 2 augustus tot 4 augustus waarbij ook verschillende vormen van kaatsen zullen worden gepresenteerd. En natuurlijk de generale van de Freule en het 125-jarig jubileum van KV Jan Bogtstra mogen niet ontbreken.
 
Het boekje De Kaatsstad Franeker Een gids  is geschreven door de voormalige Franeker Wio Joustra die met enige overdrijving en de nodige ironie zijn geboortestad ‘Misschien wel de meest interessante historische stad van Friesland’ noemde. De wandelaar kan in die stad langs veertien plekken lopen die allemaal met de kaatssport hebben te maken. Bijvoorbeeld langs de woonhuizen van mr. Klaas Bijlsma of Jan Bogtstra, of de fameuze Bogt fen Guné en Café De Prins waar uitbater Schelte Dijkstra met een fotoverzameling de eerste steentjes legde van het latere Kaatsmuseum.
 
Waarnemend burgemeester Hayo Apotheker mocht het eerste exemplaar van de gids in ontvangst nemen. ,,In Grinzer yn Fryslân dy’t as boargemaster de rûte fan de Alvestêdentocht folget’’, zo beschreef Apotheker met de nodige ironie zijn bestuurlijk wellicht laatste klus. Alhoewel je weet het nooit. Apotheker herinnerde zich zijn eerste bezoek aan de PC en voor even waande hij zich in het Engeland van Ascot met bijbehorende sfeer. De stadsgids zal voor hem een herinnering blijven aan ,,De lytse, koarte tiid dat ik hjir boargemaster wêze mocht.’’
 
Tot slot nog even de man die buiten de schijnwerpers bleef, Theo Kuipers. Ook een voormalige Franeker die achter de schermen de nodige hand- en spandiensten verrichtte met betrekking tot de tekst en de bijbehorende app. Kuipers is trouwens ook betrokken bij de Poëtische kaatsbeleving op maandag 4 juni om 20.00 uur in Tresoar.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers