contact zoeken wedstrijden

Marten Bergsma verrassende koning op de Waaie

Tekst: Jan Braaksma
Foto: KNKB Media
Video: KNKBTV

Wie zondag zijn geld had gezet op de formatie van Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer was waarschijnlijk voor gek verklaard maar aan het eind van de middag was toch de (verdiende) zege voor dit zeker niet verwachtte drietal. In een spannende finale werd met alle hout aan de telegraaf gewonnen van het partuur van Auke Boomsma, Hendrik Bouwhuis en Laas Pieter van Straten en dat laatste drietal was nu ook niet het partuur dat in de finale werd verwacht. Maar door de jaren heen zijn er op de Waaie wel meer verrassende uitslagen geboekt en deze hoort zeker in dat rijtje thuis. De zege van trio Marten Bergsma was zeker verdient en vooral in de halve finale kaatste de winnaar zijn beste partij.

De finale was spannend maar stond ook bol van de persoonlijke fouten maar omdat beide parturen dat deden bleef het tot de laatste slag spannend. De wedstrijd begon met een triktrakslag en zou ook eindigen met een triktrakslag en beide keren kwam het partuur van Marten Bergsma als winnaar uit de strijd tevoorschijn. Eerst was voorinse Pieter Jan Plat er als de kippen bij om de bal over de bovenlijn te sturen en in het heetst van de strijd kwam Marten Bergsma als winnaar uit de strijd te voorschijn toen hij de nipt de teruggeslagen bal van Hendrik Bouwhuis alsnog over de bovenlijn liet verdwijnen.
Daarmee kwam een eind aan een partij die bepaald werd door de opslag. Tegen de 22 missers stonden 18 zitballen. Het perkspel bleef beperkt tot 6 slagen over it kleedsje… het begin was zeker voor Auke Boomsma c.s. De jonge opslager uit Morra sloeg prima op en werd goed gesteund door Hendrik Bouwhuis, invaller voor de nog steeds geblesseerde Hillebrand Visser, en de helemaal opgebloeide Laas Pieter van Straten. Van de eerste vier eersten eindigden er drie op zes gelijk en steeds ging het partuur van Auke Boomsma er mee aan de haal. Op 6-6 was Jan Schurer niet alert genoeg in het tussenspel en op 1-1 en 6-6 en 2-1 en 6-6 miste de latere koning Marten Bergsma het perk. In totaal zou hij 9 maal het perk missen maar daar stond tegenover dat hij 7 maal het perk van Bouwhuis en Van Straten naar lucht deed happen.
Na 3 om 1 kwam trio Marten Bergsma beter in de wedstrijd en via 6-4 en 6-2 was de strijd weer helemaal open. Met een beste zitbal op 3-3 en 6-6 leek het er op of Marten Bergsma de partij naar zich toe zou trekken maar na ‘in misse rite’ was het ook zomaar weer twee spel gelijk. Voorinse Pieter Jan Plat klapte op 4-4 en 6-4 een bal over de boven maar op 5-4 en 4-6 belandde de opslagbal van Marten Bergsma op het touw. In het spannende laatste eerst kwam Auke Boomsma na een 6-2 achterstand nog sterk terug maar op 5-5 en 6-6 was Marten Bergsma attent bij de bovenlijn en trok alsnog via een triktrakslag de zege naar zich toe.

Trio Bergsma zat mooi in de lijst maar moest toch redelijk stevig aan de achterste poot trekken om de zege in de eerste omloop tegen Arnold Zijlstra c.s. binnen te halen. Dat lukte pas op 5-4 en 6-2 met een buitenslag van Arnold Zijlstra.
De halve finale tegen Peter van Zuiden, ingevallen voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra was zonder meer de beste partij van de latere winnaar. Bergsma sloeg sterk op (7 zitballen en slechts 4 missers) en het perk Drent-Kootstra was geen schim van het perk tegen trio Van der Bos. De felheid waarmee trio Van der Bos te lijf was gegaan was als sneeuw voor de zon verdwenen en dan is ook deze formatie kwetsbaar. Het werd een snelle en regelmatige 5-2 en 6-2 zege met de vierde misser van Peter van Zuiden.

De premiewinnaar Auke Boomsma c.s. had te elfder ure nog de beschikking over Hendrik Bouwhuis die eerst nog stond te ballen in Grou en door Hillebrand Visser naar Sint Annaparochie was gehaald. Het bleek een goede keuze want Bouwhuis was het kaatsen nog niet verleerd. Tegen Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra kwam men zelfs met 3 om 1 achter maar de misser van Durk Ennema op 3-1 en 6-6 was net datgene wat trio Boomsma nodig had. Via twee snelle bordjes werd het 4 om 3 en hoewel het nog twee spel gelijk werd was het op 4-4 en 6-4 eerst Auke Boomsma die een treffer plaatste en op 5-4 en 6-4 sloeg Laas Pieter van Straten fraai boven. In de strijd om de premie of niets waren Hendrik Tolsma, Martijn Olijnsma en Erwin Zijlstra te tegenstander. Beide eerst genoemden hadden maar weinig voorbereiding gekend en dat werd beide in de tweede ronde fataal. Driemaal werd het zes gelijk en slechts eenmaal was Hendrik Tolsma c.s de winnaar. Op 5-1 en 6-6 rammelde Bouwhuis de bal ver over de bovenlijn.  

Het derde geld was dus voor Peter van Zuiden c.s. Zij hadden in de tweede omloop toch wel vrij gemakkelijk afgerekend met partuur Gert-Anne van der Bos. Nadat er tweemaal op 6-6 een bordje was verspeeld door missers van zowel Van der Bos alsmede van Steenstra liep trio Van der Bos constant achter de feiten aan. Duidelijk is ook dat met name Dylan Drent tegen Van der Bos c.s. vaak tot zijn beste spel komt en dat was nu ook weer het geval. Op 5-2 en 6-6 had Van Zuiden succes bij Taeke Triemstra die maar bitter weinig in het spel werd betrokken.

Sint Annaparochie in cijfers
Eerste omloop: 1. Jelle Attema, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong  - 2. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 1-5 en 6-6; 3. Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma – 4. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 2-5 en 6-6; 5.  Hendrik Tolsma, Martijn Olijnsma en Erwin Zijlstra – 6. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 5-4 en 6-0; 7. Durk Ennema,   Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra – 8. Auke Boomsma, Hendrik Bouwhuis en Laas Pieter van Straten 4-5 en 4-6; 9. Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Haije Jan Nicolay – 10. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer 4-5 en 2-6;

Tweede omloop: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. - 4. Peter van Zuiden c.s. 2-5 en 6-6; 5. Hendrik Tolsma c.s  - 8. Auke Boomsma c.s. 1-5 en 6-6;  10. Marten Bergsma c.s staand nummer;

Halve finale: 10. Marten Bergsma c.s. – 4. Peter van Zuiden c.s. 5-2 en 6-2; 8. Auke Boomsma c.s. staand nummer;

Finale: 8. Auke Boomsma c.s.– 10. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-6 (Marten Bergsma wint).

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers