contact zoeken wedstrijden

Hans Wassenaar grote man bij LKC Sonnenborgh

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

LKC Sonnenborgh met de kaatsers Feiko Broersma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar is donderdag in een koud Tzummarum winnaar geworden van de traditionele afdelingswedstrijd voor de heren hoofdklasse. Uit een lijst van 35 parturen was de premie voor Minnertsga (Marten Bergsma, Klaas Anne Terpstra en Hendrik Kootstra) en de kleine premie was voor Makkum dat kaatste met Jelle Attema (weer terug van een blessure en halverwege ingestapt voor de geblesseerde Klaas Pier Folkertsma), Hyltje Bosma en Lennart Adema.

De finale was het beste wat de dag te bieden had. Leeuwarden met Hans Wassenaar als grote aanjager had tot de finale niet voor erg grote problemen gestaan. Tot de finale had men maar zes bordjes hoeven in te leveren. Wassenaar had in Pieter Jan Plat een geduchte voorinse en hij toonde aan zijn plekje voorin de “krite’’ meer dan waardig te zijn. Voorinse Hillebrand Visser, anders de vaste stek, was nog niet bedrijfsklaar na de opgelopen blessure in Weidum maar Plat sloeg de ene na de andere bal over het spreekwoordelijk kleedje. Feiko Broersma complementeerde het partuur en kaatste een verdienstelijke partij. Voor hem was de zege er een met een gouden randje want het was de eerste zege voor hem in de rijen van de hoofdklasse.

Minnertsga leunde voor een groot part op de kwaliteiten van Marten Bergsma en Hendrik Kootstra maar voorinse Klaas Anne Terpstra, invaller voor de nog steeds geblesseerde Hijlke Bruinsma, deed het als voorinse bepaald niet slecht. Terpstra die in 2006 afscheid van de hoofdklasse had genomen liet heel weinig ballen zitten en tikte ook nog wel eens een bal vliegend door de hoeken boven.  

Door de premie in Minnertsga kwam Terpstra ook nog boven de grens van 400 punten. Hij was in 2006 geëindigd met 399 punten en daar kan hij op bijna 47-jarige leeftijd nog twee punten aan toevoegen.

LKC Sonnenborgh opende sterk en stond in een mum van tijd een spel voor. De kwaadslag van Pieter Jan Plat op 2-0 en 6-6 deed het ritme bij LKC bepaald niet breken want op 2-1 en 6-6 herstelde Pieter Jan Plat de marge weer door een fraaie bovenslag. De marge werd drie eersten maar toen moest LKC even pas op de plaats maken. Via twee snelle eersten kwam Minnertsga terug in de partij. Hans Wassenaar zag het gevaar en zijn verre klap op 4-3 en 6-2 zorgde weer voor een veilige marge van een spel maar dat het nooit eerder afgelopen als de laatste bal geslagen is bleek nu ook weer. Met slechts twee punten tegen krabbelde Minnertsga weer overeind en de zitbal van de prima opslaande Marten Bergsma op 4-5 en 6-2 deed de rest. Vervolgens had LKC toch het laatste woord. Zitbal Feiko, kwaad uit Klaas Anne, zitbal Hans, Pieter Jan kaats niet voorbij maar op 5-5 en 6-2 maakte Klaas Anne de partij tot geschiedenis door de bal buiten het speelveld te slaan.      

LKC Sonnenborgh bereikte de finale via zeges op onder meer Dronryp 2 (5-0 en 6-2), Bolsward 2 (5-2 en 6-4), staand nummer, Bolsward 1 (5-0 en 6-6) en Makkum (5-4 en 6-4). 

De partij tegen Makkum kostte nog de meeste energie. Jelle Attema, die Klaas Pier Folkertsma was komen vervangen, toonde aan weer op de weg terug te zijn. Hij miste nog wat ritme maar hij maakte Makkum beslist sterker maar niet sterk genoeg om LKC Sonnenborgh een pootje te lichten.

Minnertsga deed het ook goed. Kreeg in de vier gespeelde partijen tot de finale ook maar tien eersten tegen en stond nooit op breken. Sint Jacobiparochie 2 (5-3 en 6-6), Bitgum (5-3 en 6-4), Sint Annaparochie (5-1 en 6-0) en Sexbierum-Pietersbierum (5-1 en 6-2) waren niet bij machte om Minnertsga echt pijn te doen.

Kleine premiewinnaar Makkum moest in de eerste omloop flink aan de bak tegen Dronryp 1 (5-4 en 6-6). Dat moest zeker een omloop verder ook tegen de plaatselijke favorieten maar die bogen op 5-5 en 6-2. De strijd tegen Jelsum-Koarnjum-Britsum met de familie Nicolay eindigde op 5-2 en 6-4 in het voordeel van de Makkumers. Een staand nummer deed de rest.

Cijfers Tzummarum: 
Eerste omloop: 1. Bolsward 1 – 2. Arum 5-1 en 6-6; 3. Hilversum – 4. Workum 5-5 en 6-2; 5. Hijum-Feinsum – 6. Franeker 1 2-5 en 6-6; 7. Minnertsga 2 – 8. Bitgum 1 0-5 en 0-6 (Minnertsga 2 niet opgekomen); 9. Sint Jacobiparochie 2 – 10. Minnertsga 1 3-5 en 6-6; 11. Sint Annaparochie – 12. Sexbierum-Pietersbierum 2 5-0 en 6-4; 13. Mantgum – 14. Bitgum 2 5-2 en 6-2; 15. Sexbierum-Pietersbierum 1 – 16. Makkum 2 5-3 en 6-0; 17. Huizum – 18.Winsum 5-4 en 6-2; 19. Easterlittens – 20. Berltsum 5-4 en 6-0; 21. Sint Jacobiparochie – 22. Harlingen 5-1 en 6-0; 23. Goënga – 24. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2-5 en 6-6; 25. Gaast-Ferwoude – 26. Ingelum 5-2 en 6-0; 27. Makkum 1 – 28. Dronryp 1 5-4 en 6-6; 29. Easterein – 30. Tzummarum 5-5 en 4-6; 31. Heerenveen  – 32. Bolsward 2 4-5 en 2-6; 33. Dronryp 2 – 34. Leeuwarden 0-5 en 2-6; 35. Franeker 2 staand nummer;

Tweede omloop:  35. Franeker  2 - 1. Bolsward 1 0-5 en 0-6;  3. Hilversum  – 6. Franeker 1 4-5 en 0-6; 8. Bitgum 1 – 10. Minnertsga 1 3-5 en 4-6;  11. Sint Annaparochie  - 13. Mantgum 5-2 en 6-6; 15. Sexbierum-Pietersbierum 1 – 17. Huizum 5-5 en 6-2; 19. Easterlittens –  21. Sint Jacobiparochie 5-5 en 2-6;  24. Jelsum-Koarnjum-Britsum  – 25. Gaast-Ferwoude 5-2 en 6-4; 27. Makkum 1 –  30. Tzummarum 5-5 en 6-2;  32. Bolsward 2  –  34. Leeuwarden 2-5 en 2-6;

Derde omloop:   Bolsward 1 – 6. Franeker 1 5-5 en 6-2;  10. Minnertsga 1 – 11. Sint Annaparochie 5-1 en 6-0;  15. Sexbierum-Pietersbierum 1 – 21. Sint Jacobiparochie 5-3 en 6-6;  24. Jelsum-Koarnjum-Britsum  –  27. Makkum 1 2-5 en 4-6;   34. Leeuwarden staand nummer;

Vierde omloop: 34. Leeuwarden - Bolsward 1 5-0 en 6-6;  10. Minnertsga 1 – 15. Sexbierum-Pietersbierum 1 5-1 en 6-2;   27. Makkum 1; staand nummer;

Halve finale: 27. Makkum – 34. Leeuwarden 4-5 en 4-6; 10. Minnertsga staand nummer;

Finale: 10. Minnertsga – 34. Leeuwarden 5-5 en 2-6.  

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers