contact zoeken wedstrijden

Keats! op freed: Kaatsschool Arum

Tekst: Bouke Poelsma
Foto's: Anne Waterlander
 

In de Keats! van juli 2017 verscheen een impressie van Kaatsschool Arum.

ACHLUM - De talenten van Kaatsschool Arum worden op bevlogen wijze gecoacht door enkele topkaatsers van weleer.
„Fingers omheech, ynstappe en de bal foar dy hâlde. Kom op, stap der trochhinne." Tijdens een serie uitslagwerk geven Tunno Schurer, Thomas van der Meer en Dirk-Jan van der Woud doorlopend technische en corrigerende aanwijzingen. Van der Meer en Van der Woud geven de ballen aan. Schurer coacht vanuit een andere hoek gepassioneerd mee. „Fingers rjocht hâlde en in stapke mear sette", zo klinkt het regelmatig.
Even verderop is Coos Veltman in de weer met een groepje opslagers. De trainer hamert op het belang van gevarieerd opslaan.  De kaatsers krijgen de opdracht mee om prippers af te wisselen met diepe ballen achterin.  „Skuor dat perk út mekoar", coacht Veltman. Even later wordt ook het opslaan van de tusseninse bal aan de opdracht toegevoegd. Zonder meteen in superlatieven te spreken, laat Veltman weten dat hij niet ontevreden is met datgene wat hij ziet.  „It giet noch net sa min. Der sitte seker in pear leuke keatsers tusken."

UItslaan jeugd

Talenten actief benaderen
Het kaatsveld in Achlum wordt op deze zonovergoten voorjaarsavond bezet door de kaatsers en trainers van Kaatsschool Arum. „Ien fan de fjilden yn Arum leit oer de kop, fandêr dat we tongersdeis yn Achlum trene", legt Tunno Schurer uit.
Kaatsschool Arum werd in 2009 opgericht door Tunno Schurer en Johan Okkinga en opereert onder de vlag van de Arumer kaatsvereniging Willem Westra. Talentvolle jeugdkaatsers worden door Kaatsschool Arum actief benaderd om bij hen te komen trainen. „Wy rjochtsje ús op de bettere keatsers. De jonges dy't hjir op it fjild steane, ferdiele wykeins de prizen", aldus Schurer.
Het benaderen van jonge talentjes begint in de pupillencategorie. Van ieder bouwjaar worden acht kaatsertjes geselecteerd. Vervolgens is het aan de kaatsers en hun ouders om toe te happen. Kaatsschool Arum heeft vier jaar geleden de keuze gemaakt zich uitsluitend op jongens te richten. Schurer: „Keatsers binne fansels frij om te trenen wêr't se wolle. Mar by ús kinne se trene mei de bêste keatsers út harren kategory."
Bij Kaatsschool Arum zijn momenteel 12 pupillen, 12 schooljongens, 27 jongens en 30 junioren/senioren aangesloten. Voor € 110 krijgen zij 17 veldtrainingen, een t-shirt en een trui aangeboden. „Wy freegje net de haadpriis. It measte jild giet op oan it keapjen fan ballen en de fergoeding foar de treners." Kaatsschool Arum heeft liefst 450 ballen in bezit. „Dy hast ek wol nedich."

_XLA0941

Fanatisme
Niet alleen de kaatsers worden door Kaatsschool Arum op kwaliteit geselecteerd. Ook de trainers zijn bepaald niet de minsten. Naast de al eerder genoemde kaatscracks van weleer zijn er nog enkele toptrainers verbonden aan de kaatsschool. De pupillen worden getraind door Jan Schurer en Kevin Jaarsma. De schooljongens krijgen kaatsles van Arie den Breejen en Jan Bouma. De junioren en senioren worden onder handen genomen door Gerrit en Johan Okkinga en Syds Schat. Tunno Schurer en Arie den Breejen zijn eveneens betrokken bij deze laatste categorie. „De jeugd fan Arum krijt trening fan Robert Rinia en Daphne Leeuwen. Dizze groep bestiet ek nochris út 26 keatsers", aldus Schurer.
De warming-up wordt vandaag geleid door Dirk-Jan van der Woud. Vervolgens worden diverse spelvormen gedaan. Daarna is het tijd voor het seriewerk en een afsluitende partijvorm. Het is mooi om te zien hoe het fanatisme van de trainers afstraalt op de jongens. De kaatsers worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Thomas van der Meer spoort de jongens nog maar eens aan. Vanuit het achterperk moeten de kaatsers onder de bal schikken, slaan en doorlopen. „Kom op, hup."

3 thomas

De kuilbult wacht
Schurer en consorten hebben de training niet op papier uitgewerkt. „Ik bin no 54 jier en jou al sûnt myn 20ste keatstrening. Dy oefeningen sitte allegear yn myn holle", vertelt de vijfvoudig PC-winnaar. Hij wijst in de richting van jongenskaatser Pieter Jan Leijenaar. „Hy hat in prachtige timing. Dêr herken ik mysels wol wat yn."
Niet lang nadat Schurer de lovende woorden heeft uitgesproken, zit de training er op. De masterclass is ten einde. Voordat de talentvolle kaatsers het veld aflopen, is het nog tijd voor een groepsfoto. Sommige jongens lopen mokkend en met frisse tegenzin in de richting van fotograaf Anne Waterlander. De gedachten van Menno Galama zijn dan al niet meer bij het kaatsen. „Moat dit no noch? Ik moat nei hûs. It wurk wachtet op my. Us heit hat de kuilbult iepen lizzen."

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers