contact zoeken wedstrijden

Keats! op freed: Gideon Swanson

Tekst: Jelle Bangma
Foto's: Elisabeth Dijkstra

Gideon Swanson en de lastige overgang naar de senioren

In de Keats! van juni 2017 verscheen onderstaande artikel over Gideon Swanson.

Gideon Swanson uit Sint Jacobiparochie lijkt af te glijden naar het niveau van een ledenkaatser, terwijl hij onder de Jongens mee kaatste op het hoogste niveau. Voor zijn vereniging won hij in 2014 het NK, maar drie jaar na dato is het ‘wrotten’ voor Gideon om er bij te horen in de seniorengroep. Hoog tijd voor een goed gesprek.
 
Sint Jacobiparochie Hij klinkt verbaasd, als ik bel voor een interview. ‘Ik heb vorig jaar niet veel gepresteerd’ is dan ook de openingszin als wij in Sint Jacobiparochie aan de keukentafel plaatsnemen. Nee, Gideon Swanson raakt een beetje uit beeld en dat kan toch niet de bedoeling zijn, als je onder de jeugd gold als een talent. ,,Ik heb nu voor het eerst besloten om het voetbalseizoen af te maken. Ik voetbal bij St. Anne, maar echt, ik stop heus niet met kaatsen…’’  Hij kijkt mij enigszins schuldbewust aan: ,,Het is alleen wel zwaar bij de senioren. Het is lastig om door de eerste omloop te komen. Dat is gewoon heel demotiverend.’’

Hoe anders was alles tijdens de laatste jaren bij de Jongens. We gaan terug naar 2014. Een topjaar voor Gideon en z’n maten Sil Leystra en Remco Schiphof. Zij schrijven historie voor KV Het Noorden van Sint Jacobiparochie door het winnen van het NK. Nooit eerder presteerde een jongenspartuur dat. De finale werd met 5-3 en 6-6 gewonnen van Hijum-Finkum. ,,Ja, toen hebben wij heel goed gekaatst’’, zo memoreert Gideon. ,,Dat was mooi, want de kaatsvereniging bestond in dat weekend 125 jaar. Dus het was dubbel feest. Schitterend was het, met een rijtoer door het dorp. Rutmer van der Meer en Peter van Dijk waren onze coaches. Daar hebben wij heel veel aan gehad.’’

0S7A7042

Het was een sterke lichting in 2014, met jongens als Laas Pieter van Straten (Hijum-Finkum), Marco de Groot (Franeker), Nick Leistra (Tzummarum) en DirJan Bouma (Grou). Na het NK ook de Freule winnen was natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. Gideon en z’n maten hadden een zwaar lot: het favoriete Franeker was de tegenstander in de eerste omloop. Maar tegen alle verwachting in maakte Sint Jacobiparochie korte metten met Franeker, wat gebukt ging onder de druk en de spanningen. Na een 4-1 voorsprong werd het nog 4-3, maar op 5-3 en 6-2 was de bovenslag van Remco Schiphof goed voor de winst. Daarna was er de winst op Minnertsga, Goënga en Akkrum. In de halve finale wachtte het sterke partuur van Tzummarum. Een fraaie partij werd het niet, want aan beide kanten werden er veel opslagmissers gemaakt. Op 5-4 achter en 6-6 moest Gideon opslaan. ,,Ik weet nog heel goed, dat ik extra tijd nam om mij te concentreren. De bal leek uit te gaan, maar viel tóch binnen de lijnen. Maar de man op de lijn gaf de bal uit.’’ Gideon kon hoog of laag springen, het hielp niet. Omdat de partij al zoveel buitenslagen kende, gaf de lijnman deze bal te gemakkelijk uit. ,,Dat heeft me wel een paar dagen dwars gezeten. Ik heb later wel van tien verschillende mensen gehoord dat de bal gewoon zat.’’  Alles wat restte was een derde prijs.

Gideon, goedlachs en met een vlotte babbel, is nu twintig en student aan het CIOS. Hij doet ervaring op met lesgeven aan basisscholen of tijdens de organisatie van voetbaldagen voor de jeugd. Een baan in de sport ziet hij helemaal zitten. ,,Of als personal coach in een fitness centrum bijvoorbeeld.’’ Een drukke studie en de voetbalactiviteiten laten vooralsnog weinig ruimte in z’n agenda om de kaatstraining weer op te pakken. Terwijl hij echt goede momenten weet te benoemen van de trainingen in Arum, waar ook hij veel leerde van Okkinga sr. ,,Wat dat betreft mis ik die jongens wel. Het is ook jammer dat er in Sint Jacobiparochie weinig junioren zijn, zodat je met elkaar kunt trainen en zo.’’
Hoe het komt met Gideon, is de vraag. Ja, de PC winnen wil hij ook graag, wie niet… Maar dan zal hij toch echt z’n training moeten oppakken en op z’n minst een vrij formatiepartuur moeten zien te formeren. Gideon lacht: ,,M’n moeder zei laatst nog: ‘volgens mij is je hoogtepunt al geweest’. Maar dat is niet zo. Ik ga er echt weer werk van maken. Want de PC, ja, daar droom je toch van.’’

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers