contact zoeken wedstrijden

Expositie 'De fjouwer Van Wierens' in Keatsmuseum

In het Keatsmuseum in Franeker is vanaf dinsdag 19 december de tijdelijke tentoonstelling De fjouwer Van Wierens te zien. Zondag 17 december werd de expositie in aanwezigheid van Robert, Klaas, Jos en Wiep van Wieren en een aantal genodigden officieel geopend. Het was aan sporthistoricus Pieter Breuker de eer de tentoonstelling officieel te openen met een inleiding over de betekenis en vooral de uitstraling van de vier broers in de periode dat zij op het kaatsveld stonden.
 
Die tijd begon in 1960 met Robert van Wieren en eindigde in 1990 toen Wiep van Wieren officieel afscheid nam van de kaatssport. Breuker zou Breuker niet zijn als hij niet met een jaartal uit een ver verleden op de proppen kwam. Ook nu was dat het geval, 1661, en de genodigden maakte zich al klaar voor een tijdreis door de eeuwen heen met een hoofdrol voor de historische ontwikkelingen in het kaatsland.
 
Het was echter een prachtige schijnbeweging van de sporthistoricus die deze droge vorm van humor al jaren met verve uitdraagt. Want het was geen jaartal maar het totaal aantal punten dat de vier broers bij elkaar hebben geslagen. ,,Jim wienen net allinnich op it keatsfjild, jim stienen der ek mei alles wat der by hearde’’, zo zei Breuker. Hij refereerde aan die speciale binding die de vier broers altijd hebben gehad met het publiek.
 
Voorzitter Theunis Piersma van het Keatsmuseum memoreerde even in alle bescheidenheid het moment dat hij als kaatser heel even het toneel mocht delen met de Van Wierens. Hij stelde vast dat de aanwezige prijzenkasten niet alle prijzen lieten zien. Gezien de omvang van de eretekens een nogal gewaagde uitspraak. Dat gedeelde kaatstoneel vond plaats in 1976 toen Piersma op de Bond de tiende prijs won voor Groningen. Ook Klaas (Menaam), Wiep en Robert (Marsum) behoorden toen tot de prijswinnaars.
 
Piersma had die prijs nog en toonde de goudkleurige beker die na 41 jaar het uiterlijk had van verwrongen blik. Geen wonder dat die prijs ontbrak in de prijzenkasten van de Van Wierens waarvan die van Klaas op de eerste verdieping staat vanwege ruimtegebrek.
 
Wat niet ontbrak was filmmateriaal van de PC van 1975 die door Johan van Seijst, Klaas van Wieren en Piet Jetze Faber werd gewonnen. Met onder andere de fameuze Klaas Kuiken aan het woord. Ook zijn er beelden van de PC van 1976, met Hotze Schuil aan het woord én met een finale die werd verloren door Johan van Seijst, Klaas en Wiep van Wieren.
 
In een apart zaaltje zijn nog interviews te beluisteren en te zien van Richard Miedema die de voormalige maten Jan Tamminga, Lammert Breuker, Sjouke de Boer en Tunno Schurer laat vertellen over de vier Van Wierens. Daarnaast is er nog een fotocollage van de vier broers op een tv scherm te zien.
 
De tentoonstelling is te zien vanaf dinsdag 19 december 2017  tot en met  zaterdag 3 maart 2018. Het museum is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13.00 – 17.00 uur. Zie voor meer informatie: www.keatsmuseum.frl.
 

VanWieren1
VanWieren3site
VanWieren4

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers