contact zoeken wedstrijden

In memoriam: Jappie Mulder 1943-2017

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Archief Jan Braaksma

Als iemand in de kaatswereld van ruim een halve eeuw geleden het etiket ‘krachtpatser’ verdiende, dan was het wel de op 30 november overleden Jacob Mulder uit Sexbierum. Die ietwat plechtige, Bijbelse naam werd al spoedig Jappie en dat is altijd zo gebleven. De op 20 december 1943 geboren Jappie was een kaatser die nimmer echt de top wist te halen. Aan kracht ontbrak het de geblokte voorinse niet, hij kon al dan niet met want onmetelijk ver uitslaan en dat gold ook voor zijn opslag.
 
,,Wy winne de Bond net, mar de keatsers witte no wol wa’t Jappie Mulder is’’, zo zei hij onlangs nog en dat is eigenlijk typerend voor de kaatser Jappie Mulder. Op die Bond ‘reage’ hij enkele ballen over de boven en misschien was dat voor de krachtpatser wel belangrijker dan de partij te winnen.
 
Jappie Mulder kaatste van 1965 tot 1973 en was van 1980 tot 1985 actief als scheidsrechter. Nog weer later van 1987 tot en met 1993 zat hij in de wantencommissie. Ook de kaatsvereniging De twa doarpen-DIOS uit Sexbierum kon jarenlang op zijn inzet rekenen.
 
Bauke Scheffer, Tamme van der Berg, Bauke Hallema, Jelle Kooistra, Jan Meijer om maar een paar kaatsers te noemen, in dat rijtje hoorde Jappie Mulder ook thuis. Een goede tweedeklasser met af en toe een krans op het hoogste niveau. ,,It wie mei him bûge of barste’’, zo karakteriseert Johannes Brandsma hem. Bij toeval wist de inmiddels 37-jarige Mulder in 1980 nog de krans te winnen voor Sexbierum in Tzummarum. Jan Hesselius en Johannes Brandsma waren zijn maten.
 
Die deelname had Jappie te danken aan de afwezigheid van Johannes van Dijk die toen, zij het tijdelijk, in Wijnaldum woonde. ,,Dit is de bêste partij dy’st keatst hast’’, zo zei Brandsma na afloop tegen hem. ,,Hy koe in ‘onmetelijk’ ein slaan, op en út. Tamme Velstra hat my ris ferteld, of it wier is wit ik net, dat hy mei Jappie yn Harns keatste en dat Jappie healweis de partij sei ‘Sil ik de bal ris oer de tribune slaan mei it opslaan?’ Dat wie midden yn de partij en hy die it ek noch.’’
 
De glorie van een verre bovenslag telde zwaarder dan het eerst op zes gelijk binnenhalen, zo was de indruk. Zijn hoogtepunt beleefde Jappie Mulder als debutant op de PC van 1965 toen hij in de eerste omloop samen met Jan Meijer en Bauke Scheffer de winnaars van 1964 moest bestrijden, Rienk de Groot, Sjoerd Heeringa en Johan Halbesma.  Het werd de eerste sensatie van de dag met een 5-3 winst voor het partuur van Jappie Mulder. Een omloop later werd met 5-4 verloren van de latere winnaars.
 
,,Hy koe hiel fier slaan mar net keatse. Bûge of barste, twa boppe op neat neat, mar mei seis gelyk de bal kwea’’, zo zegt Johannes Brandsma. Te gauw tevreden, liever een bal ‘vijftig meter’ boven slaan dan een partij winnen. Het hoorde bij het impulsieve karakter van Jappie Mulder.
 
Dat alles leverde hem 51 punten op tussen 1965 en 1973. Vijf jaar was hij scheidsrechter en zes jaar lid van de wantencommissie, maar zijn hele leven een groot kaatsliefhebber en dat leven is nu voorbij.
 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers