contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra grote man in Pingjum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: archief Anne Waterlander (x-lent.nl)

Ondanks het uitvallen van Taeke Triemstra stond er zondag weer geen maat op het partuur van Gert-Anne van der Bos. Met de ingevallen Kees van der Schoot werd ook de laatste vrije formatiewedstrijd van het seizoen 2017 een zege voor het veruit meest complete partuur.

In de finale moest er stevig worden gebuffeld om de overwinning over de streep te trekken. De partij tegen Marten Bergsma, Dylan Drent en de voor Patrick Scheepstra ingevallen Hendrik Kootstra duurde meer dan een uur maar was het aanzien meer dan waard. Het was een partij met wisselende kansen waarin het puntenverschil marginaal was. Ook een partij waarin het maar liefst zes keer zes gelijk werd en waarin trio Marten Bergsma op 3-3 en 6-6 met 4 om 3 voor kwam mede in de hand gewerkt door door drie fraaie bovenslagen van Hendrik Kootstra. Door twee zitballen van Gert-Anne van der Bos en twee passeerslagen van Kees van der Schoot werd het snel daarna twee spel gelijk. Cruciaal was de slag op 4-4 en 6-6.
Na een misser van opslager Steenstra herstelde die zich formidabel door het plaatsen van een fraaie zitbal. Dylan sloeg daarna boven maar na de retourslag van Van der Bos volgde een misser van hem maar hij herpakte zich door twee zitballen te plaatsen. Er volgde een kaats en op 5-4 en 6-4 was het Kees van der Schoot die met een prachtige onderhandse bovenslag de partij beëindigde. Hij kreeg van het goed opgekomen publiek er een open doekje voor. Het was voor Van der Schoot bovendien de eerste krans van het seizoen.

Tjisse Steenstra werd uitgeroepen tot koning van de partij en dat was meer dan terecht. Het was zijn tiende uitverkiezing van het seizoen!

De mars naar de 16de finale was er een met de nodige hobbels. Voorinse Taeke Triemstra moest er in de eerste omloop al na een viertal slagen van af. Een opspelende enkel blessure maakte verder kaatsen onmogelijk.
Voor Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra restte niets anders dan het met zijn tweeën te zien rooien. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong kwamen met schone drie eersten voor maar zagen daarna geen kans meer om het duo van zich af te schudden. Van der Bos ging achterin en Steenstra bestreek bijna ¾ van het perk. Op 3-0 en 6-6 sloeg Steenstra boven. Op 3-1 en 6-6 miste Van Zuiden het perk en op 3-2 en 6-6 sloeg Steenstra wederom boven. Vervolgens liet hij op 3-3 en 6-6 hoe het wel moest en plaatste een fraaie zitbal.  Dat was voor trio Van Zuiden te veel van het goede en met slechts 2 punten tegen werd het 5-3 en 6-2.

Met Kees van der Schoot als vervanger voor Taeke Triemstra werd de zoveelste strijd uitgevochten met trio Menno van Zwieten. Van der Bos c.s. liep vrij snel uit naar een 4- 1 voorsprong maar een bovenslag van Zijlstra op 6-6 en niet passeren van de kaats door Steenstra op 4-2 en 4-6 bracht de spanning weer terug in de partij. Die was van korte duur want op 5-3 en 6-2 was de buitenslag van Van Zwieten die de weg naar de halve finale vrij maakte.

Daar wachtte trio Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten die met alles aan de hang verrassend hadden gewonnen van Bauke Triemstra c.s. Maar tegen het goed kaatsende trio Van der Bos kwam men te kort. Na een vlotte 4-1 voorsprong was het Pieter van der Schoot die met een zitbal op 4-1 en 6-6 de spanning nog even terug bracht in de partij maar overlopen van dezelfde kaatser op 4-2 en 6-6 deed de deur dicht. Op 5-2 en 6-2 was de kwaad opgeslagen van Pieter van der Schoot genoeg voor de volgende finale plaats.

Marten Bergsma c.s. won door een bovenslag van Dylan Drent op 5-2 en 6-6 van trio Arnold Zijlstra c.s. In de strijd om de premie of niets moest Patrick Scheepstra zich laten vervangen door Hendrik Kootstra. Na eersten gelijk liep trio Marten Bergsma snel uit naar een voordelige marge van 4 om 1. De formatie van Johan Diertens c.s. kwam nog terug tot 4 om 3 maar daarna werd de deur naar verder succes gesloten. Op 4-3 en 6-4 sloeg Dylan Drent boven en op 5-3 en 6-4 miste Johan Diertens het perk.

Cijfers Pingjum. 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 2. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong 5-3 en 6-2; 3. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Erik Haitsma – 4. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra 3-5 en 2-6; 5. Johan Diertens, Hyltje Bosma en Hillebrand Visser – 6. Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma en Jan Schurer 5-3 en 6-4; 7. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay – 8. Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra 2-5 en 6-6; 9. Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten – 10. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra 5-5 en 6-6;

Tweede omloop: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-3 en 6-2; 5. Johan Diertens c.s. – 8. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 4-6; 9. Durk Ennema c.s. staand nummer;

Halve finale: 9. Durk Ennema c.s. – 1. Gert-Anne van der Bos c.s. 2-5 en 2-6;  8. Marten Bergsma c.s. staand nummer;

Finale: 8. Marten Bergsma c.s. – 1. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 4-6.

_AWA4644

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers