contact zoeken wedstrijden

Kort bondsnieuws

De KNKB heeft een leerhardheidsmeter aangeschaft en zal in 2018 een team afvaardigen naar België om daar deel te nemen aan het pelotetoernooi in Sirault.

Leerhardheidsmeter

De KNKB heeft een leerhardheidsmeter weten te bemachtigen. We waren al geruime tijd op zoek naar een dergelijke meter en zijn nu redelijk optimistisch dat we met dit apparaat een objectieve meting kunnen bewerkstelligen. Na een aantal testen is besloten deze meter aan te schaffen. De handschoen wordt op een soort aambeeld gelegd en vervolgens wordt mechanisch, met een vaste druk van 1 kg., de kop van de meter op het leer geplaatst. De meter geeft op een schaal van nul tot honderd de hardheid aan. We delen deze informatie omdat wij door praktisch gebruik ervaringen willen opdoen. Hopelijk kunnen we gaandeweg een norm gaan stellen. Deze norm wordt dan bepalend of de want wel of niet voorzien is van te hard leer en daardoor wel of niet wordt goedgekeurd.
 
Mocht dit slagen dan kunnen we de huidige subjectieve beoordeling vervangen door een objectieve meting en dat zou een geweldige opsteker zijn. Tijdens het seizoen is namelijk weer gebleken dat de subjectieve beoordeling moeilijk blijft. Wel worden de excessen eruit gehaald maar het z.g. grijze gebied blijft moeilijk te beoordelen. Het blijkt dat door het seizoen heen de soepelheid op een soort glijdende schaal komt waardoor je je toch langzamerhand geneigd raakt het steeds harder wordende leer goed te keuren. Vooral wanneer een want een bepaalde tijd is gebruikt en de leerhardheid beïnvloed is door vocht zoals zweet of een nat veld. Ook bestaat de indruk dat in een aantal gevallen de wanten zodanig worden behandeld dat het leer minder soepel wordt. Dit is uit keuringen gebleken. Met name het gedeelte direct onder de nap en het leer boven de nap (de vingers)worden door de beïnvloeding te hard. Hiermee voldoen ze niet meer aan ons uitgangspunt dat die gedeelten soepel moeten zijn.

Leerhardheidsmeter1
Leerhardheidsmeter2

Friese deelname in 2018 bij het pelotetoernooi in Sirault (België)

Afgelopen week heeft het toptoernooi in België weer plaatsgevonden. Dit toernooi bestaat uit vier voorronden en op de dinsdags de Grande Finale. Een grote groep Friezen reist ieder jaar af naar dit pelote-spektakel. Ook dit jaar was het weer een fantastische finale, waarbij zo’n 2000 toeschouwers aanwezig waren.
Het idee leefde al wat langer maar dit jaar is met de organiserende vereniging Sirault en de Belgische kaatsfederatie de afspraak gemaakt dat Friesland volgend jaar een peloteteam mag afvaardigen. Deze zou de maandags (na de Van Aisma-dagen van OKK) in de voorronde moeten uitkomen. Bij winst kan aan de finale van dinsdag worden meegedaan.
De afvaardiging komt uit de Friese ploeg (TeamNL) en de selectie vindt plaats door onze bondscoaches.  

Publiek België peloten

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers