contact zoeken wedstrijden

​Manon Scheepstra koningin op Van Aismapartij

Tekst: Jan Braaksma
Foto's: Henk Hempenius

Elly Hofman, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra waren vooraf het te kloppen partuur en aan het eind van een lange partij maakten zij dat ook waar. In de finale werd redelijk gemakkelijk gewonnen van Joukje Kuperus, Imke van der Leest (bijgeloot voor Sandra Hofstra) en Melissa Rianne Hiemstra. Op 5-2 en 6-4 miste Joukje Kuperus voor de zesde maal het perk. De laatste slag viel net voordat de duisternis de overhand zou krijgen.

Trio Elly Hofman had een pikstart en liep in grote passen naar een 2-0 voorsprong. Op 2-0 en 6-6 was er alle kans op schone drie eersten maar achterinse Manon Scheepstra slaagde er niet in de dikke kaats te passeren. Maar dat belette trio Elly Hofman niet om meteen weer afstand te nemen. Via tweemaal 6-2 werd de marge verder uitgebouwd. Op 4-1 en 6-4 sloeg Melissa Hiemstra de kaats nog voorbij maar op 4-1 en 6-6 zag zij de bal buiten het speelveld verdwijnen. Op 5-1 en 6-6 deed zij dat beter door de kaats voor de middenlijn keurig te passeren. Het zou het laatste wapenfeit zijn want op 5-2 en 6-4 miste zij vervolgens het perk.

Manon Scheepstra werd met algemene stemmen uitgeroepen tot koningin van de partij.
In de aanloop naar de finale moesten de dames Hofman c.s. nog stevig aan de bak. Anne Monfils, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra waren zeker niet van plan om snel de handdoek te gooien. Trio Hofman kwam dan wel snel met een spel voor maar keurig retour slaan van Imke van der Leest op 2-1 en 4-6 deed de bordjes weer verhangen. Via drie eersten gelijk pakte trio Monfils de vier eersten door een kwaad opgeslagen bal van Manon Scheepstra die de voorbest opslag van Elly Hofman had overgenomen. Voor trio Monfils was dit slechts uitstel van executie want via twee snelle eersten werd de voorsprong verspeeld. Op 5-4 en 6-4 was het Wiljo Sijbrandij die met een fraaie actie de bal vanaf de boven tot in het perk retourneerde.
De halve finale tegen Jeanette Jansma, Marte Altenburg en Jeske de Boer was twee eersten spannend daarna was het de opslag die trio Jeanette Jansma de das om deed. De opslager uit Dronryp had blijkbaar last van de spanning want ook in het verdere verloop mislukte er nog wel eens een actie. Met slechts acht punten tegen liep trio Elly Hofman uit naar een 5-1 voorsprong. De voorslag van Manon Scheepstra op 5-1 en 6-6 deed de partij nog even lengen maar op 5-2 en 6-4 sloeg dezelfde kaatsster fraai boven.

De premiewinnaar moest er aanzienlijk meer voor doen om droog over de sloot te komen. Tineke Dijkstra, Klasine Huistra en Sjanet Wijnia kwamen dan wel met 3- 1 achter maar nadat Sjanet Wijnia de voorbest opslag had overgenomen begon het beter te lopen en de 3-1 achterstand werd omgezet in een 4-3 voorsprong. Maar de zitbal van Joukje Kuperus op 4-3 en 6-6 deed de partij toch weer kantelen en bij Sjanet Wijnia was de fut er wel wat uit. Zowel op 4-4 en 6-4 en 5-4 en 6-2 kon zij de kaats niet passeren.

De halve finale tegen Ilse Tuinenga, Hermine Sytema en Annelien Broersma was ook een harde dobber. Een partij waarin het vijfmaal zes gelijk werd en waar de krachtsverschillen marginaal waren. Omdat de opslag bij beide parturen niet liep bleef het lang ongewis wie met de buit er vandoor ging gaan. Op 5-5 en 6-4 was het Ilse Tuinenga die de partij op slot deed met een te ver opgeslagen bal.

In de strijd om het derde geld was het partuur van Jeanette Jansma c.s. die aan het langste eind zouden trekken. Trio Ilse Tuinenga kwam nog terug van een 3-1 en later 5-2 stand maar op 5-4 en 6-4 miste dezelfde Ilse Tuinenga het perk.

Cijfers Bitgum: 
1. Louise Krol, Maaike Osinga en Martzen Deinum – 2. Jeanette Jansma, Marte Altenburg en Jeske de Boer 2-5 en 6-6; 3. Anne Monfils, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra – 4. Elly Hofman, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra 4-5 en 4-6; 5. Ilse Tuinenga, Hermine Sytema en Annelien Broersma – 6. Nicole Hempenius, Marije Hiemstra en Harmke Siegersma 5-5 en 6-2; 7. Tineke Dijkstra, Klasine Huistra en Sjanet Wijnia – 8. Joukje Kuperus, Imke van der Leest en Melissa Rianne Hiemstra 4-5 en 2-6;

Halve finale: 2. Jeanette Jansma c.s. – 4. Elly Hofman c.s. 2-5 en 4-6; 5. Ilse Tuinenga c.s. – 8. Joukje Kuperus c.s. 5-5 en 4-6;

Finale: 4. Elly Hofman c.s. – 8. Joukje Kuperus c.s. 5-2 en 6-4;
Om de derde prijs: 2. Jeanette Jansma c.s. – 5. Ilse Tuinenga c.s. 5-4 en 6-4.  

Koningin Manon Beetgum
Beetgum Totaal

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers