contact zoeken wedstrijden

Martzen Deinum zet Gouden Wilhelmina partij naar haar hand

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

Onder de bezielende leiding van Martzen Deinum uit Wommels werd het op voorhand favoriete partuur van Ilse Tuinenga c.s. op de vrije formatiewedstrijd van V.v.V. Menaem op een verdiende nederlaag getrakteerd. Martzen was achterin  geen bal vertrouwd en ook haar maten Elly Hofman en Marte Altenburg maakten hun paadje meer dan schoon. Aan de opslag werd bijna niet gepoedeld en in het perk waren de dames Altenburg en Deinum een grote plaag voor met name opslager Ilse Tuinenga. Al bijna het gehele seizoen een vaste waarde kaatste nu bepaald niet vlekkeloos en zij leek niet altijd even gefocust op de partij. Vijf missers gaat nog maar de tien bovenslagen die zij om de oren kreeg is voor haar formatie te veel van het goede. Ondanks het knappe uitslagwerk van met name Manon Scheepstra (acht bovenslagen) was dat in Menaam niet toereikend om voor de achtste maal dit seizoen de hoogste trede van het podium te beklimmen. Die eer was nu weggelegd voor de formatie van Elly Hofman die in Menaam de eerste zege van het seizoen boekte.

Trio Elly Hofman nam een 1-0 voorsprong  maar de bovenslag van Wiljo Sijbrandij op 1-0 en 6-6 maakte de weg vrij voor een 3-1 voorsprong voor trio Ilse Tuinenga. Er leek niet zoveel aan de hand maar dat beeld veranderde  spoorslags. Op 3-1 en 4-6 kon Ilse Tuinenga de kaats niet behouden en een drietal bovenslagen deed haar wankelen. De misser op 3-3 en 6-6 deed pijn maar op 4-3 en 4-6 liet ze zien waarom zij dit seizoen al 13 kransen aan de muur heeft. Maar het was weer het perk dat Ilse haar hakken liet zien. Twee bovenslagen van Martzen waarvan de laatste op 4-4 en 6-4 zette de seinen weer op rood. Dat dezelfde Martzen Deinum op 5-4 en 6-6 de grote kaats niet kon passeren gaf nog enig perspectief op een beter resultaat maar na 5-5 en 2-2 ging het mis toen Wiljo Sijbrandij een knappe stuit op een terugslag niet wist te benutten.  Het was het begin van het einde. Er kwamen twee kleine kaatsen. De eerste werd simpel voorbij geslagen door Marte Altenburg op de opslag van Manon Scheepstra. Daarna tekende Martzen Deinum voor de totale afrekening door eerst de kaats te passeren en vervolgens de partij te beëindigen met een prachtige bovenslag. Na afloop werd zij dan ook terecht gekroond tot beste van haar partuur.

Trio Elly Hofman moest in de aanloop naar de finale stevig op de pedalen staan om de eerste berg te overmeesteren. Louise Krol c.s. kwamen een spel voor maar gaven de verkregen voorsprong ook weer met gulle hand weg. Louise Krol was bepaald geen zekerheid aan de stuit en miste op 2-0 en 6-6 en 3-3 en 6-6. Dat zijn cadeautjes die heel graag worden uitgepakt. Via 5-3 kwam er nog een kleine opleving bij trio Louise Krol maar op 5-5 en 2-2 was het Sjanet Wijnia drie driemaal aaneen in de fout ging aan de opslag.

De halve finale tegen Marije van der Meer c.s. was een van een korte sprint. Via driemaal 6-6 en driemaal 6-2 was de finale een feit.

Ilse Tuinenga c.s. had een zware kluif aan de formatie van Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra. Een partij met wisselende kansen en tot drie eersten gelijk zat er weinig licht tussen de parturen. Alleen op de zes gelijk was trio Ilse Tuinenga beter bij de les. Met name Manon Scheepstra kan je dan wel om een boodschap sturen.  Op 3-3 en 6-6 sloeg zij gedecideerd de kaats voorbij en op 5-4 en 6-6 zag Marrit Zeinstra de bal in het verkeerde veld eindigen. Een partij ook waarin de verliezer meer punten behaalde dan de winnaar. (62 om 56).

In de strijd om de kleine premie was trio Marije van der Meer oppermachtig en zegevierde met 5-1 en 6-2 tegen trio Sietske Okkema c.s.       

Cijfers Menaam. 1. Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum  - 2. Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia 5-5 en 6-2; 3. Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma – 4. Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma 2-5 en 6-6; 5. Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra – 6. Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra 4-5 en 6-6; 7. Jeanette Jansma, Sigrid de Jong en Marije Hellinga – 8. Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema 3-5 en 4-6;  

Halve finales: 1. Elly Hofman – 4. Marije van der Meer c.s. 5-1 en 6-6; 6. Ilse Tuinenga c.s. – 8. Sietske Okkema c.s. 5-1 en 6-2;

Finale: 1. Elly Hofman c.s. - 6. Ilse Tuinenga c.s. 5-5 en 6-2.
​Om de derde prijs: 4. Marije van der Meer c.s. – 8. Sietske Okkema c.s. 5-1 en 6-2;
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers