contact zoeken wedstrijden

Van de Strafcommissie

De Strafcommissie heeft dit jaar reeds de volgende uitspraken gedaan.

De Strafcommissie heeft in haar zitting op 13 juni 2017 de volgende uitspraak gedaan:
Heren hoofdklasse
De gerapporteerde kaatser op de heren hoofdklasse vrije formatie wedstrijd te Sint Annaparochie op 21 mei 2017, ter zake onbehoorlijk gedrag, is geschorst voor één wedstrijden vanaf zaterdag 24 juni 2017 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is en één wedstrijd voorwaardelijk met een looptijd tot 13 juni 2018.
 
De Strafcommissie heeft in haar zitting op 25 juli 2017 de volgende uitspraak gedaan:
Heren 1e klas
De gerapporteerde kaatser op de heren eerste klasse afdeling te Ried op 9 juli 2017, ter zake kaatsen met een handschoen welke niet overeenkomt met het kaatsreglement, is geschorst voor vijf wedstrijden vanaf 5 augustus 2017 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is.

De Strafcommissie heeft in haar zitting op 8 augustus 2017 de volgende uitspraken gedaan:
Heren hoofdklasse
De gerapporteerde kaatser op de heren hoofdklasse vrije formatie wedstrijd te Arum op 30 juli 2017, ter zake kaatsen met een handschoen welke niet overeenkomt met het kaatsreglement, is geschorst voor drie wedstrijden vanaf zaterdag 19 augustus 2017 waarvoor de kaatser speelgerechtigd is en twee wedstrijden voorwaardelijk met een looptijd tot 30 juli 2018.
Gerapporteerde kaatser is op 15 augustus in beroep gegaan tegen de uitspraak. De straf is opgeschort in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie.
De beroepscommissie heeft in haar bijeenkomst op 4 september de volgende uitspraak gedaan:
De door de strafcommissie opgelegde straf blijft gehandhaafd. (Dit betekend dat gerapporteerde kaatser is geschorst voor de Oldehovepartij en de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen).

Heren 1e klas
De gerapporteerde kaatsers op de heren eerste klasse vrije formatie te Ingelum op 30 juli 2017, ter zake kaatsen met niet toegestane reclame-uitingen, hebben allen een geldboete van € 50,00 opgelegd gekregen. 
Een gerapporteerde kaatser is op 11 september beroep gegaan tegen de uitspraak. De straf is opgeschort in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie.
De beroepscommissie heeft op 15 september de volgende uitspraak gedaan:
Het beroep is niet ontvankelijk. Er is geen verweer ingediend bij de strafcommissie en er is geen sprake van overmacht waardoor beroep alsnog mogelijk is. De door de strafcommissie opgelegde straf blijft gehandhaafd.

De Strafcommissie heeft in haar zitting op 22 augustus 2017 geen uitspraken gedaan.
Dames 1e klas
Het rapport is te laat ingediend waardoor dit niet in behandeling genomen kan worden.

Jongens
De gerapporteerde jongens blijken wel te zijn afgemeld waardoor de rapporten komen te vervallen.

De Strafcommissie heeft in haar zitting op 3 september 2017 de volgende uitspraken gedaan:
Dames 1e klas
De gerapporteerde kaatsers op de dames eerste klasse vrije formatie wedstrijd te Ferwert op 12 augustus 2017, ter zake het zonder afmelding niet aanwezig zijn op het wedstrijdveld, zijn geschorst voor twee wedstrijden waarvoor de kaatsers speelgerechtigd zijn met ingang van seizoen 2018.

Jongens
De gerapporteerde kaatser op de jongens door elkaar loten wedstrijd te Grou op 13 augustus 2017, ter zake het zonder afmelding niet aanwezig zijn op het wedstrijdveld, is geschorst voor twee wedstrijden waarvoor de kaatser speelgerechtigd is met ingang van seizoen 2018.
 
 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers