contact zoeken wedstrijden

KV Bolsward wint 115e editie Freule

KV Bolsward, Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen, Menno Galema zijn winnaar geworden van de 115e editie van de FREULE. 

Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

In de finale werd gewonnen van Exmorra met 5-3 6-6


1e prijs
Bolsward, Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen, Menno Galema
1e omloop, Jelsum/Cornjum/Britsum 5-2 6-0
2e omloop, Niawier, Metslawier/Oosternijkerk 5-1 6-0
3e omloop, Anjum, 5-1 6-2
4e omloop, Lollum/Waaxens 5-5 6-4
Halve finale Baard 5-5 6-0 

2e prijs
Exmorra, Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra, Jelmer Dijkstra
1e omloop, Berltsum 5-0 6-0
2e omloop, Easterein 5-0 6-0
3e omloop, Reduzum 5-0 6-2
4e omloop, Winsum, 5-0 6-6 
Halve finale Menaam 5- 5 6-0

3e prijs
Baard, Geert Reitsma, Durk Hoogma, Stefan vd Meer
1e omloop, Ferwert 5-2 6-4
2e omloop, Goutum, 5-1 6-2
3e omloop, Minnertsgea 5-2 6-4
4e omloop, Arum, 5-3 6-6
Halve finale verlies 5-5 6-0 Bolsward

Menaam, Erik Minne Cats, Youri de Groot, Mark Polstra
1e omloop, Bitgum 5-2 6-2
2e omloop, Kimswerd 5-1 6-2
3e omloop, Ee 5-1 6-6
4e omloop staand nummer
Halve finale verlies Exmorra 5-5 6-2

5e prijs
Winsum, Wessel Hilverda, Hessel Postma, Sipco Greidanus
1e omloop, Witmarsum, 5-3 6-2
2e omloop, Scharnegoutum 5-2 6-4
3e omloop, Pingjum 5-2 6-2
4e omloop verlies Exmorra 5-0 6-6

Arum, Germ Epema, Dirk Henk Kuipers, Jorrit Tolsma
1e omloop, Wergea 5-1 6-4
2e omloop, Tzummarum 5-2 6-2
3e omloop, Dronryp, 5-3 6-6
4e omloop, verlies Baard 5-3 6-6

Lollum/ Waaxens, Sietse Bouma, Germ Pyt van Popta, Gabe Jan van Popta
1e omloop, Stiens, 5-2 6-2
2e omloop, Mantgum, 5-3 6-4
3e omloop, Gaast Ferwoude 5-4 6-4
4e omloop verlies Bolsward 5-5 6-4
 

KNKB TV (c) 2017 | Bolsward wint 115e Freule
KNKB TV (c) 2017 | Halve finale Freule 2017


KNKB TV (c) 2017 | Gabe van Popta: 'Yn ien kear is alles fuort'

KNKB TV (c) 2017 | Wessel Hilverda: 'We haw in priis, der gjit it om'


KNKB TV (c) 2017 | Anjum & Dronrijp verliezen in 3e omloop


KNKB TV (c) 2017 | Simon van der Vaart: 'We wiene d'r net op é goeie mominten'


KNKB TV (c) 2017 | René de Haan: 'Ast 'm sa ferliest is wol soer'


Allard van Wigcheren van Berltsum


IMGP1487
IMG_5162
IMG_5164
IMG_5155
IMG_5156
IMG_5159
DSC_1388

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers