contact zoeken wedstrijden

Freule 2017: Stichting bestuur Freule o.l.v. Johan van Tuinen

In Wommels wordt woensdag de 115e Freule gekaatst, de belangrijkste kaatspartij voor de jongens categorie.

Vorig jaar heeft Keatsferiening Wommels er voor gekozen de organisatie van de Freulepartij onder te brengen in een nieuwe stichting. In dit bestuur zitten:

– Johan van Tuinen uit Berltsum (voorzitter)
– Jantine Weidenaar uit Wommels (secretaris)
– Anke Strikwerda uit Itens (penningmeester)
– Gerrit Flisijn uit Wommels (algemeen lid)
– René Politiek uit Frjentsjer (algemeen lid)

KNKB TV sprak met de nieuwe voorzitter Johan van Tuinen.
 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers