contact zoeken wedstrijden

Hendrik Kootstra koning op de 164ste PC

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent)
Video: KNKB Media

Het partuur van Bauke Triemstra (25), Alle Jan Anema (31) en Hendrik Kootstra (25) is woensdag winnaar geworden van de 164ste editie van de PC. Op goed gevuld Sjûkelân wonnen zij nipt, 5-5 en 6-6, van het verrassend sterk kaatsende drietal Jelle Attema (22), Jacob Klaas Haitsma (32) en Hillebrand Visser (32). Kleine premies waren er voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra en voor Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong.

Het partuur van Jelle Attema kwam in de begin fase nog wel met een spel voor maar daarna ontspon zich een strijd die tot de laatste slag boeide vooral omdat de spanning er van af droop. Kwalitatief was er wel het nodige op aan te merken want ondanks het stralende weer regende het buitenslagen. Niet alleen in de finale maar in bijna alle vijftien gespeelde partijen.

Trio Jelle Attema dat vooral dreef op de opslag van de in Idzegahuizum woonachtige opslager deelde op 1-0 en 6-6 de eerste tik uit door een fraaie zitbal van Attema. Het volgende bordje zou ook pas op zes gelijk worden verkaatst. Het was een eerst waarin de opslag domineerde. Driemaal miste Attema het perk en ondanks de misser van Triemstra op 6-4 was het eerst toch voor zijn partuur door passeren van de kaats door voorinse Alle Jan Anema. Anema die bijzonder weinig in het spel werd betrokken wist enigszins gelukkig de kleine kaats te passeren. Anema die in de vorige partijen geweldig van zich had afgeslagen werd door de tegenstander nu erg gemeden. Slechts viermaal zou Anema in de finale in het spel worden betrokken. Tweemaal sloeg hij een bal over de bovenlijn en tweemaal wist hij de kaats te passeren. Slechts op de bovenlijn mocht hij af en toe nog even in actie komen en als hij dat deed deed hij dat na volle tevredenheid van zijn maten.

De opslag van Attema en Visser was voor meer dan 90 % gericht op achterinse Hendrik Kootstra. Jelle Attema had zesmaal succes bij hem maar de latere koning tilde er ook regelmatig een bal over heen. Maar het was bepaald niet zo dat de hoofdklassers over het eerste klas partuur heen liepen. De tegenstand die geboden werd was bepaald niet verwacht. Na 2 om 1 werd het toch weer 3 om 1 voor Attema c.s. Op 2-1 en 4-4 sloegen zowel Jacob Klaas Haitsma alsmede Hillebrand Visser fraai boven. Vooral de scheppende slag van Visser oogstte veel waardering. Ergens tussen Peins en Ried zal deze bal terecht gekomen zijn. Trio Bauke Triemstra moest wel een tandje bijsteken om niet verder achterop te raken. Op 3-1 en 4-4 sloeg Kootstra boven en de kwaadslag van Haitsma deed de voorsprong verkleinen naar een eerst. Het was feitelijk een duel tussen opslager Attema en achterinse Hendrik Kootstra. Op 2-3 en 4-4 sloeg Kootstra weer eens boven en op 2-3 en 6-4 kwam hij als winnaar uit de strijd in een triktrak situatie. ‘Se kinne mar wer op ‘e nij begjinne, liet mijn buurman weten en gelijk had hij. Het was ook de opslag van Attema die trio Triemstra op voorsprong bracht. Drie missers in een eerst is teveel van het goede en dat was nu ook het geval. Op 3-3 en 6-4 rammelde Kootstra weer eens boven. Maar Attema die de gehele dag al veel lef had getoond zette zich schrap en op 4-3 en 6-6 verraste hij Kootstra achterin met een fraaie zitbal. Dicht tegen de achterlijn viel de bal neer. Twee spel gelijk . Het spel golfde op en neer en er zat weinig licht tussen beide parturen. Attema miste dan wel vijftien maal het perk hij had met zijn zeven zitballen waarvan twee op 6-6 en een op 6-4 ook redelijk vaak succes. Zijn felle opslag zorgde ervoor dat zijn partuur tot de laatste slag kansrijk was. Alle Jan Anema zette op 4-4 en 6-2 zijn partuur op de vijf eersten maar het was weer die dekselse Jelle Attema die Hendrik Kootstra op 5-4 en 6-6 met een diepe bal verraste. Het laatste eerst was net als de tien vorige eersten vol met drama. Hendrik Kootstra sloeg kwaad uit. Hillebrand Visser zette zijn partuur met een retourslag op een veilig lijkende schone vier. Maar een misser van Attema werd gevolgd door de zesde bovenslag van Kootstra. Vervolgens miste Attema maar hij herstelde zich ogenblikkelijk met zijn zevende zitbal. Er kwam vervolgens een kaats en die moest Bauke Triemstra zien te behouden. Hij bracht de bal voorin bij Jacob Klaas Haitsma. Die raakte de bal aan de zijkant van de nap zodat de bal ligt omhoog schoot. Net in de ruimte die opslager Bauke Triemstra in was gelopen. Met uiterste precisie  wist hij de bal tot in het perk te retourneren.

Bauke Triemstra ging na afloop helemaal uit zijn dak: ‘ Ik sei al: wy pakke‘m. Dat kin net oars. Ik sei it echt. En dan krij ik him sels. Ik lake wat en ik tocht: ik pak ‘m gewoan. Dit is geweldich! Ook zijn maat Hendrik Kootstra kon zijn geluk niet op. ‘Wy hiene yn Boalsert ek alris tsjin Attema-en-dy keatst en doe hienen wy it krekt wûn. Mar ik hie net tocht dat hja it dit kear sa lang folhâlde soene. Dit is fantastysk.’
Het was tevens de laatste PC van voorinse Alle Jan Anema. Hij neemt aan het eind van dit seizoen afscheid van de kaatssport. ‘It wie gewoan efkes wachtsje oant de lêste kear‘, lake hy. Dit wie in weardige finale. Wy moasten echt oan de bak. Dit is wer jo fan dreame. Dat it slagget yn myn leste kear is echt geweldich.”
Teleurstelling was er bij de formatie van Jelle Attema. Tichterby kinne jo net komme yn de finale aldus Attema. Mar wy komme krekt in puntsje te koart. Wy moatte frede ha mei de twadde priis. Yn it foar tekenje jo der foar mar dit is wol efkes flink balen.’

Ook Jacob Klaas Haitsma baalde als een stekker. “Ik rekke dy lêste bal krekt ûnder de nap en hy falt sa yn hannen fan Bauke. As jo sa tichtby binne dan is dat soer. Twadde prizen telle net.’
Hillebrand Visser had vanmorgen niet gedacht dat hij vandaag een tweede prijs zou winnen. ‘Mar no oerhearsket dochs benammen de teloarstelling. Dit docht efkes sear. It is gewoan kloate, mar it is net oars.’

Halve finales: meer spannend dan fraai

De twee gespeelde halve finales waren meer spannend dan fraai. Bauke Triemstra c.s. moest vol aan de bak tegen Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong. Het laatste partuur had er goed het oog in en verraste in de eerste omloop door het sterke partuur van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar met grote cijfers te verslaan. De opslag was bij trio Tolsma prima verzorgd en ook in het perk liet men weinig zitten. Trio Enno Kingma kreeg tweemaal de kans op 6-6 op een bordje maar eerst sloeg Hoekstra fraai boven en op 4-1 en 6-6 miste Kingma het perk. Op 5-1 en 6-4 was de zevende misser van Kimgma die zijn partuur de das om deed. Met die winst in het achterhoofd was men bepaald niet bang voor Bauke Triemstra c.s. Via 2-2 kwam men op een 3-2 voorsprong en op 3-2 en 6-6 lag de weg open naar een 4-2 voorsprong maar bij het retourneren zag Hendrik Tolsma Bauke Triemstra over het hoofd en in plaats van 4 om 2 werd het drie eersten gelijk. Het was een tik die hard aan kwam en trio Triemstra liep uit naar een 5-3 stand. Maar een triktrak bovenslag van Allard Hoekstra op 5-3 en 6-6 en een misser van Triemstra op 5-4 en 2-6 trok de balans weer in evenwicht.  Na 5-5 en 6-4 was het Hendrik Kootstra die zijn partuur alsnog richting finale sloeg met zijn tweede bovenslag. Alle Jan Anema stal de show met maar liefst elf bovenslagen.

Trio Gert-Anne van der Bos speelde een uiterst merkwaardige partij tegen Jelle Attema c.s. Dat het niet gemakkelijk zou worden wist men in het voor. Trio Gert-Anne van der Bos kaatste de gehele dag al moeizaam. Het was hangen en wurgen. Tegen Menoo van Zwieten, Jouke Bosje en Erwin Zijlstra kwam men zelfs mei 5-1 en 6-4 achter. Een vroege uitschakeling was nabij maar een fraaie zitbal van Tjisse Steesntra op 5-1 en 6-6 hield hen daarna in de race. Op 5-3 en 6-6 miste Menno van Zwieten het perk en op 5-4 en 4-6 deed hij dat nogmaals. Op 5-5 en 6-4 miste vervolgens Erwin Zijlstra. Een partij met maar liefst 28 missers!
Hun optreden een omloop verder tegen Marten Bergsma c.s. had ook heel anders kunnen aflopen dan de 5-1 en 6-2 die nu op het bord kwam. Op 1-1 en 6-6 miste Bergsma en hij herhaalde dat op 2-1 en 6-6 na een 2-6 voorsprong. Maar de slag op 3-1 en 6-6 deed de deur dicht. Taeke Triemstra sloeg uit. Bergsma retourneerde maar de bal kwam daarbij tegen het blokje waarmee de kaats wordt aangemerkt.In plaats van 3 om 2 werd het nu 4 om 1 en de partij was gelopen.
De strijd tegen Jelle Attema was spannend en meeslepend maar kwalitatief een drama. Tot 4 om 2 was er weinig voor trio Van der Bos aan de hand. Men kaatste niet goed maar men bleef dankzij Tjisse Steenstra toch nog redelijk overeind. Het werd twee spel gelijk en het was op 4-4 en 6-6 dat Tjisse Steenstra zijn partuur met een retourslag alsnog aan de winnende kant plaatste maar opslager Van der Bos was zichzelf niet en was van geen waarde meer voor zijn zwalkende partuur. Op 5-5 en 4-2 had Triemstra de partij nog naar zijn hand kunnen zetten maar zijn retourslag was net te kort. Vervolgens miste Van der Bos weer tweemaal en werd het 5-5 en 6-4 voor Attema c.s. Ondanks de misser van hem plaatste hij zich wel met zijn partuur voor de finale door een met veel lef opgeslagen bal op 5-5 en 6-6. Het was al de tweede keer dat trio Jelle Attema door het oog van de naald kroop want ook in de eerste omloop viel tegen trio Jelte Pieter Dijkstra de beslissing pas met volle telegraaf..
 
Cijfers PC
. Eerste omloop: 1. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra – 2. Elgar Boersma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa 5-0 en 6-0; 3. Johan Diertens, Hyltje Bosma en Steven de Bruin – 4. Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten 5-5 en 6-4; 5. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong – 6. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 5-1 en 6-4; 7. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma – 8. Johannes van der Veen, Hendrik Jan van der Velde en Thomas van Zuiden 5-1 en 6-6; 9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 10. Menno van Zwieten, Jouke Bosje en Erwin Zijlstra 5-5 en 6-4; 11. Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra – 12. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay 5-1 en 6-2; 13. Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma en Jan Schurer – 14. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser 5-5 en 6-6 (Jelle Attema wint); 15. Auke Boomsma, Sip-Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma – 16. Wierd Baarda, Marco de Groot en Douwe Anema 5-2 en 6-2;

Tweede omloop: 1. Bauke Triemstra c.s. – 3. Johan Diertens c.s. 5-2 en 6-2;  5. Hendrik Tolsma c.s. – 7. Peter van Zuiden c.s. 5-2 en 6-4;  9. Gert-Anne van der Bos c.s. – 11. Marten Bergsma c.s. 5-1 en 6-2; 14. Jelle Attema c.s. – 15. Auke Boomsma c.s. 5-2 en 6-2;

Halve finale: 1. Bauke Triemstra c.s. – 5. Hendrik Tolsma c.s. 5-5 en 6-4; 9. Gert-Anne van der Bos c.s. – 14. Jelle Attema c.s. 5-5 en 6-6 (Jelle Attema wint);

Finale:  1. Bauke Triemstra c.s. – 14. Jelle Attema c.s. 5-5 en 6-6 (Bauke Triemstra wint).    
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers