contact zoeken wedstrijden

Hendrik Kootstra koning van 164ste PC

Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra hebben in een spannende finale  (5-5 6-6) de 164e PC gewonnen van Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser.

(Alle reacties van kaatsers bij elkaar)


1e omloop:
1. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra
- 2. Elgar Boersma, Bauke Dijkstra, Willem Heeringa
5-0 6-0

3. Johan Diertens, Hyltje Bosma,Steven de Bruin - 4. Durk Ennema, Pieter van de Schoot, Laas Pieter van Straten

5-5 6-4

5. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, Sjoerd de Jong - 6. Enno Kingma, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar

5-1 6-4

7. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot, Evert Pieter Tolsma - 8. Johannes van der Veen, Hendrik Jan van der Velde, Thomas van Zuiden

5-1 6-6

9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra - 10. Menno van Zwieten, Jouke Bosje, Erwin Zijlstra

5-5 6-4

11. Marten Bergsma, Dylan Drent, Patrick Scheepstra - 12. Arnold Zijlstra, Pieter Jan Plat, Haye Jan Nicolay

5-1 6-2

13. Jelte-Pieter Dijkstra, Pier Piersma, Jan Schurer - 14. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser

5-5 6-6 ( kwaad retour door Pier Piersma)

15. Auke Boomsma, Jelle Jaap Stiemsma, Sip Jaap Bos - 16. Wierd Baarda, Marco de Groot, Douwe Anema

5-2 6-0
2e omloop

Bauke Triemstra cs. - Johan Diertens cs. 5-2 6-2
Hendrik Tolsma cs. - Peter van Zuiden cs. 5-2 6-4
Gert-Anne vd Bos cs. - Marten Bergsma cs. 5-1 6-2
Jelle Attema cs. - Auke Boomsma cs. 5-2 6-2

Halve finale

Bauke Triemstra cs. - Hendrik Tolsma cs. 5-5 6-4
Gert-Anne vd Bos cs. - Jelle Attema cs. 5-5 6-6

FINALE

Bauke Triemstra cs. - Jelle Attema cs. 
5-5 6-6
 

Reacties van Koning Hendrik Kootstra, Bauke Triemstra en Jelle AttemaTjisse SteenstraSjoerd de JongDylan Drent

Renze Hiemstra

1e prijs
2eprijs
3e prijs
3e prijs 2
Kees van der Schoot ( aanmoediging prijs 2017)
Kees van der Schoot ( aanmoediging prijs 2017)

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers